Office
Přihlásit se

Vyhledání a nahrazení textu a dalších dat ve wordovém dokumentu

Word nabízí několik možností, jak v dokumentu najít konkrétní obsah. Můžete vyhledávat a nahrazovat položky, jako je text, obrázky, popisky, záložky nebo některé typy formátování, třeba odstavce a konce stránek. Pomocí příkazu Přejít na můžete použít přejít na konkrétní výskyt obsahu v dokumentu a hledání můžete taky rozšířit pomocí zástupných znaků, kódů nebo regulárních výrazů, které umožňují hledat slova nebo fráze obsahující určité znaky nebo kombinace znaků.

Poznámky: 

 • Word Online aktuálně zahrnuje jenom základní funkce pro hledání a nahrazování. Pokud chcete použít pokročilé funkce pro hledání a nahrazování, jako je hledání objektů a formátování, použití příkazu Přejít na a používání zástupných znaků, kódů a regulárních výrazů, otevřete dokument v desktopové aplikaci Word.

 • Část obsahu v tomto tématu nemusí být v některých jazycích k dispozici.

Najít a nahradit

Můžete rychle vyhledat všechny výskyty určitého slova nebo fráze.

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Úpravy možnost Najít. Nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

  Možnost Najít na kartě Domů

  Zobrazí se podokno Navigace.

  Navigační podokno
 2. Do vyhledávacího pole zadejte text, který chcete najít. Všechny výskyty nalezeného textu v dokumentu jsou zvýrazněné a taky uvedené v podokně Navigace.

  Výsledky hledání zvýrazněné v dokumentu a v navigačním podokně
 3. Mezi výsledky můžete procházet pomocí šipek nahoru a dolů.

Poznámka: Pokud něco v dokumentu změníte a výsledky hledání zmizí, klikněte na šipku dolů, která je pod vyhledávacím polem, a seznam výsledků se znovu zobrazí.

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Úpravy možnost Nahradit. Nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+H.

  Možnost Nahradit zvýrazněná na kartě Domů

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete najít a nahradit.

 3. Do pole Nahradit čím zadejte nový text, který má nahradit ten původní.

  Vyhledání a nahrazení textu

 4. Zvolte Najít další a udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete nahradit zvýrazněný text, klikněte na Nahradit.

  • Pokud chcete nahradit všechny instance textu v dokumentu, klikněte na Nahradit vše.

  • Pokud chcete tuto instanci textu vynechat a přejít na další, klikněte na Najít další.

  Karta Nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit

  Poznámka: Ve Wordu Online tlačítko Najít další neexistuje. Výsledky můžete procházet pomocí šipek nahoru a dolů, kterými budete přeskakovat mezi výskyty zvýrazněného textu.

Když chcete vyhledat objekty, jako jsou tabulky, grafika, komentáře, poznámky pod čarou, vysvětlivky nebo rovnice, postupujte takto:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Najít. Nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+F.

  Možnost Najít na kartě Domů

  Zobrazí se podokno Navigace.

  Navigační podokno
 2. Klikněte na šipku na pravé straně obrazovky vyhledávacího pole a potom vyberte možnost ze seznamu.

  Seznam možností pro vyhledání objektů

  Výsledky hledání se zobrazí pod vyhledávacím polem.

 3. Když na výsledek kliknete, uvidíte ho v dokumentu. Nebo taky můžete klikat na šipky a projít všechny výsledky.

Hledáte dialogové okno Najít a nahradit?

Pokud chcete provést rozšířené vyhledávání pomocí dialogového okna Najít a nahradit, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Na kartě Domů zvolte ve skupině Úpravy šipku vedle tlačítka Najít a potom vyberte Rozšířené hledání.

  nebo

 • V podokně navigace klikněte na šipku na pravé straně vyhledávacího pole a pak zvolte Rozšířené hledání.

V dialogovém okně Najít a nahradit klikněte na Více, abyste si zobrazili podrobné možnosti hledání.

