Vložení polí

Vkládáním polí můžete získat dokonalou kontrolu nad dynamickým textem v dokumentu. Pole jsou důležitou součástí Wordu, ale je dobré vědět, že mnoho polí se vkládá automaticky integrovanými příkazy a funkcemi. Pole se třeba používají při vkládání čísel stránek nebo při vytváření obsahu. V takových případech bude jednodušší, když je za vás automaticky přidá Word. Pole jsou nejužitečnější, když potřebujete zástupné symboly pro data, která by se mohla ve vašem dokumentu změnit, a pro vytváření formulářových dopisů a štítků v dokumentech hromadné korespondence.

Tento postup je možné použít pro vložení jakéhokoliv kódu pole ve Wordu. Informace o konkrétních polích najdete v tématu Kódy polí ve Wordu.

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit pole.

  Tip : Pokud znáte kód pole, které chcete vložit, můžete ho zadat přímo do dokumentu. Nejdřív stiskněte klávesy CTRL+F9 a potom zadejte kód do závorek.

 2. Klikněte na Vložení > Rychlé části > Pole.
  Možnost Vložit pole v nabídce Rychlé části.

 3. V seznamu Názvy polí vyberte položku požadovaný název pole.

  Tip : Seznam můžete filtrovat kliknutím na šipku dolů v seznamu Kategorie.


  Dialogové okno Pole

 4. V podokně Vlastnosti pole vyberte požadované vlastnosti nebo možnosti a klikněte na OK.

Poznámky : 

 • Pokud chcete v okně Pole zobrazit kódy určitého pole, klikněte na Kódy polí. U některých polí je toto tlačítko stisknuté ve výchozím nastavení.

 • Pokud chcete vnořit pole do jiného pole, vložte nejprve vnější pole (kroky 1-4 výše). Pak umístěte kurzor do kódu pole, kam chcete vložit vnitřní pole a opakujte kroky 2-4.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×