Vyhledání a nahrazení textu nebo formátování ve Wordu for Mac

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete vyhledat a nahradit text, včetně speciálních znaků (například dlouhých pomlček) a prvky dokumentu (například konců stránek). Můžete vyhledat speciální formátování (například formátování znaků a odstavců), styly a zvýraznění a změnit formátování beze změny textu. Při hledání textu, Word zvýrazní všechny nalezené shody v dokumentu. Vyhledání a nahrazení textu můžete také pomocí zástupných znaků.

V pravém horním rohu dokument, do pole Hledat Zadejte text, který chcete v dokumentu najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete najít a Word zvýrazní všechny výskyty slovo nebo slovní spojení v celém dokumentu.

Pokud chcete nahradit nalezený text:

 1. Klikněte na lupu a pak na Nahradit.

  Vyhledávací pole se zvýrazněnou možností Nahradit

 2. Do pole Nahradit čím zadejte nový text, který má nahradit ten původní.

 3. Klikněte na Nahradit vše nebo Nahradit.

  Tipy : 

  • Můžete otevřít taky základní podokno Najít a nahradit s klávesovou zkratku CTRL + h

  • Pokud nahradíte text, je vhodné klikněte na možnost Nahradit místo Nahradit vše. Tímto způsobem si můžete prohlédnout všechny požadované položky před jeho nahrazení.

Můžete najít speciální formátování textu, například tučné nebo zvýraznění pomocí nabídky Formát.

 1. Klikněte na Zobrazení > Navigační podokno.

  Karta Zobrazení se zaškrtnutým políčkem Navigační podokno

 2. V navigačním podokně klikněte na lupu.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a pak na Rozšířené hledání a nahrazování.

  Pole Najít a nahradit se zvýrazněnou možností Rozšířené hledání a nahrazování

  Poznámky : 

  • Klikněte na šipku v dolní části dialogové okno Najít a nahradit, ve kterém lze zobrazit všechny možnosti.

  • Způsob otevření místní nabídky Formát

 4. V nabídce Formát klikněte na požadovanou možnost.

  Možnosti rozevíracího pole Formát

  Pokud se otevře dialogové okno druhé, vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 5. V dialogu Najít a nahradit klikněte na Najít další nebo na Najít vše.

Můžete najít a nahradit speciální formátování textu, například tučné nebo zvýraznění pomocí nabídky Formát.

 1. Klikněte na Zobrazení > Navigační podokno.

  Karta Zobrazení se zaškrtnutým políčkem Navigační podokno

 2. V navigačním podokně klikněte na lupu.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a pak na Rozšířené hledání a nahrazování.

  Pole Najít a nahradit se zvýrazněnou možností Rozšířené hledání a nahrazování

 4. V horní části dialogu klikněte na Nahradit.

  Poznámky : 

  • Klikněte na šipku v dolní části dialogové okno Najít a nahradit, ve kterém lze zobrazit všechny možnosti.

  • Způsob otevření místní nabídky Formát

 5. V dialogovém okně Najít zadejte text, který chcete najít.

 6. V nabídce Formát vyberte formátování, které chcete najít.

  Možnosti rozevíracího pole Formát

  Pokud se otevře dialogové okno druhé, vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 7. Klikněte do pole vedle Nahradit čím.

 8. V nabídce Formát vyberte nové formátování, které má nahradit to původní. Pokud se objeví druhý dialog, vyberte požadované formáty a klikněte na OK.

 9. Klikněte na Nahradit, Nahradit vše nebo Najít další.

 1. Klikněte na Zobrazení > Navigační podokno.

 2. V navigačním podokně klikněte na lupu.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a pak na Rozšířené hledání a nahrazování.

  Pole Najít a nahradit se zvýrazněnou možností Rozšířené hledání a nahrazování

  Poznámky : 

  • Klikněte na šipku v dolní části dialogové okno Najít a nahradit, ve kterém lze zobrazit všechny možnosti.

  • Způsob otevření místní nabídky Formát

 4. V nabídce jinak klikněte na speciální znak, který chcete najít.

  Hledání speciálních znaků

 5. Klikněte na Najít další.

 1. Klikněte na Zobrazení > Navigační podokno.

  Karta Zobrazení se zaškrtnutým políčkem Navigační podokno

 2. V navigačním podokně klikněte na lupu.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a pak na Rozšířené hledání a nahrazování.

