Vrácení automatického formátování zpět nebo jeho vypnutí

Pomocí funkce Automatické formátování můžete v textu rychle použít formátování, jako jsou nadpisy, seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy, ohraničení, čísla, symboly a zlomky.

Zde je několik aspektů, které byste měli zvážit při práci s možnostmi automatického formátování:

 • Možnosti automatických úprav formátu při psaní jsou globální možnosti, které platí pro všechny soubory v aplikaci.

 • Možnosti automatických úprav formátu při psaní nelze použít u dříve napsaného textu v následujících aplikacích systému Microsoft Office 2010: Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher a Visio.

 • Chcete-li v aplikaci zakázat veškeré automatické formátování, musíte zrušit zaškrtnutí všech políček u možností automatických úprav formátu při psaní pro příslušnou aplikaci.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2010 používáte?

Word

Vrácení zpět automatického formátování

Zapnutí nebo vypnutí možností automatického formátování

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

Formátovat při psaní

Při psaní automaticky

Outlook

Vrácení zpět automatického formátování

Zapnutí nebo vypnutí možností automatického formátování

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

Formátovat při psaní

Při psaní automaticky

Excel

Vrácení zpět automatického formátování

Zapnutí nebo vypnutí automatického formátování

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

Formátovat při vložení

Automaticky při práci

PowerPoint

Vrácení zpět automatického formátování

Zapnutí nebo vypnutí automatického formátování

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

Formátovat při psaní

Publisher

Vrácení zpět automatického formátování

Zapnutí nebo vypnutí automatického formátování

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

Formátovat při psaní

Visio

Vrácení zpět automatického formátování

Zapnutí nebo vypnutí automatického formátování

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

Word

Dokument je možné formátovat automaticky postupně při jeho psaní nebo najednou až po jeho dokončení. V obou případech můžete řídit změny, které aplikace Word automaticky provede. Můžete také automatické formátování vypnout.

Vrácení zpět automatického formátování

Když aplikace Word použije automatické formátování, můžete kliknout na tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka , které se zobrazí, a zvolit některou z následujících akcí:

 • Vrátit formátování zpět pouze pro tuto instanci (a po vrácení také formátování naopak znovu nastavit)

 • Změnit specifické možnosti automatického formátování globálně (kliknutím na možnost vyjadřující, že má aplikace Word přestat danou změnu provádět)

 • Změnit možnosti aplikace Word kliknutím na možnost Nastavit možnosti automatického formátování.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí možností automatického formátování

Když nastavíte možnosti na kartě Automatické úpravy formátu při psaní, aplikace Word bude moci automaticky formátovat text při psaní dokumentu. Pokud například zadáte číslo, za ním tečku nebo spojovník, následně mezeru nebo tabulátor a poté text, aplikace Word text převede na číslovaný seznam.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. V části Možnosti automatických oprav klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav.

 5. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 6. Zaškrtněte políčka u možností, které chcete povolit, nebo zrušte zaškrtnutí políček u možností, které chcete zakázat. Další informace o jednotlivých možnostech naleznete v následující části.

Začátek stránky

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

 • "Rovné" uvozovky „oblými“:    Slouží k nahrazení rovných uvozovek ( " " ) a rovných apostrofů ( ' ) oblými dolními a horními uvozovkami ( ) a oblými apostrofy ( ).

 • Zlomky (1/2) znaky zlomků (½):    Slouží k nahrazení napsaných zlomků (1/2) jedním znakem zlomku (½).

  Poznámka : Tato možnost slouží k nahrazení pouze následujících zlomků, které napíšete: 1/4, 1/2 a 3/4.

 • *Tučné* a _kurzívu_ skutečným formátováním:    Tato možnost použije tučné písmo pro každý text uzavřený mezi hvězdičkami (*), kurzívu pro každý text uzavřený mezi podtržítky (_). Například slovo *počítač* bude převedeno na počítač a slovo _počítač_ na počítač.

 • Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy:    Slouží k nahrazení adres v Internetu, síťových cest a e-mailových adres hypertextovými odkazy.

 • Anglické řadové číslovky (1st) jako horní index:    Slouží k nahrazení anglických řadových číslovek, které ukazují relativní pozici položky v pořadí (například 1st, 2nd nebo 3rd), horním indexem ( Řadová číslovka 1st jako horní index ).

 • Spojovníky (--) pomlčkou (–):    Slouží k nahrazení dvojitého spojovníku (--) pomlčkou (—), nahrazuje jednoduchý spojovník s mezerou před a za ( - ) pomlčkou (–).

