Volba 64bitové nebo 32bitové verze Office 2016

Standardně se instaluje 32bitová verze Office. Protože ale hodně nových osobních počítačů používá 64bitové verze Windows, je důležité se rozhodnout, jestli chcete nainstalovat 64bitovou verzi Office nebo dál používat 32bitovou verzi. To, která verze pro vás bude ta správná, závisí na tom, jakým způsobem chcete Office používat.

Pokud už víte, jakou verzi chcete nainstalovat, přečtěte si pokyny v části Chcete začít s instalací?

Důvody pro zvolení 64bitové verze

Počítače se 64bitovými verzemi Windows obvykle mají víc prostředků, třeba výpočetního výkonu a paměti, než jejich 32bitoví předchůdci. 64bitové aplikace taky mají přístup k víc paměti než 32bitové aplikace (až 18,4 milionu petabajtů). Pokud vaše scénáře zahrnují velké soubory nebo práci s velkými sadami dat a na počítači běží 64bitová verze Windows, je 64bitová verze správnou volbou, když:

 • Pracujete s velkými sadami dat, jako jsou třeba celopodnikové excelové sešity se složitými výpočty, velký počet kontingenčních tabulek, datová připojení k externím databázím, PowerPivot, 3D mapa, PowerView nebo funkce Načíst a transformovat. V těchto případech může 64bitová verze Office pracovat rychleji. Přečtěte si specifikace a omezení Excelu, specifikace a limity datového modelu a Využití paměti v 32bitových vydáních Excelu.

 • Pracujete s mimořádně velkými obrázky, videi nebo animacemi v PowerPointu. Na zpracování takovýchto složitých snímků může být vhodnější 64bitová verze Office.

 • Pracujete se soubory většími než 2 GB v Projectu, zvlášť když má projekt hodně dílčích projektů.

 • Ve vaší organizaci se u aplikací Office vyžaduje možnost použití technologií pro Zabránění spuštění dat (DEP) hardwaru. Zabránění spuštění dat je sada hardwarových a softwarových technologií, které se v některých organizacích využívají k vylepšení zabezpečení. U 64bitových instalací bude Zabránění spuštění dat vždycky vynucené, ale u 32bitových instalací budete muset Zabránění spuštění dat konfigurovat pomocí nastavení zásad skupiny.

 • Vyvíjíte interní řešení Office, třeba doplňky nebo úpravy na úrovni dokumentů. Používání 64bitové verze Office vám umožní dodat 64bitovou i 32bitovou verzi řešení. Vývojáři interních řešení Office by měli mít přístup k 64bitové verzi Office 2016 kvůli testování a aktualizování řešení.

Důvody pro zvolení 32bitové verze

Pokud na počítači používáte 32bitovou verzi Windows, musíte nainstalovat 32bitovou verzi Office.

Tip : 32bitová verze Office podporuje nejen 32bitové verze Windows, ale je podporovaná taky na počítačích s 64bitovou verzí systému Windows.

Hlavně odborníci v oblasti IT a vývojáři by si měli přečíst taky následující situace, kdy je pro vás nebo vaši organizaci 32bitová verze Office pořád tou nejlepší volbou.

 • Máte 32bitové doplňky modelu COM, které nemají 64bitovou alternativu. V 64bitových Windows můžete 32bitové doplňky modelu COM v 32bitové verzi Office dál používat. Můžete taky zkusit kontaktovat dodavatele doplňku modelu COM a požádat o 64bitovou verzi.

 • Používáte 32bitové ovládací prvky, které nemají 64bitovou alternativu. Ve 32bitové verzi Office můžete dál spouštět 32bitové ovládací prvky, jako jsou běžné ovládací prvky Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) nebo všechny stávající 32bitové ovládací prvky třetích stran.

 • Váš kód jazyka VBA používá příkazy Declare. Většina kódu VBA se při používání 64bitové nebo 32bitové verze nemusí měnit, pokud nepoužíváte příkazy Declare k volání rozhraní API systému Windows pomocí 32bitových datových typů jako long pro ukazatele a úchyty. Ve většině případů bude příkaz Declare kompatibilní s 32bitovou i 64bitovou verzí, když do něho přidáte PtrSafe a místo long použijete LongPtr. To ale nemusí být možné v ojedinělých případech, kdy neexistuje 64bitová verze rozhraní API pro příkaz Declare. Další informace o tom, jaké změny jazyka VBA jsou potřeba, aby fungoval v 64bitové verzi Office, najdete v článku Přehled 64bitové verze jazyka Visual Basic for Applications.