Poznámka:  Pokud chcete menší sadu pokročilých možností hledání, jako třeba Rozlišovat malá a velká písmena nebo Hledat jen celá slova, vyberte v navigačním podokně šipku vpravo u vyhledávacího pole a pak zvolte Možnosti.

V dokumentu můžete vyhledat a nahradit nebo odstranit formátování znaků. Můžete třeba vyhledat určité slovo nebo slovní spojení a změnit barvu písma nebo můžete vyhledat určité formátování, třeba tučné písmo nebo zvýraznění, a změnit ho.

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Úpravy možnost Nahradit. Nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+H.

  Možnost Nahradit zvýrazněná na kartě Domů

 2. Pokud nevidíte tlačítko Formát, klikněte na Více.

  Tlačítko Více

 3. Pokud chcete vyhledat text s určitým formátováním, zadejte text do pole Najít. Pokud chcete vyhledat jenom formátování, nechte toto pole prázdné.

 4. Klikněte na tlačítko Formát a vyberte formáty, které chcete najít a nahradit. Když chcete například najít zvýrazněný text, klikněte na Formát > Zvýraznění. Pokud chcete najít tučný text, klikněte na Formát > Písmo a potom v dialogovém okně Najít písmo vyberte v seznamu Řez písma možnost Tučné.

 5. Klikněte do pole Nahradit čím, klikněte na tlačítko Formát a potom vyberte náhradní formáty (stejně jako ve čtvrtém kroku).

  Poznámka: Pokud chcete taky nahradit text, zadejte do pole Nahradit čím náhradní text.

 6. Pokud chcete vyhledávat a nahrazovat jednotlivé instance zadaného formátování, klikněte opakovaně na Najít další a potom na Nahradit. Pokud chcete nahradit všechny instance zadaného formátování, klikněte na Nahradit vše.

Můžete vyhledat a nahradit speciální znaky a prvky dokumentu, jako jsou tabulátory, značky odstavce (návrat na začátek řádku) a ručně zadané konce stránek. Můžete třeba vyhledat všechno dvojité řádkování (dva konce odstavce) a nahradit je jednoduchým řádkováním (jeden konec odstavce).

Tip: Skryté formátovací symboly, například mezery, značky odstavce a konce stránky, si můžete zobrazit kliknutím na ve skupině Odstavec na kartě Domů.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle tlačítka Najít a potom klikněte na Rozšířené hledání.

  Možnost Rozšířené hledání v nabídce Najít

 2. Pokud nevidíte tlačítko Zvláštní, klikněte na Více.

  Tlačítko Více

 3. Klikněte na Zvláštní a potom klikněte na požadovanou položku.

 4. Pokud chcete položku nahradit, klikněte na kartu Nahradit a to, co chcete použít jako náhradu, zadejte do pole Nahradit čím.

 5. Pokud chcete vyhledávat a nahrazovat jednotlivé instance zadané položky, klikejte na Najít další a potom na Nahradit. Pokud chcete nahradit všechny instance zadané položky, klikněte na Nahradit vše.

Vyhledávání pomocí příkazu Přejít na

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle tlačítka Najít a potom klikněte na Přejít na.

  Možnost Přejít na v nabídce Najít

 2. V poli Cíl klikněte na typ položky.

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete přejít na určitou položku, zadejte do pole pro zadání čísla nebo názvu položky příslušné identifikační informace položky a klikněte na Přejít na.

  • Pokud chcete přejít na další nebo předchozí položku zvoleného typu, nechte pole pro zadání čísla nebo názvu položky prázdné a klikněte na tlačítko Předchozí nebo Další.

Vyhledávání pomocí zástupných znaků

Zástupné znaky můžete používat k hledání textu. Třeba pomocí zástupného znaku hvězdička (*) můžete hledat řetězec znaků (pomocí vyhledávacího řetězce „s*d“ najdete například „sad“ a „snad“).

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku vedle tlačítka Najít a potom klikněte na Rozšířené hledání.

  Možnost Rozšířené hledání v nabídce Najít

 2. Zaškrtněte políčko Používat zástupné znaky.

  Pokud políčko Používat zástupné znaky nevidíte, klikněte na tlačítko Více.

