Vyžadování konkrétního omezení typu zadávaných dat (masky) v ovládacím prvku

Ověřování dat je schopnost automaticky kontrolovat chyby při vyplňování formuláře. Přidáním funkce ověřování dat k ovládacím prvkům v šabloně formuláře lze zajistit, aby byla shromažďovaná data přesná a konzistentní a aby vyhovovala všem standardům platným v dané organizaci. Díky ověřování dat může být například uživatel při vyplňování formuláře upozorněn, že částka zadaná pro výdajovou položku překračuje schválenou částku, nebo že omylem zadal do pole určeného k zadání telefonního čísla své jméno.

Pokud formulář obsahuje chyby ověřování dat a je připojen k databázi nebo webové službě, nebudou jej moci uživatelé odeslat, dokud tyto chyby neopraví. Uživatelé mohou uložit místní kopii formuláře a opravit a odeslat data později.

Tento článek vysvětluje, jak lze pomocí funkce Ověření dat zajistit, aby data, která uživatel zadává do ovládacího prvku, odpovídala předdefinované masce. Můžete například k ovládacímu prvku textového pole pro poštovní směrovací číslo přidat funkci Ověření dat, která zajistí, aby zadávané číslo mělo pět číslic.

Poznámka : 

 • Chcete-li vyžadovat, aby data zadávaná do formuláře odpovídala předdefinované masce, můžete využít také Podmíněné formátování.

 • Přidání masky k ovládacímu prvku neznamená, že ovládací prvek automaticky přeformátuje data zadaná uživatelem tak, aby odpovídala nastavené masce.

V tomto článku

Než začnete

Aspekty kompatibility

Vyžadování konkrétního omezení typu zadávaných dat (masky) v ovládacím prvku

Než začnete

Tento postup lze provést pouze v případě, že šablona formuláře obsahuje nějaký ovládací prvek podporující ověření dat. Přestože můžete pro jakýkoli ovládací prvek aplikace InfoPath, který podporuje ověřování dat, nastavit podmínku shody dat se vzorkem, funguje shoda dat se vzorkem nejlépe u ovládacích prvků, které zobrazují znaky, jako jsou číslice, písmena nebo interpunkce. Nastavení podmínky shody dat se vzorkem pro textové pole například může vrátit užitečné výsledky, ale nastavení takovéto podmínky u zaškrtávacího políčka užitečné výsledky nevrátí.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

Při návrhu šablony formuláře v aplikaci InfoPath můžete zvolit konkrétní režim kompatibility a navrhnout tak šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem. Po publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na serveru se spuštěnou službou InfoPath Forms Services a povolení prohlížeče je možné prohlížet formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Při návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem nejsou v podokně úloh Ovládací prvky k dispozici některé ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Některé funkce ověřování dat fungují ve webovém prohlížeči jinak než v aplikaci InfoPath. Pokud například přidáte k určitému ovládacímu prvku funkci ověřování dat, vytvoříte vysvětlující text, který se zobrazí v případě, že uživatel do tohoto ovládacího prvku zadá neplatná data. Můžete nastavit, aby se tento text zobrazoval v poli popisu, a volitelně povolit uživatelům zobrazit upozornění s dalšími informacemi. Případně můžete nastavit automatické zobrazení upozornění, jakmile uživatel zadá neplatná data. Upozornění nelze automaticky zobrazovat u formulářů zobrazovaných pomocí webového prohlížeče, ale uživatelé mají nadále možnost zobrazit popis a volitelně mohou také zobrazit upozornění s dalšími informacemi.

Seznam ovládacích prvků podporujících ověření dat

V následující tabulce naleznete seznam ovládacích prvků aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 podporujících ověření dat a informace o tom, zda jsou k dispozici v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči.

Poznámka : Přestože můžete pro jakýkoli ovládací prvek aplikace InfoPath, který podporuje ověřování dat, nastavit podmínku shody dat se vzorkem, funguje shoda dat se vzorkem nejlépe u ovládacích prvků, které zobrazují znaky, jako jsou číslice, písmena nebo interpunkce. Nastavení podmínky shody dat se vzorkem pro textové pole například může vrátit užitečné výsledky, ale nastavení takovéto podmínky u zaškrtávacího políčka užitečné výsledky nevrátí.

