Vložení rovnice do dokumentu, který otevřete ve starší verzi Wordu

Tento postup poskytujeme kvůli kompatibilitě se staršími verzemi Wordu. Tímto postupem můžete do dokumentu vložit rovnici nebo výraz, který chcete sdílet se staršími verzemi Wordu. Pokud nepotřebujete sdílet soubor se staršími verzemi Wordu, můžete matematické rovnice nebo výrazy vytvořit přes kartu Document Elements (Prvky dokumentu). Další informace najdete v článku o vložení nebo úpravě rovnic nebo výrazů.

  1. Klikněte na místo, kam chcete vložit rovnici.

  2. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Object (Objekt).

  3. V poli Object type (Typ objektu) klikněte na Microsoft Equation (Editor rovnic) a pak na OK.

  4. K vytvoření rovnice vyberte šablony a symboly z panelu nástrojů Equation (Rovnice) a zadejte proměnné a čísla.

    Tip : Pokud potřebujete pomoc s úpravami rovnic, klikněte v editoru rovnic na nabídku Help (Nápověda) a pak na Equation Editor Help (Nápověda editoru rovnic).

  5. Svoji rovnici vložíte tak, že v nabídce Equation Editor (Editor rovnic) klikněte na Quit Equation Editor (Ukončit Editor rovnic).

Viz taky

Úprava rovnice vytvořené ve starší verzi Wordu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×