Volba správné datové funkce

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Access nabízí předdefinované funkce, které můžete používat ve výrazech k formátování, vytváření, analýze a výpočtu dat a časů. Z následujících tabulek si vybírejte podle toho, co chcete udělat.

Chci udělat tohle

Zobrazit datum nebo čas v určitém formátu

Rozdělení data nebo času na části

Převod čísla nebo textu na datum a čas

Sčítání nebo odčítání kalendářních dat

Vložit dnešní datum nebo aktuální čas

Zobrazení data nebo času v určitém formátu

Zobrazte kalendářní data ve formátu, který budete chtít. U hodnot ve sloupci Výsledek se předpokládá, že pole [DatumZahájení] obsahuje tuto hodnotu typu Datum a čas: 11. leden 2012 17:30:15.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Formát*

Tahle univerzální formátovací funkce se používá k vytváření vlastních formátů data a času.

Format([DatumZahájení];"yyyy-mm-dd")

2012-01-11

FormatDateTime*

Nastaví u hodnoty jeden z 5 předdefinovaných formátů data a času.

FormatDateTime([DatumZahájení];vbLongDate)

11. leden 2012

Názevměsíce*

Převede číslo na název měsíce. Pokud zadáte jiné číslo než 1 až 12, vrátí chybu.

MonthName(12)

prosinec

WeekdayName*

Převede číslo na název dne v týdnu. Pokud zadáte jiné číslo než 1 až 7, vrátí chybu.

WeekdayName(1)

pondělí

* V aplikacích pro Access není dostupná.

Zjistěte víc o formátování kalendářních dat v počítačových databázích a v aplikacích pro Access.

Začátek stránky

Rozdělení data nebo času na části

Někdy potřebujete znát jenom část hodnoty typu Datum a čas, třeba rok nebo minuty. Všechny tyhle funkce vracejí celočíselné hodnoty, které představují požadovanou část data nebo času. U hodnot ve sloupci Výsledek se předpokládá, že pole [DatumZahájení] obsahuje tuto hodnotu typu Datum a čas: 11. leden 2012 17:30:15.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Rok

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající rok.

Year([DatumZahájení])

2012

Měsíc

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající měsíc (1 až 12).

Month([DatumZahájení])

1

Den

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající den (1 až 31).

Day([DatumZahájení])

11

Funkce WEEKDAY*

Vrátí číslo dne v týdnu (1 až 7). Ve výchozím nastavení se v Accessu za první den v týdnu považuje neděle, můžete však určit jiný den.

Weekday([DatumZahájení])

4

Hour*

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající hodiny (0 až 23).

Hour([DatumZahájení])

17

Funkce MINUTE*

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající minuty (0 až 59).

Minute([DatumZahájení])

30

Druhá*

Z hodnoty typu Datum a čas vrátí část znamenající sekundy (0 až 59).

Second([DatumZahájení])

15

Funkce DatePart

Funkce, která dokáže nahradit libovolnou z předchozích funkcí, protože v ní můžete zadat, která část hodnoty typu Datum a čas vás zajímá.

DatePart("yyyy";[DatumZahájení])

2012

* V aplikacích pro Access není dostupná.

Začátek stránky

Převod čísla nebo textu na datum a čas

Access ukládá hodnoty typu Datum a čas jako čísla s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou. Například hodnota 11. leden 2012 17:30 se uloží jako číslo 40919,72917. Celá část (vlevo od desetinné čárky) představuje datum. Desetinná část (vpravo od desetinné čárky) představuje čas. Tyhle funkce vytvářejí taková čísla s plovoucí desetinnou čárkou z jiných hodnot, třeba z celých čísel nebo textových řetězců.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek (jak hodnotu uloží Access)

Funkce DateSerial

Poznámka:  V aplikaci pro Access použijte funkci DateFromParts nebo DateWithTimeFromParts.

Vytvoří hodnotu data z celých čísel představujících rok, měsíc a den.

DateSerial(2012;1;11)

40919,0

Funkce CDate*

Převede textový řetězec na hodnotu typu Datum a čas. Zpracuje datovou i časovou část čísla.

Tip: Pomocí Logická hodnotaFunkce IsDate zjistíte, pokud textový řetězec můžete převést na hodnotu typu datum a čas. Například IsDate("1/11/2012") vrátí hodnotu True.

CDate("11.1.2012 17:30")

40919,72917

Funkce DateValue*

Převede textový řetězec na hodnotu typu Datum a čas, ale nepřevádí časovou část.

DateValue("11.1.2012 17:30")

40919,0

Funkce TimeValue*

Převede textový řetězec na hodnotu typu Datum a čas, ale nepřevádí datovou část.

TimeValue("11.1.2012 17:30")

0,72917

Funkce TimeSerial

Poznámka:  V aplikaci pro Access použijte funkci TimeFromParts nebo DateWithTimeFromParts.

Vytvoří hodnotu času z celých čísel představujících hodiny, minuty a sekundy.

TimeSerial(17;30;15)

0,72934

* V aplikacích pro Access není dostupná.

Začátek stránky

Sečtení nebo odečtení kalendářních dat

Tyhle funkce umožňují u datových hodnot přičítat nebo odečítat intervaly a taky spočítat rozdíl mezi dvěma hodnotami typu Datum a čas.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Funkce DateAdd

Přičte k hodnotě typu Datum a čas určitý interval (třeba 2 měsíce nebo 3 hodiny). Pokud chcete odčítat, použijte jako druhý argument záporné číslo.

DateAdd("m"; 1; "11.1.2012")

11.2.2012

Funkce DateDiff

Zjistí počet časových intervalů (třeba dní nebo minut) mezi dvěma hodnotami typu Datum a čas.

Poznámka:  Pokud chcete zjistit počet dní mezi dvěma daty, můžete hodnoty dat jednoduše odečíst, například: #15.2.2012# - #1.2.2012# = 14.

DateDiff("d";"11.1.2012";"15.4.2012")

95

Podívejte se, jak vypočítat počet dní mezi dvěma daty.

Začátek stránky

Vložení dnešního data nebo aktuálního času

Tyhle funkce zjišťují aktuální datum nebo čas. U hodnot ve sloupci Výsledek se předpokládá, že aktuální datum a čas systému je 11. leden 2012 17:30:15.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Nyní

Vrátí aktuální systémové datum a čas.

Now()

11.1.2012 17:30:15

Datum

Poznámka:  V aplikaci pro Access použijte funkci Today.

Vrátí aktuální systémové datum.

Date()

11.1.2012

Time*

Vrátí aktuální systémový čas.

Time()

17:30:15

Funkce Timer*

Vrátí počet sekund, které uběhly od půlnoci.

Timer()

63015

* V aplikacích pro Access není dostupná.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×