Volání hlasové pošty a změna pozdravu

Poznámka : Funkce přesměrování volání podnikové hlasové služby vyžadují povolení podnikových funkcí ve vaší organizaci. Více informací naleznete v tématu Přehled funkcí přesměrování volání a hlasové pošty.

Je-li aplikace Office Communicator 2007 R2 nakonfigurovaná pro používání podnikové hlasové služby (zvané také sjednocená komunikace), můžete voláním na ni vyhledávat nové zprávy nebo měnit pozdrav hlasové pošty. Zprávy hlasové pošty se zobrazí také ve složce Doručená pošta v aplikaci Outlook. Pokyny pro nastavení hlasové pošty jsou obvykle uvedeny v e-mailové zprávě od správce systému.

Volání hlasové pošty

  1. Klikněte na tlačítko Přesměrování volání a potom kliknutím na možnost Volat hlasovou poštu zavolejte na server hlasové pošty.

  2. Pomocí číselníku v okně Konverzace nebo klávesnice zadejte kód PIN.

Změna pozdravu

  1. Klikněte na tlačítko Přesměrování volání a potom kliknutím na možnost Změnit pozdrav zavolejte na server hlasové pošty.

  2. Pomocí číselníku v okně Konverzace zadejte kód PIN.

  3. Chcete-li změnit osobní pozdrav, postupujte podle pokynů.

  4. Chcete-li změnit nastavení Mimo kancelář, podle pokynů přijměte osobní pozdrav a přejděte do hlavní nabídky. Tam pak můžete pozdrav Mimo kancelář změnit.

Informace pro přístup k hlasové poště (např. požadované číslo nebo kód PIN) jsou obvykle uvedeny v e-mailové zprávě od správce systému.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×