  Tlačítko Více

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vybrat zástupný znak v seznamu, klikněte na Zvláštní, klikněte na zástupný znak a potom zadejte do pole Najít případný další text. Více informací získáte dole v tabulce Zástupné znaky pro položky, které chcete najít a nahradit.

  • Zadejte zástupný znak přímo do pole Najít. Více informací získáte dole v tabulce Zástupné znaky pro položky, které chcete najít a nahradit.

 4. Pokud chcete položku nahradit, klikněte na kartu Nahradit a to, co chcete použít jako náhradu, zadejte do pole Nahradit čím.

 5. Klikněte na Najít další nebo Najít vše a potom klikněte na Nahradit, nebo klikněte na možnost Nahradit vše, která nahradí všechny výskyty položky.

  Poznámka: Probíhající hledání zrušíte tak, že stisknete ESC.

Když chcete vytvořit skupiny zástupných znaků a textu v poli Najít, použijte závorky a potom v poli Nahradit použijte \n, abyste mohli použít výsledky každého výrazu.

Pomocí zástupných znaků \n (kde n je pořadové číslo) můžete vyhledat výrazy a nahradit je výrazy v jiném pořadí. Zadejte například (Macek) (Jan) do pole Najít a \2 \1 do pole Nahradit čím. Word najde text Macek Jan a nahradí ho textem Jan Macek.

 • Když je políčko Používat zástupné znaky zaškrtnuté, bude Word hledat jenom text v podobě, jak ho zadáte. Zaškrtávací políčka Rozlišovat malá a velká písmena a Hledat jen celá slova jsou nedostupná (neaktivní) – znamená to, že tyto možnosti jsou automaticky zapnuté. Tyto možnosti nemůžete vypnout.

 • Pokud chcete hledat znak, který je definovaný jako zástupný znak, napište před něj zpětné lomítko (\). Můžete například zadat \?, abyste vyhledali otazník, nebo \\, abyste našli zpětné lomítko (často se mu říká „řídicí znak“).

 • Pomocí závorek můžete zástupné znaky a text uspořádat do skupin a vyznačit tak pořadí vyhodnocování. Když třeba zadáte <(pře)*(at)>, můžete tak najít „předělat“ a „přepsat“.

Hledaný obsah

Napsané znaky

Příklad

Jakýkoli znak, včetně mezery a interpunkčních znamének

?

s?t najde sát, síts t.

Jeden z těchto znaků

[ ]

m[ea]z najde mezmaz.

Libovolný jednotlivý znak z tohoto rozsahu

[-]

[r-t]ok najde rok, soktok. Rozsahy musí být ve vzestupném pořadí.

Začátek slova

<

<(mezi) najde mezinárodnímezihra, ale nenajde omezit.

Konec slova

>

(mez)> najde mez a omez, ale nenajde mezinárodní.

Výraz

()

Word si pamatuje výsledky kombinace hledání, aby se daly použít v operaci nahrazení.

Libovolný jednotlivý znak kromě znaků z rozsahu uvnitř hranatých závorek

[!x-z]

t[!a-m]k najde toktuk, ale nenajde tak nebo tik.

Přesně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n}

pod{2}aný najde poddaný, ale ne podaný.

Nejméně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,}

pod{1,}aný najde podaný a poddaný.

n až m výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,m}

10{1,3} najde 10, 100 a 1000.

Jeden nebo víc výskytů předchozího znaku nebo výrazu

@

pod@aný najde podaný a poddaný.

Libovolný řetězec znaků, včetně mezery a interpunkčních znamének

*

s*d najde sad, souladspravedlivý soud.