Formátovat při psaní

 • Automatické odrážky:    Vytvoří seznam s odrážkami, když začíná řádek textu jedním nebo více následujícími znaky *, - nebo >, za kterými následuje mezera nebo tabulátor.

  Poznámka :  Seznam s odrážkami ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

 • Čáry ohraničení:    Nakreslí čáru, když zadáte tři po sobě jdoucí instance následujících znaků ~, #, *, -, _ nebo = na nový řádek a potom stisknete klávesu ENTER. Zadáte-li například ~~~ na nový řádek a potom stisknete klávesu ENTER, nakreslí se napříč stránkou vlnovka.

 • Předdefinované styly nadpisů:    Umožňuje použít styly nadpisů u odstavců, které obsahují pět a méně slov a nekončí interpunkčním znaménkem, poté, co dvakrát stisknete klávesu ENTER. U Nadpisu 1 zadejte nový řádek, u Nadpisu 2 použijte před novým řádkem jeden tabulátor, u Nadpisu 3 použijte před novým řádkem dva tabulátory.

  Poznámka :  Chcete-li automaticky použít styly nadpisů, je nutné po předchozím odstavci stisknout dvakrát klávesu ENTER.

 • Automatické číslování:    Vytvoří číslovaný seznam, když řádek textu začíná číslem 1, za kterým následuje tečka nebo tabulátor.

  Poznámka :  Číslovaný seznam ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

 • Tabulky:    Když vložíte řadu znaků plus (+) a pomlček (-) na začátek řádku s textem a potom stisknete klávesu ENTER, vytvoří se tabulka s jedním řádkem. Tuto řadu je nutné zahájit a ukončit znaménkem +. Například řada +---+---+------+ vytvoří tabulku s jedním řádkem a třemi sloupci. Šířka sloupců odpovídá počtu pomlček zadaných mezi znaky plus. Chcete-li kdekoli v tabulce přidat řádky, umístěte kurzor na konec řádku, kam chcete vložit nový řádek, a stiskněte klávesu ENTER.

Při psaní automaticky

 • Formátovat začátek položky seznamu podle předchozí položky:    Formátuje začátek položky v seznamu stejně jako začátek v předchozí položce seznamu. Úvodní formátování se opakuje až do prvního interpunkčního znaménka položky seznamu, což je obvykle tečka, dvojtečka, oddělovač, pomlčka, otazník, vykřičník nebo podobný znak.

  Poznámka :  V další položce seznamu je zopakováno pouze formátování, které platí pro celý začátek položky. Formátování, které platí pro část položky, se u dalších položek seznamu neopakuje.

 • Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace:    Umožňuje odsadit první řádek v odstavci tak, že před první řádek umístíte kurzor a stisknete klávesu TAB. Celý odstavec odsadíte tak, že před libovolný řádek v odstavci (s výjimkou prvního řádku) umístíte kurzor a stisknete klávesu TAB. Chcete-li odsazení odebrat, umístěte kurzor před první řádek odstavce a stiskněte klávesu BACKSPACE.

 • Definovat styly na základě formátování:    Umožňuje použít předdefinovaný styl u ručně formátovaného textu, když má tento text stejné formátování, jako předdefinovaný styl.

Začátek stránky

Outlook

Vrácení zpět automatického formátování

Když aplikace Outlook použije automatické formátování, můžete kliknout na tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka , které se zobrazí, a zvolit některou z následujících akcí:

 • Vrátit formátování zpět pouze pro tuto instanci (a po vrácení také formátování naopak znovu nastavit)

 • Změnit specifické možnosti automatického formátování globálně (kliknutím na možnost vyjadřující, že má aplikace Outlook přestat danou změnu provádět)

 • Změnit možnosti aplikace Outlook kliknutím na možnost Nastavit možnosti automatického formátování.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí možností automatického formátování

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části Vytváření zpráv klikněte na tlačítko Možnosti editoru.

 5. V části Možnosti automatických oprav klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav.

 6. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 7. Zaškrtněte políčka u možností, které chcete povolit, nebo zrušte zaškrtnutí políček u možností, které chcete zakázat. Další informace o jednotlivých možnostech naleznete v následující části.

Začátek stránky

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

 • "Rovné" uvozovky „oblými“:    Slouží k nahrazení rovných uvozovek ( " " ) a rovných apostrofů ( ' ) oblými dolními a horními uvozovkami ( ) a oblými apostrofy ( ).

 • Zlomky (1/2) znaky zlomků (½):    Slouží k nahrazení napsaných zlomků (1/2) jedním znakem zlomku (½).

