Vložení rozdělení

Část obsahu tohoto tématu pravděpodobně nebude možné u některých jazyků aplikovat.

Pokud je slovo příliš dlouhé a nevejde se na konec řádku, nebude jej aplikace Microsoft Office Word 2007 dělit, ale přesune jej na začátek dalšího řádku. Můžete však použít funkci dělení slov a automaticky nebo ručně rozdělit text, vložit volitelný rozdělovník nebo pevnou pomlčku, případně nastavit maximální povolenou vzdálenost mezi slovem a pravým okrajem stránky, aniž by došlo k rozdělení slova.

Pokud zapnete funkci automatického dělení slov, vloží aplikace Office Word 2007 spojovníky automaticky na požadovaná místa v dokumentu. Při ručním dělení je v aplikaci Microsoft Word vyhledán text, který lze rozdělit, a před jeho rozdělením se zobrazí výzva k potvrzení.

V tomto článku

Automatické dělení slov v celém dokumentu

Vložení volitelného rozdělovníku

Dělení slov v části dokumentu

Vložení pevného spojovníku

Nastavení šířky oblasti pro dělení slov

Odstranění dělení slov

Automatické dělení slov v celém dokumentu

Pokud používáte funkci automatického dělení slov, Office Word 2007 vloží spojovníky automaticky na požadovaná místa. Pokud později dokument upravíte a změníte konce řádků, Office Word 2007 provede v dokumentu nové dělení slov.

 1. Nevybírejte žádnou část textu.

 2. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Vzhled stránky na položku Dělení slov a potom na položku Automaticky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Začátek stránky

Vložení volitelného rozdělovníku

Volitelný rozdělovník je spojovník, určující kde má být slovo nebo slovní spojení, které se nachází na konci řádku rozděleno. Můžete například zadat, aby bylo slovo netisknout rozděleno jako ne-tisknout, nikoli jako netisk-nout. Jestliže použijete volitelný rozdělovník ve slově, které se nenachází na konci řádku, zobrazí se spojovník pouze tehdy, zapnete-li volbu Zobrazit nebo skrýt.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na položku Zobrazit nebo skrýt.

  Pás karet aplikace Word

 2. Klikněte ve slově na místo, kam chcete vložit volitelný rozdělovník.

 3. Stiskněte klávesy CTRL+POMLČKA.

Začátek stránky

Dělení slov v části dokumentu

Automatické dělení slov v části dokumentu

 1. Vyberte text, ve kterém chcete dělit slova.

 2. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Vzhled stránky na položku Dělení slov a potom na položku Automaticky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Ruční dělení slov v části dokumentu

Při ručním dělení je v aplikaci Office Word 2007 vyhledán text, který lze rozdělit. Aplikace Microsoft Word vloží na označené místo volitelné rozdělení. Pokud později dokument upravíte a změníte tak konce řádků, aplikace Office Word 2007 zobrazí a vytiskne pouze volitelná rozdělení, která stále připadají na konce řádků. Nové dělení slov v dokumentu nebude provedeno.

 1. Vyberte text, ve kterém chcete dělit slova.

 2. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Vzhled stránky na položku Dělení slov a potom na položku Ručně.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Pokud Office Word najde slovo nebo slovní spojení, které jde rozdělit, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vložit volitelné rozdělení na navržené místo, klepněte na tlačítko Ano.

  • Pokud chcete volitelné rozdělení vložit do jiné části slova, přesuňte kurzor na místo vložení a pak klikněte na Ano.

Začátek stránky

Vložení pevného spojovníku

Pevný spojovník brání rozdělení slova, čísla nebo slovního spojení s pomlčkou na konci řádku. Pokud například zabráníte rozdělení kódu 555-0123, bude celá položka přesunuta na začátek dalšího řádku.

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit pevný spojovník.

 2. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+POMLČKA.

Začátek stránky

Nastavení šířky oblasti pro dělení slov

Šířka oblasti pro dělení slov představuje maximální vzdálenost mezi posledním slovem na řádku a pravým okrajem stránky, kterou aplikace Office Word 2007 dovolí, aniž by došlo k rozdělení slova. Šířku oblasti pro dělení slov můžete zvětšit nebo zmenšit. Chcete-li snížit počet rozdělených slov, tak vzdálenost zvětšete. Když chcete, aby pravý okraj nebyl tolik zubatý, vzdálenost zmenšete.

 1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Vzhled stránky na položku Dělení slov a potom na položku Možnosti dělení slov.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Do pole Oblasti pro dělení slov zadejte požadovanou velikost mezery.

Začátek stránky

Odstranění dělení slov

Můžete odebrat jak všechna automatická dělení slov, tak každý výskyt ručního dělení slov, jako například volitelná rozdělení a pevné spojovníky.

Odstranění automatického dělení slov

 • Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Vzhled stránky na položku Dělení slov a potom na položku Žádné.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Odstranění ručního dělení slov

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Nahradit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Pokud nevidíte tlačítko Speciální, klikněte na Více.

 3. Klikněte na tlačítko Speciální a pak na jednu z těchto položek:

  • Pro odstranění ručního dělení slov klepněte na příkaz Volitelné rozdělení.

  • Pro odstranění pevných spojovníků klepněte na příkaz Pevný spojovník.

 4. Rozevírací pole Nahradit za nechejte prázdné.

 5. Klepněte na tlačítko Najít další, Nahradit nebo Nahradit vše.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×