Vložení záhlaví nebo zápatí

Při návrhu šablony formuláře můžete zadat, aby bylo na horní nebo dolní okraj stránky formuláře při tisku přidáno záhlaví nebo zápatí. Pokud vaše šablona formuláře obsahuje více Zobrazení, je nutné vložit záhlaví a zápatí samostatně pro jednotlivá zobrazení.

Co chcete udělat?

Vložení záhlaví nebo zápatí

Zarovnání záhlaví nebo zápatí na střed

Zarovnání záhlaví nebo zápatí vpravo

Vložení záhlaví nebo zápatí

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Záhlaví a zápatí.

 2. Klikněte na kartu Nastavení tisku.

 3. V části Záhlaví a zápatí proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li do šablony formuláře přidat záhlaví, klepněte na tlačítko Záhlaví.

  • Pokud chcete do šablony formuláře přidat zápatí, klepněte na tlačítko Zápatí.

 4. V dialogovém okně Formát záhlaví nebo Formát zápatí proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li do záhlaví nebo zápatí vložit statický text, například název vaší společnosti, zadejte požadovaný text do pole Tisknout formulář s tímto záhlavím nebo Tisknout formulář s tímto zápatím. Text v záhlaví či zápatí ve vytištěném formuláři bude ve výchozím nastavení zarovnán doleva.

  • Pokud chcete do záhlaví nebo zápatí vložit proměnný text, jako je aktuální stránka nebo dnešní datum, vyberte požadovanou možnost v seznamu Vložit automatický text. Budete-li chtít použít text v kombinaci s proměnnou, zadejte text a proměnnou přímo do pole Tisknout formulář s tímto záhlavím nebo Tisknout formulář s tímto zápatím. Jestliže chcete vytisknout například text Stránka 1 z 3, Stránka 2 z 3, atd., zadejte do pole Tisknout formulář s tímto záhlavím nebo Tisknout formulář s tímto zápatím text Stránka &p z &P.

   Poznámka : Odkazy a další informace o záhlavích a zápatích naleznete v části Viz také, která je viditelná, když je počítač připojen k síti Internet.

   (Seznam položek automatického textu)

   Při vytváření záhlaví a zápatí můžete použít následující položky automatického textu.

   Akce

   Použijte tuto položku automatického textu

   Proměnná

   Tisk dat z formuláře

   Pole

   Mění se

   Tisk aktuálního data v krátkém formátu*

   Datum (krátké)

   &d

   Tisk aktuálního data v dlouhém formátu*

   Datum (dlouhé)

   &D

   Tisk aktuálního času*

   Čas (místní formát)

   &t

   Tisk aktuálního času ve 24hodinovém formátu

   Čas ve 24hodinovém formátu

   &T

   Tisk čísla aktuální stránky

   Aktuální stránka

   &p

   Tisk celkového počtu stránek

   Celkový počet stránek

   &P

   Zarovnat text doprava

   Posunout text doprava

   &b

   Tisk znaku jednoduchého ampersandu (&)

   &

   &&

   * Podle panelu Místní nastavení v Ovládacích panelech

 5. Vyberte pro záhlaví a zápatí požadované volby formátování.

 6. Způsob zobrazení změn ve vytištěném formuláři můžete vyzkoušet kliknutím na tlačítko Náhled tisku Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní.

Začátek stránky

Zarovnání záhlaví nebo zápatí na střed

Ve výchozím nastavení se záhlaví nebo zápatí ve vytištěném formuláři zobrazí na levé straně. Jestliže chcete text v záhlaví nebo v zápatí zarovnat na střed, je třeba na jeho začátek a konec přidat proměnnou &b.

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Záhlaví a zápatí.

 2. Klikněte na kartu Nastavení tisku.

 3. Ve skupinovém rámečku Záhlaví a zápatí klikněte na přepínač Záhlaví nebo Zápatí.

 4. V poli Tisknout formulář s tímto záhlavím nebo Tisknout formulář s tímto zápatím nastavte kurzor na začátek textu záhlaví nebo zápatí a zadejte &b.

 5. Nastavte kurzor na konec textu záhlaví nebo zápatí a znovu zadejte &b.

  Jestliže chcete například vycentrovat název vaší společnosti v záhlaví, zadejte &bnázev&b, kde název je název vaší společnosti.

 6. Způsob zobrazení změn ve vytištěném formuláři můžete vyzkoušet kliknutím na tlačítko Náhled tisku Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní.

Začátek stránky

Zarovnání záhlaví nebo zápatí vpravo

Ve výchozím nastavení se záhlaví nebo zápatí ve vytištěném formuláři zobrazí na levé straně. Jestliže chcete text v záhlaví nebo v zápatí zarovnat vpravo, je třeba před ním použít proměnnou &b.

 1. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Záhlaví a zápatí.

 2. Klikněte na kartu Nastavení tisku.

 3. Ve skupinovém rámečku Záhlaví a zápatí klikněte na přepínač Záhlaví nebo Zápatí.

 4. V poli Tisknout formulář s tímto záhlavím nebo Tisknout formulář s tímto zápatím nastavte kurzor na začátek textu záhlaví nebo zápatí a zadejte &b.

  Jestliže chcete například zarovnat název vaší společnosti v záhlaví vpravo, zadejte &bnázev, kde název je název vaší společnosti.

 5. Způsob zobrazení změn ve vytištěném formuláři můžete vyzkoušet kliknutím na tlačítko Náhled tisku Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní.

  Poznámka : Záhlaví a zápatí se zobrazují pouze v dialogovém okně Náhled před tiskem a ve vytištěném formuláři a nezobrazují se v běžném okně Náhled.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×