  Poznámka : Tato možnost slouží k nahrazení pouze následujících zlomků, které napíšete: 1/4, 1/2 a 3/4.

 • *Tučné* a _kurzívu_ skutečným formátováním:    Tato možnost použije tučné písmo pro každý text uzavřený mezi hvězdičkami (*), kurzívu pro každý text uzavřený mezi podtržítky (_). Například slovo *počítač* bude převedeno na počítač a slovo _počítač_ na počítač.

 • Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy:    Slouží k nahrazení adres v Internetu, síťových cest a e-mailových adres hypertextovými odkazy.

 • Anglické řadové číslovky (1st) jako horní index:    Slouží k nahrazení anglických řadových číslovek, které ukazují relativní pozici položky v pořadí (například 1st, 2nd nebo 3rd), horním indexem ( Řadová číslovka 1st jako horní index ).

 • Spojovníky (--) pomlčkou (–):    Slouží k nahrazení dvojitého spojovníku (--) pomlčkou (—), nahrazuje jednoduchý spojovník s mezerou před a za ( - ) pomlčkou (–).

Formátovat při psaní

 • Automatické odrážky:    Vytvoří seznam s odrážkami, když začíná řádek textu jedním nebo více následujícími znaky *, - nebo >, za kterými následuje mezera nebo tabulátor.

  Poznámka :  Seznam s odrážkami ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

 • Čáry ohraničení:    Nakreslí čáru, když zadáte tři po sobě jdoucí instance následujících znaků ~, #, *, -, _ nebo = na nový řádek a potom stisknete klávesu ENTER. Zadáte-li například ~~~ na nový řádek a potom stisknete klávesu ENTER, nakreslí se napříč stránkou vlnovka.

 • Předdefinované styly nadpisů:    Umožňuje použít styly nadpisů u odstavců, které obsahují pět a méně slov a nekončí interpunkčním znaménkem, poté, co dvakrát stisknete klávesu ENTER. U Nadpisu 1 zadejte nový řádek, u Nadpisu 2 použijte před novým řádkem jeden tabulátor, u Nadpisu 3 použijte před novým řádkem dva tabulátory.

  Poznámka :  Chcete-li automaticky použít styly nadpisů, musíte po předchozím odstavci stisknout dvakrát klávesu ENTER.

 • Automatické číslování:    Vytvoří číslovaný seznam, když řádek textu začíná číslem 1, za kterým následuje tečka nebo tabulátor.

  Poznámka :  Číslovaný seznam ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

 • Tabulky:    Když vložíte řadu znaků plus (+) a pomlček (-) na začátek řádku s textem a potom stisknete klávesu ENTER, vytvoří se tabulka s jedním řádkem. Tuto řadu je nutné zahájit a ukončit znaménkem +. Například řada +---+---+------+ vytvoří tabulku s jedním řádkem a třemi sloupci. Šířka sloupců odpovídá počtu pomlček zadaných mezi znaky plus. Chcete-li kdekoli v tabulce přidat řádky, umístěte kurzor na konec řádku, kam chcete vložit nový řádek, a stiskněte klávesu ENTER.

Při psaní automaticky

 • Formátovat začátek položky seznamu podle předchozí položky:    Formátuje začátek položky v seznamu stejně jako začátek v předchozí položce seznamu. Úvodní formátování se opakuje až do prvního interpunkčního znaménka položky seznamu, což je obvykle tečka, dvojtečka, oddělovač, pomlčka, otazník, vykřičník nebo podobný znak.

  Poznámka :  V další položce seznamu je zopakováno pouze formátování, které platí pro celý začátek položky. Formátování, které platí pro část položky, se u dalších položek seznamu neopakuje.

 • Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a Backspace:    Umožňuje odsadit první řádek v odstavci tak, že před první řádek umístíte kurzor a stisknete klávesu TAB. Celý odstavec odsadíte tak, že před libovolný řádek v odstavci (s výjimkou prvního řádku) umístíte kurzor a stisknete klávesu TAB. Chcete-li odsazení odebrat, umístěte kurzor před první řádek odstavce a stiskněte klávesu BACKSPACE.

 • Definovat styly na základě formátování:    Umožňuje použít předdefinovaný styl u ručně formátovaného textu, když má tento text stejné formátování, jako předdefinovaný styl.