 • Máte 32bitové aplikace rozhraní MAPI pro Outlook. S rostoucím počtem zákazníků používajících 64bitové verze Outlooku se doporučuje předělávat 32bitové aplikace rozhraní MAPI, doplňky nebo makra pro 64bitovou verzi Outlooku, ale pokud je potřeba, můžete je dál používat i jenom s 32bitovou verzí Outlooku. Pokud chcete další informace o přípravě aplikací Outlooku pro 32bitové a 64bitové platformy, přečtěte si o vytváření aplikací rozhraní MAPI na 32bitových a 64bitových platformách a referenční informace k rozhraní MAPI Outlooku.

 • Aktivujete 32bitový server OLE nebo objekt. Aplikaci 32bitového serveru OLE můžete dál používat s nainstalovanou 32bitovou verzí Office.

 • Používáte SharePoint Server 2010 a potřebujete zobrazení Upravit v datovém listu. Funkci zobrazení Upravit v datovém listu můžete v SharePoint Serveru 2010 dál používat s 32bitovým klientem Office.

 • Potřebujete 32bitové databázové soubory Microsoft Access .mde, .ade a .accde. I když můžete 32bitové soubory .mde, .ade a .accde překompilovat tak, aby byly kompatibilní s 64bitovou verzí, můžete je taky dál používat s 32bitovou verzí Accessu.

 • Potřebujete ve Wordu soubory starší verze editoru rovnic nebo WLL (knihovny doplňků Wordu). Starší verzi editoru rovnic Wordu můžete používat a soubory WLL spouštět dál ve 32bitovém Wordu.

 • Máte v powerpointové prezentaci starý vložený mediální soubor bez dostupného 64bitového kodeku.

Chcete začít s instalací?

Upozornění před instalací

64bitové verze Office nejde instalovat na jednom počítači s 32bitovými verzemi Office nebo samostatnými 32bitovými aplikacemi Office, třeba 32bitovou verzí aplikací Visio a Project. Podobně nejde nainstalovat 32bitové verze na počítač s 64bitovými verzemi.

Pokud třeba máte nainstalovanou 32bitovou verzi Office 2013 a chcete nainstalovat 64bitovou verzi Office 2016, musíte 32bitovou verzi nejdřív odinstalovat. Postup najdete v tématu Odinstalace Office 2016, Office 2013 nebo Office 365 z počítače.

Pokus o instalaci dvou různých verzí způsobí chybu oznamující, že Office (64bitovou nebo 32bitovou verzi) nebylo možné nainstalovat.

Výběr verze, kterou chcete instalovat

Standardně se instaluje 32bitová verze Office. Pokud je to verze, kterou chcete nainstalovat, postupujte podle kroků v tématu Instalace Office na PC nebo Mac.

Způsob, jakým se Office instaluje, závisí na tom, jestli je váš produkt Office součástí plánu Office pro domácnosti nebo Office pro firmy. Seznam produktů v obou plánech najdete v článku Plány Office pro domácnosti a Office pro firmy.

Vyberte svůj plán z rozevíracího seznamu níže. Tím si zobrazíte podrobné pokyny k instalaci 64bitové verze produktu Office.

Pokud se jedná o novou kopii Office a zatím jste neuplatnili kód Product Key (pokud jste ho s kopií dostali) nebo ho nepřidružili k účtu Microsoft, před provedením kroků dole si projděte téma Uplatnění kódu Product Key a přidružení účtu Microsoft k Office.

Spuštění instalace Office 2013:
 1. Přejděte na www.office.com/myaccount. Pokud ještě nejste přihlášení přes Účet Microsoft, který je přidružený k vaší kopii Office, přihlaste se teď. Pokud jste přihlášení přes jiný účet, odhlaste se z něho a pak se přihlaste znovu přes správný Účet Microsoft.