  Pole Najít a nahradit se zvýrazněnou možností Rozšířené hledání a nahrazování

  Poznámky : 

  • Klikněte na šipku v dolní části dialogové okno Najít a nahradit, ve kterém lze zobrazit všechny možnosti.

  • Způsob otevření místní nabídky Formát

 4. V horní části dialogu Najít a nahradit klepněte na tlačítko Nahradit a klikněte do pole Najít, ale nenapíšou všechno, co tam. Později když vyberete určité speciální znaky, Word automaticky vložit kód znaku v poli za vás.

  Poznámka : Kliknutím na šipku ve spodní části dialogu Najít a nahradit zobrazte všechny možnosti.
  Způsob otevření místní nabídky Formát

 5. V nabídce jinak klikněte na speciální znak, který chcete najít.

 6. Klikněte do pole Nahradit čím.

 7. V nabídce jinak klikněte na speciální znak, který chcete použít jako náhrada.

 8. Klikněte na Nahradit nebo Najít další.

 1. Klikněte na Zobrazení > Navigační podokno.

  Karta Zobrazení se zaškrtnutým políčkem Navigační podokno

 2. V navigačním podokně klikněte na lupu.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení a pak na Rozšířené hledání a nahrazování.

  Pole Najít a nahradit se zvýrazněnou možností Rozšířené hledání a nahrazování

 4. Zaškrtněte políčko Používat zástupné znaky.

  Pokud nevidíte, zaškrtněte políčko použít zástupné znaky, klikněte na Šipka Další možnosti .

 5. Klikněte na zvláštní nabídku, klikněte na zástupný znak a potom zadejte jakýkoli další text do pole Najít.

  Použití zástupných znaků v dialogovém okně Najít a nahradit

 6. Klikněte na Najít další.

  Tipy : 

  • Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy PŘÍKAZ + OBDOBÍ.

  • Zástupný znak můžete taky zadat přímo do pole Find (Najít) místo výběru položky z místní nabídky Special (Speciální).

  • Pokud chcete hledat znak, který je definovaný jako zástupný znak, napište před něj zpětné lomítko (\). Když chcete například najít otazník, zadejte \?.

  • Pomocí závorek můžete zástupné znaky a text uspořádat do skupin, a vyznačit tak pořadí vyhodnocování. Když třeba zadáte <(pře)*(at)>, můžete tak najít „předělat“ a „přepsat“.

  • Můžete vyhledávat výrazu a použití \ zástupný znakn nahrazení hledaný řetězec s upraveným výrazem. Zadejte například (Newman) (Belinda) do pole Najít a \2 \1 do pole Nahradit. Word vyhledá "Newman Belinda" a nahradit je "Belinda Newman."

 7. Pokud chcete nahradit nalezený text:

  1. Klikněte na kartu Replace (Nahradit) a pak klikněte na pole Replace with (Nahradit čím).

  2. Klikněte na Special (Speciální), pak klikněte na zástupný znak a následně do pole Replace with (Nahradit čím) zadejte případný další text.

  3. Klikněte na Nahradit vše, Nahradit nebo Najít další.

   Tip : Pokud nahradíte text, je vhodné klikněte na možnost Nahradit místo Nahradit vše. Tímto způsobem se můžete jednotlivá nahrazení potvrdit a ujistěte se, že není správná.

Vyhledávání můžete upřesnit pomocí libovolných následujících zástupných znaků.

Hledaný obsah

Co použijete

Příklad

Libovolný jednotlivý znak

?

s?t najde „sát“ a „sít“.

Libovolný řetězec znaků

*

s*d najde „sad“ a „snad“.

Některý ze zadaných znaků

[ ]

m[ea]z najde „mez“ a „maz“.

Libovolný jednotlivý znak z tohoto rozsahu

[-]

[r-t]ok najde „rok“, „sok“ a „tok“.

Rozsahy musí být ve vzestupném pořadí.

Libovolný jednotlivý znak kromě znaků uvnitř hranatých závorek

[!]

m[!a]st najde „měst“ a „most“, ale ne „mast“.

