Vložení souhrnů do seznamu dat na listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V seznamu lze automaticky počítat souhrny a celkové součty pro sloupec pomocí příkazu Souhrn.

Důležité : 

Příkaz Souhrn se zobrazí jako neaktivní, pokud pracujete s tabulkou aplikace Microsoft Excel. Chcete-li přidat souhrny do tabulky, musíte nejprve převést tabulku na normální rozsah dat a potom přidat souhrn. Data tak ztratí všechny funkce tabulky kromě formátování tabulky.

Při vkládání souhrnů:

 • Souhrny:     Počítají se s použitím Souhrnná funkce, například funkce Součet nebo Průměr, pomocí funkce SUBTOTAL. Pro každý sloupec je možné zobrazit více než jeden typ souhrnné funkce.

 • Celkové součty:     Jsou odvozeny z Podrobná data, nikoli z hodnot v souhrnech. Použijete-li například souhrnnou funkci Průměr, zobrazí se v řádku celkových součtů průměr všech řádků podrobností v seznamu, nikoli průměr hodnot v řádcích souhrnů.

Příklad automatických souhrnů

Jestliže je v sešitu nastavený automatický výpočet vzorců, přepočítá příkaz Souhrn hodnoty souhrnů a celkových součtů při úpravě podrobných dat automaticky. Příkaz Souhrn rovněž vytvoří přehled seznamu tak, že pro každý souhrn lze zobrazit nebo skrýt řádky podrobností.

Co chcete udělat?

Vložit souhrny

Odebrat souhrny

Vložení souhrnů

Poznámka :  Pokud jsou na data, která obsahují souhrny, použité filtry, můžou být souhrny skryté. Znovu je zobrazíte tak, že vymažete všechny filtry. Další informace o používání filtrů najdete v tématu Rychlý start: Filtrování dat pomocí automatického filtru.

 1. Každý sloupec v Oblast dat, pro kterou chcete vytvořit souhrn, musí obsahovat v prvním řádku popisek, jednotlivé sloupce musí obsahovat podobné údaje a v oblasti nesmí být žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. Vyberte buňku v oblasti.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Vložení jedné úrovně souhrnů

  Pro skupinu dat můžete vložit jednu úroveň souhrnů, jak znázorňuje následující příklad.

  Příklad automatických souhrnů

  1. Při každé změně ve sloupci Sport…

  2. …souhrn sloupce Prodej

  1. Chcete-li seřadit sloupec obsahující data, podle kterých chcete provést seskupení, vyberte jej a potom klikněte na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Seřadit od A do Z nebo Seřadit od Z do A.

  2. Ve skupině Osnova na kartě Data klikněte na Souhrn.

   Pás karet v aplikaci Outlook

   Zobrazí se dialogové okno Souhrny.

  3. V rozevíracím seznamu U každé změny ve sloupci klikněte na sloupec, ve kterém chcete vytvořit souhrn. Například ve výše uvedeném příkladu by to byl sloupec Sport.

  4. V rozevíracím seznamu Použít funkci klikněte na funkci souhrnu, pomocí níž chcete souhrny vypočítat. Například ve výše uvedeném příkladu by to byla funkce Součet.

  5. V seznamu Přidat souhrn do sloupce zaškrtněte políčko u každého sloupce obsahujícího hodnoty, ze kterých chcete souhrn vytvořit. Například ve výše uvedeném příkladu by to byl sloupec Prodej.

  6. Pokud chcete za každým souhrnem automaticky vložit konec stránky, zaškrtněte políčko Konec stránky mezi skupinami.

  7. Chcete-li souhrnný řádek umístit nad řádkem podrobností, zrušte zaškrtnutí políčka Celkový souhrn pod daty. V případě, že chcete souhrnný řádek umístit pod řádkem podrobností, políčko Celkový souhrn pod daty zaškrtněte. Například ve výše uvedeném příkladu byste zaškrtnutí políčka zrušili.