  Přihlášení k Office pomocí e-mailové adresy a hesla účtu Microsoft

  Tip : Pokud byl váš pokus o přihlášení neúspěšný, pokuste se přihlásit znovu se správným účtem nebo si přečtěte informace v tématu Toto je správné místo, kde můžete nainstalovat a znovu nainstalovat Office. Tam najdete seznam možností, včetně toho, co zkusit, když si nepamatujete svůj účet Microsoft.

 2. Poznámka : Pokud máte předplatné Office 365 a vaše obrazovka vypadá jako ta na obrázku, musíte vybrat jako první možnost Instalovat >.

  U plánů Office 365 vyberte na domovské stránce Můj účet Office možnost Instalovat >

  Zvolte Možnosti jazyka a instalace. (Pro instalaci Office 2013 vyberte Další možnosti instalace a pak přejděte ke kroku 4).

  Jazykové a instalační možnosti Office 365
 3. Na stránce možností jazyka a instalace zvolte odkaz Další možnosti instalace.

  Na stránce možností instalace jazyka zvolte odkaz Další možnosti instalace
 4. V části Jiné verze Office vyberte v rozevíracím seznamu Office – 64bitová verze a pak vyberte Nainstalovat.

  V rozevíracím seznamu vyberte Office – 64bitový

  Poznámka : Pokud se vám zobrazí zpráva Stop, počkat na instalaci Office 2016, znamená to, že Office zjistil potíže s kompatibilitou u nějaké jiné součásti nainstalované na počítači. V chybové zprávě vyberte odkaz, který vám umožní zjistit proč, nebo si projděte část Řešení potíží dole.

 5. Podle toho, jaký používáte prohlížeč, přejděte na instalační okno zobrazené dole na stránce a klikněte na Spustit (v Internet Exploreru), Nainstalovat (v Chromu) nebo Uložit soubor (ve Firefoxu).

  Tip : Pokud používáte Microsoft Edge, klikněte napřed na Uložit a potom na Spustit.

  Možnosti prohlížeče: v Internet Exploreru klikněte na Spustit, v Chromu klikněte na Nastavení a ve Firefoxu klikněte na Uložit soubor.

  Pokud nástroj Řízení uživatelských účtů zobrazí dotaz Chcete této aplikaci povolit, aby prováděla na vašem zařízení změny, klikněte na Ano.

  Spustí se instalace.

  Okno zobrazující průběh instalace Office
 6. Instalace je dokončená, až se zobrazí informace, že je všechno připravené a Office je nainstalovaný a přehraje se animace, která vám ukáže, kde najdete aplikace Office na svém počítači. Postupujte podle pokynů v okně, třeba klikněte na tlačítko Start > Všechny aplikace a uvidíte, kde jsou vaše aplikace. Potom klikněte na Zavřít.

  Teď je nainstalovaný Office. Zvolte Zavřít.
 7. Otevřete libovolnou aplikaci Office, jako je Word nebo Excel, a začněte ji hned používat. Ve většině případů se Office aktivuje spuštěním aplikace a potvrzením souhlasu s licenčními podmínkami kliknutím na Přijmout.

  Přijměte podmínky licenční smlouvy kliknutím na Přijmout.
 8. Office se může aktivovat automaticky. Pokud se ale zobrazí Průvodce aktivací Microsoft Office, postupujte podle pokynů k aktivaci Office. Pokud potřebujete pomoc, podívejte se na článek Aktivace Office 365, Office 2016 nebo Office 2013.

  Zobrazí Průvodce aktivací Microsoft Office.

Tip : Byly tyto kroky užitečné? Napište nám prosím komentář.

Řešení potíží

Pokud se vám zdá, že instalace Office trvá moc dlouho, může se jednat o problém s připojením k internetu. Informace o možných řešeních najdete v tématu Proč trvá instalace Office tak dlouho. Možná si taky budete chtít zkusit nainstalovat Office pomocí programu pro instalaci Office 2016 offline.

Zobrazila se chybová zpráva: Pokud se při instalaci Office zobrazila nějaká chybová zpráva, která obsahuje odkaz Další informace, kliknutím na tento odkaz získáte informace o vyřešení tohoto problému. Pokud odkaz nevidíte, přečtěte si téma Řešení potíží s instalací Office a Office 365.