Ovládací prvky podporující ověřování dat

Je k dispozici pro šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem?

Zaškrtávací políčko

Ano

Výběr dat

Ano

Rozevírací seznam

Ano

Seznam

Ano

Přepínač

Ano

Textové pole

Ano

Pole s formátovaným textem

Ano

Seznam s odrážkami, číslovaný seznam nebo prostý seznam

Ne

Pole se seznamem

Ne

Začátek stránky

Vyžadování konkrétního omezení typu zadávaných dat (masky) v ovládacím prvku

 1. Klikněte na ovládací prvek, ke kterému chcete přidat ověření dat.

 2. V nabídce Formát klikněte na příkaz Ověření dat.

 3. V dialogovém okně Ověření dat klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V části Pokud je tato podmínka pravdivá klepněte v prvním seznamu na položku Vybrat pole nebo skupinu a potom vyberte pole nebo skupinu, na které je daný ovládací prvek vázán.

 5. Ve druhém poli klepněte na položku neodpovídá masce.

 6. Ve třetím poli klepněte na položku Vybrat masku.

 7. V dialogovém okně Omezení typu zadávaných dat proveďte v seznamu Standardní masky některý z následujících kroků:

  • Chcete-li použít standardní masku, vyberte ji a klepněte na tlačítko OK.

   Seznam standardních masek

   Maska

   Příklad

   Telefonní číslo

   555 555 100

   E-mailová adresa

   adresa@example.com

   PSČ

   000 00

   Adresa URL

   http://xyz.example.com/

  • Chcete-li vytvořit vlastní masku, klepněte na položku Vlastní maska, zadejte požadovanou masku do pole Vlastní maska a klepněte na tlačítko OK.

   Symboly, které lze použít k zadání masky

   Můžete vložit symboly určující omezení masky, jako například pouze písmena, pouze číslice, pouze znaky, pomlčky, tečky, čárky nebo závorky. Dále můžete pomocí následujících symbolů povolit více výskytů daného znaku:

   • Nula nebo jeden (?):     Předchozí znak se může vyskytovat jednou nebo vůbec. Symboly \d? například znamenají, že číslice (kterou určuje kód \d) se nesmí objevit vůbec nebo se může vyskytovat pouze jednou.

   • Nula nebo více (*):     Předchozí znak se může vyskytovat vícekrát nebo vůbec. Symboly r* například znamenají, že znak r se nemůže objevit vůbec nebo se může vyskytovat vícekrát.

   • Jeden nebo více (+):     Předchozí znak se musí vyskytovat jednou nebo vícekrát. Symboly .+ například znamenají, že se musí objevit jeden nebo více znaků (znak je určen pomocí tečky).

 8. V poli Komentář zadejte text, který se zobrazí v případě, že uživatel přejde ukazatelem myši na ovládací prvek nebo na ovládací prvek klikne pravým tlačítkem myši.

 9. Chcete-li automaticky zobrazit chybovou zprávu v případě, že uživatel nechá ovládací prvek prázdný, zaškrtněte políčko Zobrazit ihned dialogové okno, pokud uživatel zadá neplatná data.

  Poznámka : Vzhledem k tomu, že zprávy v dialogovém okně nelze ve webovém prohlížeči zobrazit automaticky, zobrazí se uživateli, který formulář vyplní pomocí webového prohlížeče, pouze tip.

 10. V poli Zpráva zadejte text, který chcete v dialogovém okně zobrazit ihned nebo v okamžiku, kdy uživatel požádá o další podrobnosti.

  Poznámka : Popis chyby ověřování dat se nezobrazí u ovládacích prvků, které mají také nastavený výchozí popis na kartě Upřesnit dialogového okna Ovládací prvek – vlastnosti. Toto chování pomáhá zajistit, aby se název ovládacího prvku přesně zobrazil uživatelům, kteří používají nástroje pro čtení obrazovky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×