Vložení symbolu, zlomku nebo speciálního znaku

Dialogové okno Symbol je možné použít pro vkládání symbolů, které nejsou na klávesnici, jako ¼ a ©, nebo speciálních znaků, jako pomlčka s dvojnásobnou délkou (—) nebo výpustka (…), či znaků sad ASCII a Unicode.

Typy symbolů a znaků, které lze vložit, závisí na písmu, které si vyberete. Některá písma mohou například obsahovat zlomky (¼), mezinárodní znaky (Ç, ë) nebo mezinárodní peněžní symboly (£, ¥). Předdefinované písmo Symbol obsahuje šipky, odrážky a vědecké symboly. Je možné, že máte k dispozici také další písma se symboly, například písmo Wingdings, které obsahuje ozdobné symboly.

Poznámka : Velikost dialogového okna Symbol je možné zvětšit nebo zmenšit. Nastavte ukazatel myši nad pravý dolní roh dialogového okna. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetažením nastavte požadované rozměry dialogového okna.

Co chcete udělat?

Vložení symbolu

Vložení speciálního znaku

Vložení znaku sady ASCII nebo Unicode

Přidání symbolu k položkám automatických oprav

Vložení symbolu

 1. Klepněte na místo, kam chcete symbol vložit.

 2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Symbol a potom klepněte na kartu Symboly.

 3. V rozevíracím poli Písmo klepněte na požadované písmo.

  Vkládáte-li znaky sady Unicode a používáte typ písma Arial nebo Times New Roman, které obsahuje podkategorie, zobrazí se rozevírací seznam Podsada. Klepněte na požadovanou znakovou podsadu, jako například Standardní latinka nebo Symboly podobné písmenům.

 4. Poklepejte na symbol, který chcete vložit.

 5. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka : Klepnutím na možnost Symbol v nabídce Vložit, klepnutím na kartu Symboly a poté poklepáním na požadovaný symbol v poli Naposledy použité symboly je možné rychle vložit naposledy používaný symbol.

Začátek stránky

Vložení speciálního znaku

 1. Klepněte na místo, kam chcete speciální znak vložit.

 2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Symbol a pak na kartu Speciální znaky.

 3. Poklepejte na požadovaný znak.

 4. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Vložení znaku sady ASCII nebo Unicode

Jestliže v dialogovém okně Symbol vyberete znak sady ASCII (desítkově) nebo Unicode, zobrazí se kód tohoto znaku v poli Kód znaku. Jestliže kód znaku znáte, můžete znak vyhledat zadáním kódu přímo do pole Kód znaku.

Poznámka : Ujistěte se, že je vybrána správná znaková sada — například ASCII (šestnáctkově) — v poli Sada. Jinak se může stát, že se po zadání kódu znaku nezobrazí požadovaný znak.

Název zobrazený před polem Kód znaku je oficiální název znaku ve standardu ASCII nebo Unicode.

 1. Klepněte na místo, kam chcete znak sady ASCII nebo Unicode vložit.

 2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Symbol a potom klepněte na kartu Symboly.

 3. V rozevíracím poli Písmo klepněte na požadované písmo.

 4. V poli Sada klepněte na možnost ASCII (desítkově), ASCII (šestnáctkově) nebo Unicode.

 5. Pokud je k dispozici rozevírací seznam Podsada, klepněte na znakovou podsadu.

 6. Poklepejte na symbol, který chcete vložit.

 7. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka : Chcete-li vložit znak sady ASCII (desítkově) bez otevření dialogového okna Symbol, ujistěte se, že máte aktivovanou klávesu NUM LOCK. Pak podržte klávesu ALT a na číselné klávesnici (nikoli pomocí kláves s číslicemi v horní řadě kláves) zadejte 0 a kód znaku. Poté uvolněte klávesu ALT. Do publikace je možné vkládat pouze kódy znaků ASCII (desítkově).

Začátek stránky

Přidání symbolu k položkám automatických oprav

Vytvoříte-li položku automatických oprav, můžete zadat posloupnost číslic a písmen a sledovat, jak se změní na požadovaný symbol nebo znak. Některé symboly jsou již v aplikaci Publisher jako položky automatických oprav nastaveny. Můžete například vložit symbol autorských práv. Budete přitom postupovat takto:

 1. Umístěte kurzor v textovém poli nebo buňce tabulky v publikaci na místo, kam chcete vložit symbol.

 2. Napište (c) a stiskněte klávesu MEZERNÍK.

Objeví se symbol autorských práv.

Chcete-li k položkám automatických oprav přidat další symboly, můžete vyhledat kód znaku a pak založit položku.

Pokud neznáte kód znaku pro požadovaný symbol, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Zkopírujte požadovaný symbol z publikace nebo z jakéhokoli programu založeném na systému Microsoft Windows.

 • Zjistěte kód znaku pro požadovaný symbol v dialogovém okně Symbol.

Nalezení kódu znaku pro symbol

 1. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Symbol a potom klepněte na kartu Symboly.

 2. Klepněte na požadovaný znak.

 3. Ujistěte se, že je v rozevíracím seznamu Sada vybrána položka ASCII (desítkově) a zapamatujte si kód zobrazený v poli Kód znaku.

 4. Klepněte na tlačítko Storno.

Založení položky automatických oprav

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti automatických oprav a poté klepněte na kartu Automatické opravy.

 2. Do pole Nahrazovat zadejte text, který chcete nechat automaticky nahrazovat daným symbolem, například 1/4.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud jste symbol zkopírovali, klepněte do pole Čím a stisknutím klávesové zkratky CTRL+V jej vložte.

  • Znáte-li kód znaku, klepněte do pole Čím, ujistěte se, že je aktivovaná klávesa NUM LOCK a pak podržte klávesu ALT a na číselné klávesnici (nikoli pomocí kláves s číslicemi v horní řadě kláves) zadejte 0 a kód znaku. Poté uvolněte klávesu ALT.

   Pokud například podržíte klávesu ALT, zadáte na číselné klávesnici 0188 a potom klávesu ALT uvolníte, bude vložen symbol ¼. Chcete-li vložit symbol ½, použijte kód znaku 0189. Chcete-li vložit symbol ¾, použijte kód 0190.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Opakujte kroky 2 až 6 pro každou položku funkce Automatické opravy, kterou chcete nastavit.

 6. Po dokončení zavřete dialogové okno Automatické opravy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×