Vrácení souboru se změnami

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud zaškrtnete políčko v souboru do knihovny na webu Microsoft Windows SharePoint Services, jsou k dispozici lidé, kteří používají knihovně změny, které jste udělali.

V tomto článku

Základní informace

Vrácení souboru se změnami

Pokud dojde k přepsání podverze vrácení souboru se změnami

Základní informace

Poté, co si soubor zarezervujete a aktualizuje, jej vrátíte zpět se změnami, aby si provedené změny mohli zobrazit další uživatelé. V knihovně vyžadující rezervaci si soubory rezervujete, když je vytvoříte nebo je v knihovně uložíte. Aby soubory mohli zobrazit či používat další uživatelé, musíte je vrátit zpět se změnami. Vyžaduje-li knihovna schválení obsahu, musí být aktualizace schváleny předtím, než budou viditelné všem uživatelům používajícím danou knihovnu.

Při vrácení souboru se změnami můžete zadat komentáře ke změnám provedených v souboru. To uživatelům usnadní porozumění změn, které jste provedli v rezervovaném souboru. Komentáře k vráceným změnám jsou zvláště vhodné, pokud s jedním souborem pracuje několik uživatelů. Jsou-li sledovány verze, stanou se zadané komentáře součástí historie verzí souboru, což je užitečné, pokud soubor má několik revizí.

Jestliže jsou sledovány hlavní i dílčí verze, zobrazí se výzva k výběru typu verze, kterou chcete vrátit se změnami. Jako hlavní verzi je vhodné uložit významné změny, například přidání nějaké části, zatímco dílčí verze je vhodná pro menší změny, jako je oprava překlepu. Jestliže knihovna sleduje oba typy verzí a zároveň vyžaduje schválení obsahu, vrácení dílčí verze vytvoří kopii konceptu souboru. Pokud je soubor připraven na proces schválení uživateli, je nutné koncept publikovat jako hlavní verzi.

Vracet se změnami byste měli pouze soubory, které jste předtím rezervovali. Pokud vrátíte se změnami soubor, který má rezervovaný jiný uživatel, zobrazí se upozornění. Při vrácení souboru se změnami přepíšete všechny změny, které v souboru provedl jiný uživatel.

Někdy můžete chtít aktualizovat kopii na serveru (aby ostatní uživatelé mohli zobrazit změny) a poté pokračovat v práci se souborem. Nebo v případě, že jsou sledovány verze, můžete chtít, aby se změny staly součástí historie verzí, abyste je mohli v případě potřeby později obnovit. V těchto situacích můžete vrátit se změnami kopii souboru, ale přitom si soubor můžete nechat rezervovaný a pokračovat v práci.

Některé aplikace, které jsou kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, například aplikace Microsoft Office Word 2007, umožňují soubor rezervovat a vracet se změnami z prostředí aplikace, bez nutnosti přechodu na server za účelem vrácení souboru se změnami. Další informace naleznete v nápovědě k dané aplikaci.

Začátek stránky

Vrácení souboru se změnami

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Přejděte na soubor, který chcete vrátit se změnami, klepněte na šipku, která se zobrazí, a potom klepněte na příkaz Vrátit se změnami.

 3. Pokud se v části Vrácení dokumentu se změnami zobrazené stránky zobrazí výzva k výběru typu verze, kterou vracíte se změnami, znamená to, že knihovna sleduje hlavní i dílčí verze souborů. V závislosti na typu vámi provedených změn souboru klepněte na možnost Dílčí verze (koncept) nebo Hlavní verze (publikovat).

  Zvolená možnost verze má vliv na číslo, které bude přiřazeno k verzi vrácené se změnami. Například číslo 2.3 znamená, že se jedná o třetí dílčí verzi souboru, který byl dvakrát publikován jako hlavní verze, zatímco číslo 3.0 označuje další hlavní verzi tohoto souboru.

 4. Pokud chcete vrátit se změnami provedené změny, ale zachovat soubor zarezervoval před vámi, vyberte Zachovat dokument rezervovaný po kontroly v této verzi? zaškrtněte políčko v části Dokumentu se změnami.

 5. V části Komentáře zadejte popis změn provedených v souboru.

  Vaše organizace může na komentáře k vráceným změnám klást zvláštní doporučení nebo požadavky.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. Po zobrazení výzvy k potvrzení vrácení souboru se změnami klepněte na tlačítko Ano.

  Může se například zobrazit výzva k potvrzení, že chcete vrátit soubor se změnami, pokud máte soubor stále otevřený k úpravám.

Začátek stránky

Přepsání dílčí verze při vrácení souboru se změnami

Chcete-li přepsat dílčí verzi, vraťte soubor se změnami jako obvykle, ale zadejte, že chcete přepsat aktuální dílčí verzi. Tato možnost pomáhá zabraňovat přílišné délce historie verzí, například v případě, že organizace nastavila přísná omezení týkající se počtu uchovávaných verzí.

Dílčí verze můžete přepsat pouze tehdy, pokud jsou sledovány dílčí i hlavní verze souboru, pokud aktuálně pracujete s dílčí verzí a vracíte se změnami novou dílčí verzi. Musíte mít také oprávnění k odstranění předchozí verze.

Důležité informace: Tuto možnost byste měli zvolit pouze v případě, že jste si jisti, že chcete trvale odstranit předchozí verzi souboru (například pokud obsahuje překlepy nebo jiné chyby). Při přepsání nižší verze je tato verze odstraněna z historie verzí a nemůžete ji obnovit.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Přejděte na soubor, který chcete vrátit se změnami, klepněte na šipku, která se zobrazí, a potom klepněte na příkaz Vrátit se změnami.

 3. V části Vrácení dokumentu se změnami zobrazené stránky klepněte na možnost Přepsat aktuální dílčí verzi.

 4. Pokud chcete vrátit se změnami provedené změny, ale zachovat soubor zarezervoval před vámi, vyberte Zachovat dokument rezervovaný po kontroly v této verzi? zaškrtněte políčko v části Dokumentu se změnami.

 5. V části Komentáře zadejte popis změn provedených v souboru.

  Vaše organizace může na komentáře k vráceným změnám klást zvláštní doporučení nebo požadavky.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. Po zobrazení výzvy k potvrzení vrácení souboru se změnami klepněte na tlačítko Ano.

  Může se například zobrazit výzva k potvrzení, že chcete vrátit soubor se změnami, pokud máte soubor stále otevřený k úpravám.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×