Vložení projektu do hlavního projektu

Sloučený projekt souvisejících projektů do Hlavní projekt můžete efektivněji uspořádat a řídit složité projekty nebo několik příbuzných projektů.

 1. Otevřete projekt, ze kterého chcete vytvořit hlavní projekt.

 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

 3. Ve sloupci Název úkolu klepněte na řádek, pod který chcete přidat projekt.

  Poznámka : Projekt lze vložit na libovolné úrovni Přehled hlavního projektu.

 4. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Projekt.

 5. V poli Oblast hledání klepněte na jednotku nebo složku, která obsahuje požadovaný projekt.

 6. V seznamu složek otevřete složku nebo podsložku, která obsahuje projekt, který chcete vložit.

 7. Klepněte na projekt, který chcete vložit.

  Chcete-li vložit více projektů, podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klepněte na jednotlivé projekty, v pořadí, v jakém je chcete vložit.

  Chcete-li zobrazit soubory aplikace Microsoft Office Project uložené v databázi, klepněte na položku Databáze aplikace Project v poli Soubory typu.

  Tip : Pokud nechcete aktualizovat dílčí projekt změnami z původního projektu nebo pokud nechcete zobrazit změny z dílčího projektu v původním projektu, zrušte zaškrtnutí políčka Vytvořit vazbu s projektem.

 8. Klepněte na tlačítko Vložit.

  Chcete-li projekt vložit ve formátu jen pro čtení, klepněte na šipku na tlačítku Vložit a potom na položku Vložit pouze pro čtení.

Tip : Pokud konsolidujete projekty, které obsahují zdroje se stejným názvem, a chcete eliminovat duplicitní názvy zdrojů, zrušte zaškrtnutí políčka Vytvořit vazbu s projektem. První instance názvu zdroje a informace o zdroji, jako jsou platové sazby a kalendáře zdrojů, přepíše druhou a další instance. Protože dílčí projekty nejsou propojeny se zdrojovými soubory, nelze aktualizovat původní soubor projektu žádnými změnami provedenými v dílčím projektu hlavního projektu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×