Libovolný jednotlivý znak kromě znaků z rozsahu uvnitř hranatých závorek

[!x-z]

t[!a-m]k najde „tok“ a „tuk“, ale ne „tak“ nebo „tik“.

Rozsahy musí být ve vzestupném pořadí.

Přesně n výskytů znaku nebo výrazu

{ n}

pod{2}aný najde „poddaný“, ale ne „podaný“.

Alespoň n výskytů znaku nebo výrazu

{ n,}

pod{1,}aný najde „podaný“ a „poddaný“.

Rozsah výskytů znaku nebo výrazu

{ n, n}

10{1,3} najde „10“, „100“ a „1000“.

Jeden nebo více výskytů znaku nebo výrazu

@

pod@aný najde „podaný“ a „poddaný“.

Začátek slova

<

<(mezi) najde „mezinárodní“ a „mezihra“, ale nenajde „omezit“.

Konec slova

>

(mez)> najde „mez“ a „omez“, ale nenajde „mezinárodní“.

 1. Do vyhledávacího pole Vyhledávací pole ve Wordu napište slovo nebo frázi, které chcete najít.

  Word zvýrazní všechny výskyty tohoto slova nebo fráze v dokumentu.

 2. Pokud chcete nahradit nalezený text:

  1. V místní nabídce lupy klikněte na Nahradit.

   Místní nabídka hledání

   Nebo použijte klávesovou zkratku PŘÍKAZ PŘÍKAZ + SHIFT + h

  2. Do pole Nahradit čím zadejte text, který má nahradit ten původní.

  3. Klikněte na Nahradit vše, Nahradit nebo Najít.

  Tipy : 

  • Když nahrazujete text, je obvykle vhodnější kliknout na Nahradit, a ne na Nahradit vše. Tímto způsobem můžete potvrdit každé nahrazení, abyste měli jistotu, že je všechno v pořádku.

  • Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy PŘÍKAZ + OBDOBÍ.

 1. V nabídce Úpravy ukažte na Najít a potom klikněte na Rozšířené hledání a nahrazení.

 2. V místní nabídce Formát klikněte na formáty, které chcete najít.

  Pokud se nezobrazuje místní nabídka Formát, klikněte na Tlačítko se šipkou .

 3. Pokud se zobrazí druhé dialogové okno, vyberte požadované formáty a potom klikněte na OK.

 4. Klikněte na Najít další.

  Tipy : 

  • Pokud chcete vybrat předchozí vyhledávání, klikněte na Tlačítko předchozího vyhledávání .

  • Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy PŘÍKAZ + OBDOBÍ.

 5. Pokud chcete nahradit nalezený text:

  1. Na kartě Nahradit klikněte do pole Nahradit čím.

  2. V místní nabídce Formát klikněte na formáty, které chcete nahradit.

  3. Pokud se zobrazí druhé dialogové okno, vyberte požadované formáty a potom klikněte na OK.

  4. Klikněte na Nahradit vše, Nahradit nebo Najít.

   Tip : Když nahrazujete text, je obvykle vhodnější kliknout na Nahradit, a ne na Nahradit vše. Tímto způsobem můžete potvrdit každé nahrazení, abyste měli jistotu, že je všechno v pořádku.

 1. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Zobrazit nebo skrýt boční panel  Tlačítko bočního panelu .

 2. Na bočním panelu klikněte na Najít a nahradit  Tlačítko Najít a nahradit .

 3. V místní nabídce možností hledání Tlačítko Možnosti hledání klikněte na Rozšířené hledání a nahrazení.

 4. V místní nabídce Zvláštní klikněte na požadovaný speciální znak.

  Pokud se nezobrazuje místní nabídka Zvláštní, klikněte na Tlačítko se šipkou .

 5. Klikněte na Najít další.

  Tipy : 

  • Pokud chcete vybrat předchozí vyhledávání, klikněte na Tlačítko předchozího vyhledávání .

  • Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy PŘÍKAZ + OBDOBÍ.