Pokud máte tlačítko Instalovat zašedlé, přečtěte si téma Tlačítko Instalovat nenainstaluje Office.

Pokud se zobrazila chybová zpráva Stop, počkat na instalaci Office 2016, znamená to, že Office zjistil potíže s kompatibilitou u nějaké jiné nainstalované součásti. Další informace najdete v následujících článcích nápovědy k produktu:

Napište nám komentář

Byly tyto postupy užitečné? Pokud ano, dejte nám vědět na konci tohoto tématu. Pokud nebyly a pořád máte problémy s instalací Office, řekněte nám, co jste se snažili udělat a kde jste narazili na těžkosti. Vaši zpětnou vazbu použijeme k ověření našich postupů a poskytnutí dalších informací.

Poznámka : Pokud se podle uvedeného postupu nemůžete přihlásit, možná se přihlašujete k nesprávné službě Office 365. Přečtěte si článek Kde se přihlásit k Office 365.

 1. Přihlaste se k pracovnímu nebo školnímu účtu na stránce http://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx.

  Pokud se nezobrazí Office, váš plán pravděpodobně nezahrnuje aplikace Office. Pokud víte, že váš plán zahrnuje Office, může to být nepřiřazením licence. Podívejte se na článek Jaký mám produkt nebo licenci Office 365. Pokud v seznamu nenajdete Office, požádejte správce Office 365, aby vám přiřadil licenci.

 2. Na stránce Office přejděte na verzi Office, kterou chcete nainstalovat. Správce vám třeba mohl dát možnost nainstalovat Office 2016 nebo Office 2013.

  Pokud máte na výběr, vyberte verzi Office, kterou chcete nainstalovat, vyberte jazyk a pak vyberte Instalovat.

  Důležité : Během instalace Office 2016 se zároveň odinstalují všechny produkty Office 2013. Další informace najdete v tématech Chyba: Stop, měli byste počkat na instalaci Office 2016. a Jak znovu nainstalovat Office 2013 po upgradu na Office 2016.

 3. Vyberte Jazyk a pak vyberte Upřesnit >64bitový a teprve potom Instalovat.

  Vyberte jazyk a pak vyberte Upřesnit V rozevíracím seznamu verzí vyberte 64bitovou verzi
 4. Podle toho, jaký používáte prohlížeč, přejděte na zobrazené instalační okno a klikněte na Spustit (v Internet Exploreru), Nainstalovat (v Chromu) nebo Uložit soubor (ve Firefoxu).

  Tip : Pokud používáte Microsoft Edge, klikněte napřed na Uložit a potom na Spustit.

  Možnosti prohlížeče: v Internet Exploreru klikněte na Spustit, v Chromu klikněte na Nastavení a ve Firefoxu klikněte na Uložit soubor.

  Pokud nástroj Řízení uživatelských účtů zobrazí dotaz Chcete této aplikaci povolit, aby prováděla na vašem zařízení změny, klikněte na Ano.

 5. Spustí se instalace.

  Okno zobrazující průběh instalace Office
 6. Instalace Office 2016 je dokončená, jakmile se zobrazí informace, že je všechno připravené a Office je nainstalovaný a přehraje se animace, která vám ukáže, kde na svém počítači najdete aplikace Office. Postupujte podle pokynů v okně, třeba Klikněte na tlačítko Start > Všechny aplikace, abyste zjistili, kde je najít. Potom klikněte na Zavřít.

  Teď je nainstalovaný Office. Zvolte Zavřít.
 7. Otevřete libovolnou aplikaci Office, jako je Word nebo Excel, a začněte ji hned používat. Ve většině případů se Office aktivuje spuštěním aplikace a potvrzením souhlasu s licenčními podmínkami kliknutím na Přijmout.

  Přijměte podmínky licenční smlouvy kliknutím na Přijmout.

Napište nám komentář

Byly tyto postupy užitečné? Pokud ano, dejte nám vědět na konci tohoto tématu. Pokud nebyly a pořád máte problémy s instalací Office, řekněte nám, co jste se snažili udělat a kde jste narazili na těžkosti. Vaši zpětnou vazbu použijeme k ověření našich postupů a poskytnutí dalších informací.

Viz taky

Jaký operační systém Windows používám?

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×