Vložení symbolu

V dialogovém okně Symbol je možné vložit symboly, které nejsou uvedeny na klávesnici (například ¼ a ©), do libovolného pole formuláře, do kterého lze psát text. V dialogovém okně Symbol je rovněž možné vložit do pole formuláře znaky sady Unicode, například symbol měny euro ( Symbol měny euro ) a symboly dalších měn.

Poznámka : Pokud používáte rozšířené písmo, například Arial nebo Times New Roman, můžete ze seznamu Podsada zvolit rozšířený seznam znaků daného jazyka, včetně řečtiny a ruštiny (cyrilice), pokud jsou k dispozici.

Co chcete udělat?

Vložení symbolu

Vložení znaku sady Unicode

Vložení symbolu

Chcete-li vložit symbol do pole, do kterého lze zadat text, postupujte následujícím způsobem.

  1. Klepněte do pole, do kterého chcete symbol vložit.

  2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Symbol.

  3. V rozevíracím seznamu Písmo klepněte na písmo, které chcete použít.

  4. Poklepejte na symbol, který chcete vložit.

Tip : Nedávno použitý symbol můžete rychle vložit tak, že na něj poklepete v seznamu Naposledy použité symboly.

Začátek stránky

Vložení znaku sady Unicode

Po výběru znaku sady Unicode v dialogovém okně Symbol se jeho kód znaku zobrazí v poli Kód znaku. Pokud již kód znaku znáte, můžete jej zapsat přímo do pole Kód znaku a znak sady Unicode bude nalezen.

Poznámka : Název zobrazený před polem Kód znaku je oficiální název znaku ve standardu Unicode 3.0.

  1. Klepněte do pole, do kterého chcete znak sady Unicode vložit.

  2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Symbol.

  3. V rozevíracím seznamu Písmo klepněte na písmo, které chcete použít.

  4. V rozevíracím seznamu Sada klepněte na položku Unicode (šestnáctkově).

  5. Pokud je k dispozici pole Podsada, klepněte na dílčí kategorii. Toto pole naleznete v horní části dialogového okna.

  6. Poklepejte na symbol, který chcete vložit.

Klávesové zkratky pro vložení symbolu měny euro

V závislosti na rozložení klávesnice můžete symbol eura vložit pomocí následujících klávesových zkratek ( Symbol měny euro ):

Rozložení klávesnice

Klávesová zkratka

Rozložení klávesnice: arabské, hebrejské, turecké nebo americké 101

ALT+0128 (numerická klávesnice)

Rozložení klávesnice: cyrilice

ALT+0136 (numerická klávesnice)

Rozložení klávesnice: belgické, české, české 101, české programátorské, dánské, estonské, faerské, finské, francouzské, francouzské (Švýcarsko), holandské KBD143, holandské (Belgie) 120, chorvatské, německé (IBM), německé (standardní), německé (Švýcarsko), islandské, italské, italské 142, litevské, litevské (nové), lotyšské, makedonské (Makedonie – bývalá republika Jugoslávie) (cyrilice), norské, portugalské KBD163, srbské (cyrilice), srbské (latinka), slovenské, slovenské (QWERTY), slovinské, španělské, švédské, turecké F 440 nebo turecké Q 179

ALT GR+E

Rozložení klávesnice: řecké

ALT GR+epsilon

Rozložení klávesnice: irské, lotyšské (QWERTY) nebo britské

ALT GR+4

Rozložení klávesnice: americké (mezinárodní) nebo řecké (latinka)

ALT GR+5

Rozložení klávesnice: maďarské, maďarské 101, polské nebo polské programátorské

ALT GR+U

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×