Začátek stránky

Excel

Vrácení zpět automatického formátování

Když aplikace Excel použije automatické formátování, můžete kliknout na tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka , které se zobrazí, a zvolit některou z následujících akcí:

 • Vrátit formátování zpět pouze pro tuto instanci (a po vrácení také formátování naopak znovu nastavit)

 • Změnit specifické možnosti automatického formátování globálně (kliknutím na možnost vyjadřující, že má aplikace Excel přestat danou změnu provádět)

 • Změnit možnosti aplikace Excel kliknutím na možnost Nastavit možnosti automatického formátování.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí automatického formátování

Když nastavíte možnosti na kartě Automatické úpravy formátu při psaní, aplikace Excel bude moci automaticky formátovat text při vytváření sešitu.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. V části Možnosti automatických oprav klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav.

 5. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 6. Zaškrtněte políčka u možností, které chcete povolit, nebo zrušte zaškrtnutí políček u možností, které chcete zakázat. Další informace o jednotlivých možnostech naleznete v následující části.

Začátek stránky

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy:    Slouží k nahrazení adres v Internetu, síťových cest a e-mailových adres hypertextovými odkazy.

Formátovat při vložení

Do tabulky zahrnout nové řádky a sloupce:    Přidá nový řádek nebo sloupec do existující tabulky, když zadáte data na následující řádek nebo do vedlejšího sloupce. Pokud máte například tabulku se dvěma sloupci A a B a následně zadáte data do sousední buňky ve sloupci C, bude sloupec C automaticky formátován jako součást existující tabulky.

Automaticky při práci

Vyplnit vzorce v tabulkách a vytvořit vypočítané sloupce:    Umožňuje použít jeden vzorec u všech buněk tabulky ve sloupci. Vzorec je automaticky přizpůsoben pro všechny buňky tabulky ve sloupci.

Začátek stránky

PowerPoint

Vrácení zpět automatického formátování

Když aplikace PowerPoint použije automatické formátování, můžete kliknout na tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka , které se zobrazí, a zvolit některou z následujících akcí:

 • Vrátit formátování zpět pouze pro tuto instanci (a po vrácení také formátování naopak znovu nastavit)

 • Změnit specifické možnosti automatického formátování globálně (kliknutím na možnost vyjadřující, že má aplikace PowerPoint přestat danou změnu provádět)

 • Změnit možnosti aplikace PowerPoint kliknutím na možnost Nastavit možnosti automatického formátování.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí automatického formátování

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. V části Možnosti automatických oprav klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav.

 5. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 6. Zaškrtněte políčka u možností, které chcete povolit, nebo zrušte zaškrtnutí políček u možností, které chcete zakázat. Další informace o jednotlivých možnostech naleznete v následující části.

Začátek stránky

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

 • "Rovné" uvozovky „oblými“:    Slouží k nahrazení rovných uvozovek ( " " ) a rovných apostrofů ( ' ) oblými dolními a horními uvozovkami ( ) a oblými apostrofy ( ).

 • Zlomky (1/2) znaky zlomků (½):    Slouží k nahrazení napsaných zlomků (1/2) jedním znakem zlomku (½).

  Poznámka : Tato možnost slouží k nahrazení pouze následujících zlomků, které napíšete: 1/4, 1/2 a 3/4.

 • Anglické řadové číslovky (1st) jako horní index:    Slouží k nahrazení anglických řadových číslovek, které ukazují relativní pozici položky v pořadí (například 1st, 2nd nebo 3rd), horním indexem ( Řadová číslovka 1st jako horní index ).

 • Spojovníky (--) pomlčkou (–):    Slouží k nahrazení dvojitého spojovníku (--) pomlčkou (—), nahrazuje jednoduchý spojovník s mezerou před a za ( - ) pomlčkou (–).

 • Emotikony :-) a šipky (==> ) speciálními symboly: Umožňuje nahradit emotikony a šipky, které napíšete, odpovídajícími symboly těchto znaků.

 • Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy:    Slouží k nahrazení adres v Internetu, síťových cest a e-mailových adres hypertextovými odkazy.

Formátovat při psaní

 • Automatické odrážky a číslování:    Vytvoří seznam s odrážkami, když začíná řádek textu jedním nebo více následujícími znaky *, - nebo >, za kterými následuje mezera nebo tabulátor.

  Poznámka :  Seznam s odrážkami ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

 • Přizpůsobit nadpis do zástupného symbolu: Zmenší velikost písma textu nadpisu tak, aby se tento text přizpůsobil definovanému zástupnému symbolu textu nadpisu.

  Poznámka :  Velikost textu nadpisu se automaticky zmenší pouze o jednu velikost písma, například z hodnoty 44 na 40, a to na základě předdefinovaných velikostí písma pro příslušné písmo. Chcete-li dále zmenšit velikost písma, vyberte text nadpisu a buď vyberte menší předdefinovanou velikost písma ze seznamu Velikost písma, nebo požadovanou velikost písma do seznamu Velikost písma zadejte.