Vyhledání písmen, formátování, polí nebo speciálních znaků pomocí kódů

Hledaný obsah

Napsané znaky

Značka odstavce ( Značka konce odstavce )

^p (v poli Najít nefunguje při zapnuté možnosti Používat zástupné znaky) nebo ^13

Znak tabulátoru ( Znak tabulátoru )

^t nebo ^9

Znak ASCII

^ nnn, kde nnn je kód znaku

Znak ANSI

^0 nnn, kde 0 je nula a nnn je kód znaku

Dlouhá pomlčka ( — )

^+

Krátká pomlčka ( – )

^=

Znak stříšky

^^

Ručně zalomený řádek ( Ručně zalomený řádek )

^l nebo ^11

Konec sloupce

^n nebo ^14

Konec stránky nebo oddílu

^12 (při nahrazení vloží konec stránky)

Ručně zadaný konec stránky

^m (taky hledá konce oddílů při zapnuté možnosti Používat zástupné znaky)

Pevná mezera ( Pevná mezera )

^s

Pevná pomlčka ( Pevná pomlčka )

^~

Volitelné rozdělení ( Volitelné rozdělení )

^-

Hledaný obsah

Napsané znaky

Libovolný znak

^?

Libovolná číslice

^#

Libovolné písmeno

^$

Obrázek nebo grafika (jenom vložené)

^g

Značka poznámky pod čarou

^f nebo ^2

Značka vysvětlivky

^e

Pole (když jsou kódy polí viditelné)

^d nebo ^19 nebo ^21

Komentář (když jsou komentáře vložené)

^a nebo ^5

Konec oddílu

^b

Prázdné místo

^w (libovolná mezera nebo jakákoli kombinace obyčejných a pevných mezer a znaků tabulátoru)

Nahrazení touto položkou

Napsané znaky

Obsah schránky

^c

Text v poli Najít

^&

Vyhledání a nahrazení textu pomocí regulárních výrazů (pokročilé)

Úlohy hledání a nahrazování můžete automatizovat pomocí zástupných znaků, z nichž sestavíte regulární výrazy, které představují kombinace doslovného textu a zástupných znaků. Znaky v doslovném textu označují text, který musí existovat v cílovém textovém řetězci. Zástupné znaky označují text, který se může v cílovém řetězci lišit. Pomocí regulárních výrazů můžete například vyhledat a odstranit duplicitní řádky z velké tabulky a transponovat seznam jmen (změnit je z „jméno příjmení“ na „příjmení, jméno“).

Tady je ukázka, co můžete zkusit. Postup v této části vysvětluje, jak použít regulární výraz, který transponuje jména. Mějte na paměti, že ke spouštění regulárních výrazů budete vždycky používat dialogové okno Najít a nahradit. Nezapomeňte taky, že pokud výraz nefunguje očekávaným způsobem, máte vždycky možnost stisknout CTRL + Z, čímž změny vrátíte, a pak můžete zkusit jiný výraz.

 1. Spusťte Word a otevřete nový prázdný dokument.

 2. Zkopírujte následující jména do dokumentu.

  Josh Barnhill

  Doris Hartwig

  Tamara Johnston

  Daniel Shimshoni

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Nahradit, čímž otevřete dialogové okno Najít a nahradit.

  Možnost Nahradit zvýrazněná na kartě Domů

 4. Pokud políčko Používat zástupné znaky nevidíte, klikněte na tlačítko Více a zaškrtněte příslušné políčko. Pokud ho zaškrtnete, Word bude zástupné znaky považovat za text.

 5. Zadejte následující znaky do pole Najít. Mezi obě sady závorek je třeba vložit mezeru, ale na konci mezera nesmí být.

  (<*>) (<*>)

 6. Do pole Nahradit čím zadejte následující znaky. Mezi čárkou a druhým lomítkem musí být mezera.

  \2, \1

 7. Vyberte jména a klikněte na Nahradit vše. Word jména transponuje a oddělí je čárkou, jako je vidět tady:

  Barnhill, Josh

  Hartwig, Doris

  Johnston, Tamara

  Shimshoni, Daniel

Obsah dokumentu je rozhodující pro větší část postupu (ale ne pro celý postup) při navrhování regulárních výrazů. Každá položka (jméno) v předchozím příkladu obsahovala dvě slova. Pokud by obsahovala dvě slova a iniciálu druhého jména, použili byste jiný výraz.

