Vložení symbolu, zlomku nebo speciálního znaku

Dialogové okno Symbol je možné použít pro vkládání symbolů, které nejsou na klávesnici, jako ¼ a ©, nebo speciálních znaků, jako dlouhá pomlčka (—) nebo výpustka (…), či znaků sad ASCII a Unicode.

Typy symbolů a znaků, které lze vložit, závisí na zvoleném písmu. Některá písma mohou například obsahovat zlomky (¼), mezinárodní znaky (Ç, ë) a mezinárodní peněžní symboly (£, ¥). Předdefinované písmo Symbol obsahuje šipky, odrážky a vědecké symboly. Pravděpodobně máte k dispozici také další písma se symboly, například písmo Wingdings, které obsahuje ozdobné symboly.

Poznámka : Velikost dialogového okna Symbol je možné zvětšit nebo zmenšit. Nastavte ukazatel myši nad pravý dolní roh dialogového okna. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetažením nastavte požadované rozměry dialogového okna.

Co chcete udělat?

Vložení symbolu

Vložení speciálního znaku

Vložení znaku sady ASCII nebo Unicode

Přidání symbolu k položkám automatických oprav

Nalezení kódu znaku pro symbol

Založení položky automatických oprav

Vložení symbolu

 1. Klikněte na místo, kam chcete symbol vložit.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Symbol a vyberte požadovaný symbol
  nebo
  klikněte na možnost Další symboly.

 3. V poli Písmo klikněte na požadované písmo.

  Vkládáte-li znaky sady Unicode a používáte typ písma Arial nebo Times New Roman, které obsahuje podkategorie, zobrazí se rozevírací seznam Podsada. Klikněte na požadovanou znakovou podsadu, jako například Standardní latinka nebo Symboly podobné písmenům.

 4. Dvakrát klikněte na symbol, který chcete vložit.

 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka : Symboly zobrazené po kliknutí na tlačítko Symbol budou aktualizovány o naposledy použité symboly, což vám umožní rychle najít a vložit symboly, které pravidelně používáte.

Začátek stránky

Vložení speciálního znaku

 1. Klikněte na místo, kam chcete speciální znak vložit.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Symbol a poté na možnost Další symboly.

 3. V dialogovém okně Symbol klikněte na kartu Speciální znaky.

 4. Dvakrát klikněte na požadovaný znak.

 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Vložení znaku sady ASCII nebo Unicode

Jestliže v dialogovém okně Symbol vyberete znak sady ASCII (desítkově) nebo Unicode, zobrazí se kód tohoto znaku v poli Kód znaku. Jestliže kód znaku znáte, můžete znak vyhledat zadáním kódu přímo do pole Kód znaku.

Poznámka : Ujistěte se, že je vybrána správná znaková sada – například ASCII (šestnáctkově) – v poli Sada. Jinak se může stát, že se po zadání kódu znaku nezobrazí požadovaný znak.

Název zobrazený před polem Kód znaku je oficiální název znaku ve standardu ASCII nebo Unicode.

 1. Klikněte na místo, kam chcete znak sady ASCII nebo Unicode vložit.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Symbol a poté na možnost Další symboly.

 3. V poli Písmo klikněte na požadované písmo.

 4. V poli Sada klikněte na možnost ASCII (desítkově), ASCII (šestnáctkově) nebo Unicode.

 5. Pokud je k dispozici pole Podsada, vyberte požadovanou znakovou podsadu.

 6. Dvakrát klikněte na symbol, který chcete vložit.

 7. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka : Chcete-li vložit znak sady ASCII (desítkově) bez otevření dialogového okna Symbol, ujistěte se, že máte aktivovanou klávesu NUM LOCK. Pak podržte klávesu ALT a na číselné klávesnici (nikoli pomocí kláves s číslicemi v horní řadě kláves) zadejte 0 a kód znaku. Poté uvolněte klávesu ALT. Do publikace je možné vkládat pouze kódy znaků ASCII (desítkově).

Začátek stránky

Přidání symbolu k položkám automatických oprav

Vytvoříte-li položku automatických oprav, můžete zadat posloupnost číslic a písmen a sledovat, jak se změní na požadovaný symbol nebo znak. Některé symboly jsou již v aplikaci Publisher jako položky automatických oprav nastaveny. Můžete například vložit symbol autorských práv. Budete přitom postupovat takto:

 1. Umístěte kurzor v textovém poli nebo buňce tabulky v publikaci na místo, kam chcete vložit symbol.

 2. Napište (c) a stiskněte klávesu MEZERNÍK.

Objeví se symbol autorských práv.

Chcete-li k položkám automatických oprav přidat další symboly, můžete vyhledat kód znaku a pak založit položku.

Pokud neznáte kód znaku pro požadovaný symbol, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Zkopírujte požadovaný symbol z publikace nebo z jakéhokoli programu založeného na systému Microsoft Windows.

 • Zjistěte kód znaku pro požadovaný symbol v dialogovém okně Symbol.

Nalezení kódu znaku pro symbol

 1. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Symbol a poté na možnost Další symboly.

 2. Klikněte na požadovaný znak.

 3. Ujistěte se, že je v rozevíracím seznamu Sada vybrána položka ASCII (desítkově) a zapamatujte si kód zobrazený v poli Kód znaku.

 4. Klikněte na tlačítko Storno.

Založení položky automatických oprav

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Možnosti.

 2. Vyberte možnost Kontrola pravopisu a mluvnice klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav a poté klikněte na kartu Automatické opravy.

 3. Do pole Nahrazovat zadejte text, který chcete nechat automaticky nahrazovat daným symbolem, například 1/4.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud jste symbol zkopírovali, klikněte do pole Čím a stisknutím klávesové zkratky CTRL+V jej vložte.

  • Znáte-li kód znaku, klikněte do pole Čím, ujistěte se, že je aktivovaná klávesa NUM LOCK, a pak podržte klávesu ALT a na číselné klávesnici (nikoli pomocí kláves s číslicemi v horní řadě kláves) zadejte 0 a kód znaku. Poté uvolněte klávesu ALT.

   Pokud například podržíte klávesu ALT, zadáte na číselné klávesnici 0188 a potom klávesu ALT uvolníte, bude vložen symbol ¼. Chcete-li vložit symbol ½, použijte kód znaku 0189. Chcete-li vložit symbol ¾, použijte kód 0190.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Opakujte kroky 2 až 4 pro každou položku automatických oprav, kterou chcete nastavit.

 7. Po dokončení zavřete dialogové okno Automatické opravy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×