Volba typu pravidla v Obchodním modelování pro Plánovací službu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint pravidlo představuje element spustitelného programu. Některá pravidla Obchodní modelování pro Plánovací službu mohou spustit přímo uživatelé a jiná pravidla lze spustit pouze jako součást určitého typu úlohy. Při spuštění pravidlo aplikuje akce, které jsou napsané v příkazu pravidla.

Každé pravidlo má konkrétní typ pravidla a konkrétní typ sady pravidel. Typ pravidla a typ sady pravidel spolu úzce souvisí. Obecně platí, že typ sady pravidel určuje možnosti, které jsou dostupné pro typ pravidla. Informace o tom, jaké typy pravidel můžou patřit do které sady pravidel, lze nalézt v tématu Volba typu sad pravidel.

Kromě atributu typu mají pravidla atribut implementace. Další informace naleznete v tématu O implementaci pravidel.

V následujících tématech naleznete odkazy na další informace o typech pravidel, které Obchodní modelování pro Plánovací službu podporuje.

Další informace

Prvek

Popis

Pravidla přidělování

Distribuuje náklady nebo zdroje v zadané sadě členů, která se nazývá cíl. Mezi pravidla přidělování patří přidělování jednoho modelu, PullCrossModelAllocation a PushCrossModelAllocation.

Pravidla přiřazení

Přiřadí hodnoty buňkám v prostoru datové krychle. Pravidlo přiřazení provádí operace zadané na pravé straně znaménka rovná se (=) a výsledek ukládá do umístění zadaného na levé straně znaménka rovná se (=).

Pravidla sloučení

Slučuje účetní údaje do scénáře s více společnostmi. Existují dva typy procesů sloučení: s výpočtem podílů a bez nich. Oba typy obsahují měnový přepočet a odstranění vnitropodnikových transakcí. Konsolidace s výpočtem podílů rovněž zahrnuje výpočet procentuální konsolidace a minoritního vlastnictví.

Pravidla měny

Převede hodnoty měny z jednoho standardního kurzovního lístku do jiného.

Pravidla definic

Provádí výpočty a přiřazení, která jsou součástí definice modelu.

Pravidla pro vnitropodnikové vyrovnání

Vyrovnává transakce, ke kterým dochází mezi různými partnerskými subjekty v mateřské společnosti.

Odchozí pravidla

Dodá data do externích cílů.

Pravidla proměnných modelu

Aktualizuje hodnotu přiřazenou vlastnosti modelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×