Podívejme se na jednotlivé výrazy podrobněji:

V prvním výrazu (<*>) (<*>):

 • Znak hvězdička (*) vrátí všechen text ve slově.

 • Symboly menší než a větší než (< >) označují začátek, respektive konec každého slova. Zajišťují, aby hledání vrátilo jedno slovo.

 • Závorky a mezera mezi nimi rozdělí slova do různých skupin: (první slovo) (druhé slovo). Závorky taky označují pořadí, ve kterém má hledání vyhodnocovat jednotlivé výrazy.

Jinými slovy výraz říká: „Najdi obě slova.“

Ve druhém výrazu \2, \1:

 • Lomítko (\) pracují s čísly, která slouží jako zástupný symbol. (Pomocí lomítka můžete hledat i další zástupné znaky. Další informace najdete v následující části.)

 • Čárka za prvním zástupným symbolem vloží do transponovaných jmen správnou interpunkci.

Jinými slovy výraz říká: „Napiš druhé slovo, přidej čárku, napiš první slovo.“

Následující příklady ukazují některé způsoby použití zástupných znaků a regulárních výrazů ve Wordu. Seznam zástupných znaků, které můžete použít, najdete výše v části Zástupné znaky pro položky, které chcete najít a nahradit.

Příklad 1: Transponování jmen s iniciálou druhého jména

Příklad 2: Transponování dat

Příklad 3: Přidání nebo odebrání teček u oslovení

Příklad 4: Vyhledání duplicitních odstavců nebo řádků

Příklad 1: Transponování jmen s iniciálou druhého jména

V tomto příkladu se používá kombinace zástupných znaků a kódů znaků k transponování jmen, která obsahují iniciálu druhého jména. Pokud nejste obeznámení s kódy znaků, nahlédněte výše do části Vyhledání písmen, formátování, polí nebo speciálních znaků pomocí kódů.

Během tohoto postupu mějte na paměti následující skutečnosti:

 • Kdykoli použijete tento výraz u jmen, která se nacházejí v tabulce, musíte tabulku nejdřív převést na text.

 • Pokud tabulka obsahuje víc než jeden sloupec, zkopírujte sloupec obsahující jména do prázdného dokumentu a převeďte ho na text tam.

 • Po transponování jmen převeďte text zpátky na tabulku. Můžete odstranit původní sloupec a nahradit ho změněnými daty.

Nejdřív připravte ukázková data:

 1. Pokud jste to ještě neudělali, spusťte Word a vytvořte nový prázdný dokument.

 2. Do dokumentu vložte prázdnou tabulku. Nastavte ji tak, aby měla 1 sloupec na šířku a 4 řádky na výšku.

 3. Jednotlivě zkopírujte tato jména a vložte každé z nich do prázdné buňky tabulky:

  Joshua Quentin Barnhill
  Doris X. Hartwig
  Tamara Y. Johnston
  Daniel Shimshoni

  Tabulka by měla vypadat nějak takto:

  Joshua Quentin Barnhill

  Doris X. Hartwig

  Tamara Y. Johnston

  Daniel Shimshoni

 4. Vyberte tabulku a na kartě Nástroje tabulky – Rozložení ve skupině Data klikněte na tlačítko Převést na text.

 5. Vyberte Značky odstavců jako oddělovač textu a potom klikněte na OK.

Teď transponujte jména:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Nahradit, čímž otevřete dialogové okno Najít a nahradit.

 2. Zaškrtněte políčko Zástupné znaky (možná budete muset kliknout na Více, aby se zobrazilo) a pak zadejte do pole Najít následující výraz:

  (*) ([! ]@)^13

  Mezi obě sady závorek a za vykřičník je třeba vložit mezeru. Pokud jste se ještě nesetkali se znakem ^13, pak vám jeho účel vysvětlíme v další části.