 6. Nahrazení najít značky nebo znaky, klikněte na Nahradit vše, Nahradit nebo Najít.

  Tip : Když nahrazujete text, je obvykle vhodnější kliknout na Nahradit, a ne na Nahradit vše. Tímto způsobem můžete potvrdit každé nahrazení, abyste měli jistotu, že je všechno v pořádku.

 1. V nabídce Edit (Úpravy) ukažte na Find (Najít) a potom klikněte na Advanced Find and Replace (Rozšířené hledání a nahrazení).

 2. Zaškrtněte políčko Používat zástupné znaky.

  Pokud políčko Use wildcards (Používat zástupné znaky) nevidíte, klikněte na Tlačítko se šipkou .

 3. V místní nabídce Special (Speciální) klikněte na zástupný znak a potom zadejte do pole Find what (Najít) případný další text.

 4. Klikněte na Najít další.

  Tipy : 

  • Probíhající hledání zrušíte stisknutím klávesy PŘÍKAZ + OBDOBÍ.

  • Zástupný znak můžete taky zadat přímo do pole Find (Najít) místo výběru položky z místní nabídky Special (Speciální).

  • Pokud chcete hledat znak, který je definovaný jako zástupný znak, napište před něj zpětné lomítko (\). Když chcete například najít otazník, zadejte \?.

  • Pomocí závorek můžete zástupné znaky a text uspořádat do skupin, a vyznačit tak pořadí vyhodnocování. Když třeba zadáte <(pře)*(at)>, můžete tak najít „předělat“ a „přepsat“.

  • Můžete vyhledávat výrazu a použití \ zástupný znakn nahrazení hledaný řetězec s upraveným výrazem. Zadejte například (Newman) (Belinda) do pole Najít a \2 \1 do pole Nahradit. Word vyhledá "Newman Belinda" a nahradit je "Belinda Newman."

 5. Pokud chcete nahradit nalezený text:

  1. Klikněte na kartu Replace (Nahradit) a pak klikněte na pole Replace with (Nahradit čím).

  2. Klikněte na Special (Speciální), pak klikněte na zástupný znak a následně do pole Replace with (Nahradit čím) zadejte případný další text.

  3. Klikněte na Replace All (Nahradit vše), Replace (Nahradit) nebo Find (Najít).

   Tip : Když nahrazujete text, je obvykle vhodnější kliknout na Nahradit, a ne na Nahradit vše. Tímto způsobem můžete potvrdit každé nahrazení, abyste měli jistotu, že je všechno v pořádku.

Vyhledávání můžete upřesnit pomocí libovolných následujících zástupných znaků.

Hledaný obsah

Co použijete

Příklad

Libovolný jednotlivý znak

?

s?t najde „sát“ a „sít“.

Libovolný řetězec znaků

*

s*d najde „sad“ a „snad“.

Některý ze zadaných znaků

[ ]

m[ea]z najde „mez“ a „maz“.

Libovolný jednotlivý znak z tohoto rozsahu

[-]

[r-t]ok najde „rok“, „sok“ a „tok“.

Rozsahy musí být ve vzestupném pořadí.

Libovolný jednotlivý znak kromě znaků uvnitř hranatých závorek

[!]

m[!a]st najde „měst“ a „most“, ale ne „mast“.

Libovolný jednotlivý znak kromě znaků z rozsahu uvnitř hranatých závorek

[!x-z]

t[!a-m]k najde „tok“ a „tuk“, ale ne „tak“ nebo „tik“.

Rozsahy musí být ve vzestupném pořadí.

Přesně n výskytů znaku nebo výrazu

{ n}

pod{2}aný najde „poddaný“, ale ne „podaný“.

Alespoň n výskytů znaku nebo výrazu

{ n,}

pod{1,}aný najde „podaný“ a „poddaný“.

Rozsah výskytů znaku nebo výrazu

{ n, n}

10{1,3} najde „10“, „100“ a „1000“.

Jeden nebo více výskytů znaku nebo výrazu

@

pod@aný najde „podaný“ a „poddaný“.

Začátek slova

<

<(mezi) najde „mezinárodní“ a „mezihra“, ale nenajde „omezit“.

Konec slova

>

(mez)> najde „mez“ a „omez“, ale nenajde „mezinárodní“.

Viz taky

Vyhledání a nahrazení textu a dalších dat ve Wordu pro Windows

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×