Vložení souhrnů v seznamu dat na listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Příklad automatických souhrnů

V Seznam lze automaticky počítat souhrny a celkové součty pro sloupec pomocí příkazu Souhrn ve skupině Osnova na kartě Data.

 • Souhrny:     Počítají se s použitím Souhrnná funkce, například funkce Součet nebo Průměr, pomocí funkce SUBTOTAL. Pro každý sloupec je možné zobrazit více než jeden typ souhrnné funkce.

 • Celkové součty:     Jsou odvozeny z Podrobná data, nikoli z hodnot v souhrnech. Použijete-li například souhrnnou funkci Průměr, zobrazí se v řádku celkových součtů průměr všech řádků podrobností v seznamu, nikoli průměr hodnot v řádcích souhrnů.

Jestliže je v sešitu nastavený automatický výpočet vzorců, přepočítá příkaz Souhrn hodnoty souhrnů a celkových součtů při úpravě podrobných dat automaticky. Příkaz Souhrn rovněž vytvoří přehled seznamu tak, že pro každý souhrn lze zobrazit nebo skrýt řádky podrobností.

Poznámka : Pokud filtrujete data, která obsahuje souhrnů, se může zobrazit skryté souhrny. Je-li znovu zobrazit, zrušte zaškrtnutí všech filtrů. Další informace o použití filtrů najdete v článku filtrování dat v oblasti nebo tabulce.

 1. Zkontrolujte, zda každý sloupec obsahuje v prvním řádku popisek, zda v jednotlivých sloupcích jsou podobná data a zda v oblasti nejsou žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. Vyberte buňku v oblasti.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Vložení jedné úrovně souhrnů

  Pro skupinu dat můžete vložit jednu úroveň souhrnů, jak znázorňuje následující příklad.

  Příklad automatických souhrnů

  1. Při každé změně ve sloupci Sport…

  2. …souhrn sloupce Prodej

  1. Seřaďte sloupec tvořící skupinu.

   Další informace o řazení najdete v tématu řazení dat v oblasti nebo tabulce.

  2. Na kartě Data ve skupině Osnova klikněte na Souhrn.

   Pás karet v aplikaci Outlook

   Zobrazí se dialogové okno Souhrny.

  3. V rozevíracím seznamu U každé změny ve sloupci klepněte na sloupec, ve kterém chcete vytvořit souhrn. Ve výše uvedeném příkladu by to byl sloupec Sport.

  4. V rozevíracím seznamu Použít funkci klepněte na souhrnnou funkci, pomocí níž chcete souhrn vypočítat. Ve výše uvedeném příkladu by to byla funkce Součet.

  5. V seznamu Přidat souhrn do sloupce zaškrtněte políčko u každého sloupce obsahujícího hodnoty, ze kterých chcete souhrn vytvořit. Ve výše uvedeném příkladu by to byl sloupec Prodej.

  6. Pokud chcete za každým souhrnem automaticky vložit konec stránky, zaškrtněte políčko Konec stránky mezi skupinami.

  7. Chcete-li souhrnný řádek umístit nad řádkem podrobností, zrušte zaškrtnutí políčka Celkový souhrn pod daty. V případě, že chcete souhrnný řádek umístit pod řádkem podrobností, políčko Celkový souhrn pod daty zaškrtněte. Ve výše uvedeném příkladu byste zaškrtnutí políčka zrušili.

  8. Chcete-li přidat více souhrnů s různými souhrnnými funkcemi, můžete opakováním kroků 1 až 7 použít příkaz Souhrny znovu. Pokud nechcete, aby byly existující souhrny přepsány, zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit aktuální souhrny.

  Vložení vnořených úrovní souhrnů

  Souhrny lze vložit i pro vnitřní skupiny vnořené do odpovídajících vnějších skupin, jak znázorňuje následující příklad.

  Příklad vnějších a vnořených souhrnů

  1. Při každé změně vnějšího sloupce Oblast…

  2. …souhrn sloupce Prodej pro tuto oblast a při každé změně vnitřního sloupce souhrn sloupce Sport

  1. Seřaďte sloupce, které tvoří skupiny.

   Další informace o řazení najdete v tématu řazení dat.

  2. Vložte vnější souhrny.

   Vložení vnějších souhrnů

   1. Na kartě Data ve skupině Osnova klikněte na Souhrn.

    Pás karet v aplikaci Outlook

    Zobrazí se dialogové okno Souhrny.

   2. V rozevíracím seznamu U každé změny ve sloupci klepněte na sloupec pro vnější souhrny. Ve výše uvedeném příkladu by to byl sloupec Oblast.

   3. V rozevíracím seznamu Použít funkci klepněte na souhrnnou funkci, pomocí níž chcete souhrn vypočítat. Ve výše uvedeném příkladu by to byla funkce Součet.

   4. V seznamu Přidat souhrn do sloupce zaškrtněte políčko u každého sloupce obsahujícího hodnoty, ze kterých chcete souhrn vytvořit. Ve výše uvedeném příkladu by to byl sloupec Prodej.

   5. Pokud chcete za každým souhrnem automaticky vložit konec stránky, zaškrtněte políčko Konec stránky mezi skupinami.

   6. Chcete-li souhrnný řádek umístit nad řádkem podrobností, zrušte zaškrtnutí políčka Celkový souhrn pod daty. V případě, že chcete souhrnný řádek umístit pod řádkem podrobností, políčko Celkový souhrn pod daty zaškrtněte. Ve výše uvedeném příkladu byste zaškrtnutí políčka zrušili.

   7. Chcete-li přidat více souhrnů s různými souhrnnými funkcemi, můžete opakováním kroků 1 až 6 použít příkaz Souhrny znovu. Pokud nechcete, aby byly existující souhrny přepsány, zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit aktuální souhrny.

  3. Vložte vnořené souhrny.

   Vložení vnořených souhrnů

   1. Na kartě Data ve skupině Osnova klikněte na Souhrn.

    Pás karet v aplikaci Outlook

    Zobrazí se dialogové okno Souhrny.

   2. V rozevíracím seznamu U každé změny ve sloupci klepněte na sloupec vnořeného souhrnu. Ve výše uvedeném příkladu by to byl sloupec Sport.

   3. V rozevíracím seznamu Použít funkci klepněte na souhrnnou funkci, pomocí níž chcete souhrn vypočítat. Ve výše uvedeném příkladu by to byla funkce Součet.

    Vyberte další požadované možnosti.

   4. Zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit aktuální souhrny.

  4. Opakujte předchozí krok pro další vnořené souhrny. Postupujte od krajních souhrnů.

Tip:    Jestliže chcete zobrazit pouze přehled souhrnů a celkových součtů, klikněte na symboly přehledu jedna, dvě, tři vedle čísel řádků. Pomocí symbolů plusminus můžete zobrazit nebo skrýt řádky podrobností jednotlivých souhrnů.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×