 3. Do pole Nahradit čím zadejte následující výraz:

  \2, \1^p

 4. Vyberte seznam jmen a klikněte na Nahradit vše. Word transponuje jména a iniciály druhého jména nebo přímo druhá jména, a to takto:

  Barnhill, Joshua Quentin
  Hartwig, Doris X.
  Johnston, Tamara Y.
  Shimshoni, Daniel

Převeďte změněný text zpátky na tabulku:

 1. Vyberte seznam transponovaných jmen.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Tabulky klikněte na Tabulka a potom klikněte na Převést text na tabulku.

 3. V dialogovém okně Převést text na tabulku klikněte v části Oddělovače textu na Odstavce a potom klikněte na OK.

Transponování s iniciálami uprostřed, krok za krokem

Podívejme se na jednotlivé části výrazu, abychom viděli, jak fungují, a začněme výrazem v poli Najít.

Celý výraz vyhledá dvě skupiny vzorů: jméno s iniciálou druhého jména (nebo přímo druhé jméno) a příjmení. Znak (*) vyhledá všechna křestní jména. Všimněte si, že je za ním mezera.

K této části výrazu se přiřazuje příjmení:

([! ]@)^13

Vykřičník vyloučí znak, který je zadaný v hranatých závorkách. V tomto případě [! ] znamená „najdi všechno, ale ne mezery“. Jeho účelem je odříznout mezeru před příjmením.

Znak @ slouží k vyhledání jednoho nebo více výskytů předchozího znaku, takže jednoduše zajišťuje odebrání všech mezer před příjmeními.

Potřebujeme vědět, kde příjmení končí, a proto použijeme taky znak ^13, který vyhledá značku odstavce na konci každého řádku. Ale protože nechceme, abychom značku odstavce museli použít opakovaně, uzavřeme všechno ostatní do závorek.

Můžete to vyzkoušet opakovaným zkopírováním jmen do testovacího dokumentu (je třeba je oddělit značkami odstavce) a spuštěním hledání pomocí ([! ]@)^13 v poli Najít. Vyhledají se všechna příjmení.

Protože hledání se spustí znovu na začátku dalšího řádku, použijeme zástupný znak hvězdička (*), který přiřadí všechno, co se tam nachází, k začátku dalšího příjmení.

Protože nechceme, abychom museli opakovaně vkládat mezeru před každé příjmení, použijeme závorky, abychom ji vyloučili z obou skupin:

(*) ([! ]@)^13

Důležité informace: Kód znaku ^13 používejte opatrně. Za normálních okolností můžete k vyhledání značek odstavců použít kód znaku ^p. Tento kód ale nefunguje při vyhledávání s použitím zástupných znaků. Místo toho je třeba použít náhradní kód ^13. I když kód znaku ^p při vyhledávání s použitím zástupných znaků nefunguje, měli byste ho používat k operacím nahrazování s použitím zástupných znaků, protože obsahuje informace o formátování, které znak ^13 nezahrnuje. Navíc není vůbec možné ke znaku ^13 přiřadit informace o stylu. Chybné použití kódu ^13 v operaci nahrazování může v podstatě dokument změnit na soubor, který není možné formátovat.

„Nahrazovací“ výraz (\2, \1) provádí samotnou transpozici. V poli Nahradit znaky \2, instruují funkci hledání, aby nejprve vypsala druhý vzor a přidala za něho čárku. Znaky \1^p instruují funkci hledání, kam má vypsat první vzor a že má za něho vložit značku odstavce.

Příklad 2: Transponování dat

V tomto příkladu se pomocí regulárních výrazů převádí kalendářní data v evropském formátu na data v americkém formátu.

 1. Zkopírujte a vložte do dokumentu následující datum: 28th May 2003

 2. Otevřete dialogové okno Najít a nahradit a zadejte následující výraz do pole Najít:

  ([0-9]{1,2})([dhnrst]{2}) (<[ADFJMNOS]*>) ([0-9]{4})

  Mezi následující počáteční a koncové závorky je třeba vložit mezeru: 2}) (<[ a *>) ([0.

 3. Do pole Nahradit zadejte následující výraz:

  \3 \1, \4

  Mezi všechny sady znaků je třeba vložit mezery.