 • Přizpůsobit text do zástupného symbolu: Zmenší velikost písma textu tak, aby se tento text přizpůsobil definovanému zástupnému symbolu textu nadpisu.

Začátek stránky

Publisher

Vrácení zpět automatického formátování

Když aplikace Publisher použije automatické formátování, můžete kliknout na tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka , které se zobrazí, a zvolit některou z následujících akcí:

 • Vrátit formátování zpět pouze pro tuto instanci (a po vrácení také formátování naopak znovu nastavit)

 • Změnit specifické možnosti automatického formátování globálně (kliknutím na možnost vyjadřující, že má aplikace Publisher přestat danou změnu provádět)

 • Změnit možnosti aplikace Publisher kliknutím na možnost Nastavit možnosti automatického formátování.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí automatického formátování

 1. Otevřete soubor nebo v aplikaci Publisher vytvořte nový soubor.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti.

 4. Klikněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 5. V části Možnosti automatických oprav klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav.

 6. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 7. Zaškrtněte políčka u možností, které chcete povolit, nebo zrušte zaškrtnutí políček u možností, které chcete zakázat. Další informace o jednotlivých možnostech naleznete v následující části.

Začátek stránky

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

 • "Rovné" uvozovky „oblými“:    Slouží k nahrazení rovných uvozovek ( " " ) a rovných apostrofů ( ' ) oblými dolními a horními uvozovkami ( ) a oblými apostrofy ( ).

 • Spojovníky (--) pomlčkou (–):    Slouží k nahrazení dvojitého spojovníku (--) pomlčkou (—), nahrazuje jednoduchý spojovník s mezerou před a za ( - ) pomlčkou (–).

Formátovat při psaní

 • Automatické odrážky:    Vytvoří seznam s odrážkami, když začíná řádek textu jedním nebo více následujícími znaky *, - nebo >, za kterými následuje mezera nebo tabulátor.

  Poznámka :  Seznam s odrážkami ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

 • Automaticky číslované seznamy:    Vytvoří číslovaný seznam, když řádek textu začíná číslem 1, za kterým následuje tečka nebo tabulátor.

  Poznámka :  Číslovaný seznam ukončíte dvojím stisknutím klávesy ENTER.

Začátek stránky

Visio

Vrácení zpět automatického formátování

Když aplikace Visio použije automatické formátování, můžete kliknout na tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka , které se zobrazí, a zvolit některou z následujících akcí:

 • Vrátit formátování zpět pouze pro tuto instanci (a po vrácení také formátování naopak znovu nastavit)

 • Změnit specifické možnosti automatického formátování globálně (kliknutím na možnost vyjadřující, že má aplikace Visio přestat danou změnu provádět)

 • Změnit možnosti aplikace Visio kliknutím na možnost Nastavit možnosti automatického formátování.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí automatického formátování

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. V části Možnosti automatických oprav klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav.

 5. Klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 6. Zaškrtněte políčka u možností, které chcete povolit, nebo zrušte zaškrtnutí políček u možností, které chcete zakázat. Další informace o jednotlivých možnostech naleznete v následující části.

Začátek stránky

Co jednotlivé možnosti znamenají?

Nahrazovat při psaní

 • "Rovné" uvozovky „oblými“:    Slouží k nahrazení rovných uvozovek ( " " ) a rovných apostrofů ( ' ) oblými dolními a horními uvozovkami ( ) a oblými apostrofy ( ).

 • Zlomky (1/2) znaky zlomků (½):    Slouží k nahrazení napsaných zlomků (1/2) jedním znakem zlomku (½).

  Poznámka : Tato možnost slouží k nahrazení pouze následujících zlomků, které napíšete: 1/4, 1/2 a 3/4.

 • Anglické řadové číslovky (1st) jako horní index:    Slouží k nahrazení anglických řadových číslovek, které ukazují relativní pozici položky v pořadí (například 1st, 2nd nebo 3rd), horním indexem ( Řadová číslovka 1st jako horní index ).

 • Spojovníky (--) pomlčkou (–):    Slouží k nahrazení dvojitého spojovníku (--) pomlčkou (—), nahrazuje jednoduchý spojovník s mezerou před a za ( - ) pomlčkou (–).

 • Emotikony :-) a šipky (==> ) speciálními symboly: Umožňuje nahradit emotikony a šipky, které napíšete, odpovídajícími symboly těchto znaků.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×