Volba výchozího chování po propojení dat v okně Externí data s obrazci propojenými dříve

Okno Externí data se zobrazí po použití příkazu Link Data to Shapes(Propojit data s obrazci) v nabídce Data k importu dat do výkresu.

Nelze propojit dva řádky ze stejného zdroje dat se stejným obrazcem. Pokud se pokusíte přidat druhý odkaz ze stejného zdroje, zobrazí se výzva, abyste zvolili, zda nahradit existující propojení. Nechcete-li být pokaždé vyzýváni, můžete změnit výchozí chování.

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu zdroje dat, která chcete změnit a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. V seznamu Zdroj dat dialogového okna Vlastnosti vyberte jednu z těchto možností:

    • Upozornit na propojení s obrazcem s existujícími odkazy

    • Vždy nahradit existující odkazy při propojování

    • Nenahrazovat existující odkazy při propojování

Další informace o práci s importovanými daty naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL, serveru SharePoint a jiných externích zdrojů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×