 4. Klikněte na tlačítko Nahradit vše.

  Funkce hledání nahradí 28th May 2003 zápisem May 28, 2003.

Transponování dat, krok za krokem

Začněme výrazem v poli Najít. Výraz funguje tak, že datum rozdělí do čtyř vzorů, vymezených sadami závorek. Každý z těchto vzorů zahrnuje jednu ze součástí, které najdete ve všech kalendářních datech zapsaných ve stylu použitém v příkladu. Postupuje se zleva doprava:

 • Rozsah čísel [0-9] odpovídá jednociferným číslům v prvním vzoru. Vzhledem k tomu, že datum můžou tvořit dvě čísla, instruujeme hledání, aby vracelo buď jednomístná, nebo dvoumístná kalendářní data: {1,2}. Výsledkem je první vzor: ([0-9]{1,2}).

  Druhý vzor představuje označení řadových číslovek v angličtině. Jde o přípony „th“, „nd“, „st“ a „rd“, takže tato písmena přidáme do oblasti [dhnrst]. Vzhledem k tomu, že řadové číslovky vždy obsahují dvě písmena, omezili jsme počet písmen na dvou: ([dhnrst]{2}).

 • Pak následuje mezera a za ní doslovné znaky a zástupný znak, které slouží k vyhledání názvů měsíců. Všechny názvy měsíců v angličtině začínají těmito písmeny: ADFJMNOS. Nevíme, kolik znaků následuje za jednotlivými velkými písmeny, a tak za ně dáme hvězdičku (*). Zajímá nám jenom samotný název měsíce, takže použijeme znaky Větší než a Menší než, které výsledky omezí na jednotlivá slova. Výsledkem je čtvrtý vzor: (<[ADFJMNOS]*>).

 • Nakonec vyhledáváme rok. Použijeme stejný rozsah čísel, ale tentokrát počet omezíme na čtyři písmena ([0-9]{4}).

Všimněte si, že do pole Nahradit jsme vložili jenom tři ze čtyř vzorů, které jsme probrali. V datu jsme vypustili koncovku řadové číslovky (jako je „th“), protože se v americkém formátu nepoužívá. Pokud ji tam chcete nechat, zadejte \3 \1\2, \4 do pole Nahradit. V takovém případě můžete zadat mezeru za vzorem 3 a čárkou, ale nikde jinde.

V tomto okamžiku si můžete klást otázku, jak se zpracovávají data, ve kterých není název měsíce uvedený slovně, například 28/05/03. Hledání provedete s použitím tohoto výrazu:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

A nahrazení provedete pomocí tohoto výrazu:

\3/\1/\2

Pokud má datum formát 28/05/2003, pak namísto {2} v posledním vzoru použijete {4}.

Použití oddělovačů seznamu v regulárních výrazech

V předchozím příkladu se k vyhledání jednomístných nebo dvojmístných dat používá následující argument: {1,2}. V tomto případě čárka odděluje dvě hodnoty. Používaný oddělovač seznamu ale vychází z vašeho místního nastavení ve Windows. Pokud místní nastavení stanoví, že se jako oddělovače seznamu používají středníky, musíte je používat namísto čárek.

Pokud chcete zjistit, jaké oddělovače seznamu máte nastavené v operačním systému, postupujte takto:

 1. Otevřete Ovládací panely. (Ve Windows 8 nebo novějších verzích klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a pak klikněte na Ovládací panely. Ve Windows 7 klikněte na tlačítko Start a pak klikněte na příkaz Ovládací panely.)

 2. Klikněte na Hodiny, jazyk a země či oblast.

 3. Klikněte na Změnit datum, čas nebo formáty čísel a potom klikněte na Další nastavení.

 4. Klikněte na kartu Čísla a pak vyhledejte položku Oddělovač seznamu.

Příklad 3: Přidání nebo odebrání teček u oslovení

V některých zemích nezahrnují čestné tituly (třeba Dr. nebo v angličtině Mr., Mrs. apod.) tečku. Tento příklad ukazuje, jak u čestných titulů přidat nebo odebrat tečky. Od této chvíle předpokládáme, že víte, jak používat dialogové okno Najít a nahradit.

