Vyžadování rezervace souborů v knihovně

Vyžadováním rezervace lze zabránit souběžnému provádění změn více osobami, což by mohlo vést k nejasnostem a konfliktům úprav.

Jestliže někdo vytvoří nový soubor nebo přidá nový soubor do knihovny vyžadující rezervaci, bude soubor nejprve rezervován. Uživatel, který vytvoří nebo přidá soubor, jej musí nejprve vrátit se změnami, než jej budou moci zobrazit ostatní uživatelé. Rezervace je vyžadována také k aktualizaci informací o souboru, například názvu nebo termínu splnění.

Jestliže je vyžadována rezervace, bude soubor při otevření pro úpravy rezervován automaticky, pokud již nebyl rezervován. V případě použití příkazů pro úpravy bude uživatel upozorněn, že soubor je rezervován. Pokud například klepnete na příkaz Upravit v aplikaci název aplikace v místní nabídce souboru, zobrazí se zpráva, že soubor je rezervován.

Když provedete rezervaci souboru z některých programů, které jsou kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete se souborem pracovat na vlastním pevném disku i v době odpojení od sítě. Kopie je uložena ve složce konceptů ze serveru. Jako výchozí je nastavena složka Koncepty služby SharePoint ve složce Dokumenty. V některých klientských programech však lze umístění změnit. Práce se soubory na pevném disku je často rychlejší než práce na serveru a umožňuje vám snadno pokračovat v práci i mimo kancelář.

Když je soubor rezervován, nemůže ho upravovat nikdo jiný než uživatel, který ho rezervoval. Ikona souboru v knihovně se změní, aby bylo zřejmé, že soubor je rezervován Vzhled ikony . Když umístíte ukazatel myši na ikonu rezervovaného souboru, zobrazí se komentář se jménem osoby, která ho rezervovala. Změny, které uživatel provede v době rezervace, nebudou ostatní moci vidět, dokud nebude soubor s těmito změnami vrácen zpět. To platí bez ohledu na to, zda uživatel na souboru pracuje na vlastním pevném disku nebo na serveru.

Jestliže soubor vrátíte se změnami, budete vyzváni k zadání komentářů k provedeným změnám. Pokud knihovna sleduje verze, stanou se komentáře součástí historie verzí. V případě, že jsou sledovány Hlavní verze a Podverze, budete vyzváni k výběru verze, kterou vracíte se změnami. Odkazy na další informace o správě verzí naleznete v části Viz také.

Chcete-li vyžadovat rezervování souborů, musíte mít oprávnění k navrhování seznamu či knihovny.

  1. Není-li knihovna ještě otevřena, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

    Pokud se název knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na název dané knihovny.

  2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na nastavení pro typ knihovny, který otevíráte.

    V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

  3. V oblasti Obecné nastavení klikněte na položku Nastavení správy verzí.

  4. V části Vyžadovat rezervaci u položky Vyžadovat rezervaci dokumentů před úpravami klikněte na možnost Ano.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×