Vložit jinak

  1. Vyjměte nebo zkopírujte snímek či Objekt, který chcete vložit.

  2. Ve skupině Schránka na kartě Domů klepněte na šipku pod tlačítkem Vložit, klepněte na příkaz Vložit jinak a proveďte jeden z následujících kroků:

    • Chcete-li zadat formát vkládaného snímku nebo objektu, klepněte na přepínač Vložit a vyberte v seznamu Jako požadovaný formát. Informace o jednotlivých formátech jsou uvedeny v následující tabulce.

    • Chcete-li přidat do samostatného dokumentu nebo prezentace hypertextový odkaz, klepněte na přepínač Vložit propojení.

      Poznámka : Pokud jste vyjmuli nebo zkopírovali obsah z dokumentu, který možnost Vložit propojení nepodporuje nebo pokud se pokoušíte vytvořit propojení s dokumentem, který nebyl uložen, není přepínač Vložit propojení k dispozici.

Formát


Použití

Nakreslený objekt sady Microsoft Office

Obsah schránky bude v prezentaci zobrazen jako Nakreslený objekt sady Microsoft Office.

Obrázek (GIF)

Obsah schránky bude v prezentaci zobrazen jako obrázek ve formátu GIF.

Formát souboru GIF je omezen pouze na 256 barev, a proto se hodí pro skenované obrázky typu ilustrací, nikoli pro barevné fotografie. Formát GIF je vhodný také pro výkresy, černobílé obrázky a drobný text s výškou jen několik pixelů.

Obrázek (JPEG)

Obsah schránky bude v prezentaci zobrazen jako obrázek ve formátu JPEG.

Formát souboru JPEG podporuje 16 miliónů barev a je nejvhodnější pro fotografie a složitou grafiku

Obrázek (PNG)

Obsah schránky bude v prezentaci zobrazen jako obrázek ve formátu PNG.

Formát souboru PNG je podobný formátu GIF, poskytuje však lepší podporu barev. V tomto formátu jsou komprimovány jednobarevné oblasti, a přitom jsou zachovány ostré detaily, například perokresby, loga nebo ilustrace s textem.

Obrázek ve formátu PNG lze uložit, obnovit a znovu uložit, aniž by došlo ke snížení jeho kvality. Na rozdíl od souborů ve formátu GIF, formát PNG nepodporuje animaci a některé starší webové prohlížeče a aplikace nepodporují formát PNG.

Obrázek (soubor formátu WMF)

Obsah schránky bude v prezentaci zobrazen jako obrázek ve formátu WMF (Windows Metafile Format).

Obrázek lze uložit jako 16bitovou grafiku (pro použití v systémech Windows 3.x a vyšších).

Obrázek (rozšířený metasoubor)

Obsah schránky bude zobrazen jako obrázek ve formátu rozšířeného metasouboru (EMF).

Obrázek lze uložit jako 32bitovou grafiku, která podporuje složitější grafické funkce.

Rastr nezávislý na zařízení

Obsah schránky bude zobrazen jako rastr nezávislý na zařízení (formát DIB), například snímek použitý jako grafika na webových stránkách.

Formát DIB je znázornění obrázku grafiky v paměti počítače, které sestává z řádků a sloupců tvořených body. Hodnoty jednotlivých bodů (vyplněných i nevyplněných) jsou uloženy v jednom nebo několika bitech dat.

Rastr

Obsah schránky bude zobrazen jako Rastrový obrázek.

Pomocí formátu BMP systému Microsoft Windows lze zobrazit miliony barev. Tento formát je podporován v několika programech, a proto je jeho použití mimořádně praktické, pokud chcete obrázek poskytnout uživateli, který pravděpodobně nemá k dispozici program, ve kterém jste obrázek vytvořili.

Chcete-li obsah vložit jako ikonu OLE aplikace PowerPoint (namísto vložení skutečného obsahu), zaškrtněte políčko Zobrazit jako ikonu. Klepnutím na ikonu otevřete příslušnou aplikaci, ve které potom zobrazíte obsah.

Poznámka : Zaškrtávací políčko Zobrazit jako ikonu je k dispozici, pouze pokud použijete možnost Vložit propojení nebo při vložení obsahu jako objektu OLE. Potom lze změnit ikonu pro vložený obsah.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×