Tento výraz vyhledá položky Mr, Ms, Mrs a Dr bez teček:

<([DM][ rs ]{1,2})( )

Všimněte si, že výraz používá druhý vzor obsahující prázdnou mezeru. Tato mezera by za normálních okolností následovala za čestným titulem, pokud by tam nebyla tečka. Tento výraz tečku přidá:

\1.\2

Pokud chcete udělat opak, proveďte hledání s použitím tohoto výrazu:

<([DM][ rs ]{1,2}).

A nahrazení proveďte pomocí tohoto výrazu:

\1

Příklad 4: Vyhledání duplicitních odstavců nebo řádků

Když chcete použít tento výraz, je vhodné seznam nejprve seřadit, aby duplicitní řádky byly vedle sebe. Taky budete muset odebrat všechny značky prázdných odstavců. Jinými slovy, pokud používáte prázdné odstavce k oddělení bloků textu, jako v tomto příkladu:

Joshua Quentin Barnhill¶

Joshua Quentin Barnhill¶

Doris X. Hartwig¶

budete muset odebrat tyto odstavce, jak je vidět tady:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶

K odebrání prázdných odstavců můžete použít svůj oblíbený postup, ale tady máte metodu, která vyhledá dva po sobě jdoucí znaky odstavce. Spusťte hledání pomocí tohoto výrazu (znak @ opakuje operaci hledání a nahrazení a odebere všechny vícenásobné prázdné řádky):

(^13)\1@

Výsledky se nahradí tímto výrazem:

^p

Teď se podívejme na způsoby, jak nahrazovat text. Tento výraz vyhledá jakoukoli posloupnost dvou stejných odstavců:

(*^13)\1

Tento výraz vyhledá taky delší opakování textu, který tvoří víc odstavců. Spusťte výraz například u následujícího seznamu:

Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Tamara Y. Johnston¶

Hledání najde první čtyři řádky a zastaví se až při celkové změně schématu. Pro srovnání – pokud výraz spustíte u tohoto seznamu:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill
Doris X. Hartwig¶
Doris X. Hartwig¶

Vyhledá výraz jen první dva odstavce. 

Pokud chcete najít větší počet shodných položek, přidejte další zástupné symboly. Tento výraz vyhledá tři stejné odstavce jdoucí po sobě:

(*^13)\1\1

Ke stejnému účelu můžete použít i složené závorky. Následující příklady najdou dva, respektive tři shodné odstavce:

(*^13){2} (*^13){3}

Nebo můžete najít dva nebo tři stejné odstavce:

(*^13){2,3}

Můžete taky najít dva nebo více shodných odstavců:

(*^13){2,}

Kterýkoli z těchto výrazů můžete nahradit následujícím řetězcem:

\1

Kromě toho můžete tuto operaci hledání a nahrazení opakovat podle potřeby, aby se nahradily všechny duplicitní odstavce v dokumentu, nebo můžete přidat zástupný znak @, aby výraz operaci opakoval automaticky:

(*^13)\1@

Tuto metodu můžete použít i k nahrazování duplicitních řádků v tabulce. Nejdřív ale odeberte případné sloučené buňky a potom tabulku seřaďte, aby se duplicitní buňky dostaly k sobě. Pak tabulku převeďte na text. (V nabídce Tabulka přejděte na Převést a potom klikněte na Tabulku na text; po zobrazení výzvy použijte tabulátorový oddělovač.) Po nahrazení všech potřebných prvků převeďte text zpátky na tabulku.

Další příklady

Další příklady použití regulárních výrazů ve Wordu najdete v článku Hledání a nahrazování znaků pomocí zástupných znaků na webu častých otázek k MVP.

Viz taky

Konfigurace nebo vypnutí automatického formátování textu (automatického formátu).

Odstranění čísel stránek

Odstranění stránky ve Wordu

Vložení symbolů

Vyhledání a nahrazení textu nebo formátování ve Wordu pro Mac

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×