  8. Chcete-li přidat více souhrnů s různými souhrnnými funkcemi, můžete opakováním kroků 1 až 7 použít příkaz Souhrny znovu. Pokud nechcete, aby byly existující souhrny přepsány, zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit aktuální souhrny.

  Vložení vnořených úrovní souhrnů

  Souhrny lze vložit i pro vnitřní skupiny vnořené do odpovídajících vnějších skupin, jak znázorňuje následující příklad.

  Příklad vnějších a vnořených souhrnů

  1. Při každé změně vnějšího sloupce Oblast…

  2. …souhrn sloupce Prodej pro tuto oblast a při každé změně vnitřního sloupce souhrn sloupce Sport

  1. Chcete-li seřadit sloupec obsahující data, podle kterých chcete provést seskupení, vyberte jej a potom klikněte na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Seřadit od A do Z nebo Seřadit od Z do A.

  2. Vložte vnější souhrny.

   Vložení vnějších souhrnů

   1. Ve skupině Osnova na kartě Data klikněte na Souhrn.

    Pás karet v aplikaci Outlook

    Zobrazí se dialogové okno Souhrny.

   2. V rozevíracím seznamu U každé změny ve sloupci klikněte na sloupec pro vnější souhrny. Například ve výše uvedeném příkladu by to byl sloupec Oblast.

   3. V rozevíracím seznamu Použít funkci klikněte na funkci souhrnu, pomocí níž chcete souhrny vypočítat. Například ve výše uvedeném příkladu by to byla funkce Součet.

   4. V seznamu Přidat souhrn do sloupce zaškrtněte políčko u každého sloupce obsahujícího hodnoty, ze kterých chcete souhrn vytvořit. Ve výše uvedeném příkladu by to byl sloupec Prodej.

   5. Pokud chcete za každým souhrnem automaticky vložit konec stránky, zaškrtněte políčko Konec stránky mezi skupinami.

   6. Chcete-li souhrnný řádek umístit nad řádkem podrobností, zrušte zaškrtnutí políčka Celkový souhrn pod daty. V případě, že chcete souhrnný řádek umístit pod řádkem podrobností, políčko Celkový souhrn pod daty zaškrtněte. Například ve výše uvedeném příkladu byste zaškrtnutí políčka zrušili.

   7. Chcete-li přidat více souhrnů s různými souhrnnými funkcemi, můžete opakováním kroků 1 až 6 použít příkaz Souhrny znovu. Pokud nechcete, aby byly existující souhrny přepsány, zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit aktuální souhrny.

  3. Vložte vnořené souhrny.

   Vložení vnořených souhrnů

   1. Ve skupině Osnova na kartě Data klikněte na Souhrn.

    Pás karet v aplikaci Outlook

    Zobrazí se dialogové okno Souhrny.

   2. V rozevíracím seznamu U každé změny ve sloupci klikněte na  sloupec vnořeného souhrnu. Například ve výše uvedeném příkladu by to byl sloupec Sport.

   3. V rozevíracím seznamu Použít funkci klikněte na funkci souhrnu, pomocí níž chcete souhrny vypočítat. Například ve výše uvedeném příkladu by to byla funkce Součet.

    Vyberte další požadované možnosti.

   4. Zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit aktuální souhrny.

  4. Opakujte předchozí krok pro další vnořené souhrny. Postupujte od krajních souhrnů.

Tip:    Jestliže chcete zobrazit pouze přehled souhrnů a celkových součtů, klikněte na symboly přehledu jedna, dvě, tři vedle čísel řádků. Pomocí symbolů plusminus můžete zobrazit nebo skrýt řádky podrobností jednotlivých souhrnů.

Začátek stránky

Odebrání souhrnů

 1. Vyberte buňku v oblasti, která obsahuje souhrny.

 2. Ve skupině Osnova na kartě Data klikněte na Souhrn.

  Pás karet v aplikaci Outlook

 3. V dialogovém okně Souhrn klikněte na Odebrat vše.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×