Vložení podpisu do zprávy

Vytvořený podpis můžete ručně přidat do zprávy. Podpis se může do každé odesílané zprávy přidávat také automaticky. Další informace o tom, jak vytvořit podpis, najdete v článku o vytvoření podpisu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání podpisu do zprávy

 1. Otevřete novou zprávu a klikněte do textu zprávy.

 2. Na kartě Message (Zpráva) klikněte na Signatures (Podpisy) a potom v seznamu vyberte požadovaný podpis.

  Karta Zpráva, skupina 4

Automatické přidání podpisu do všech zpráv

Každému poštovnímu účtu můžete nastavit jeho výchozí podpis.

 1. V nabídce Outlook (Outlook) klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části E-mail (E-mail) klikněte na Signatures (Podpisy)  Tlačítko Předvolby podpisů .

 3. Klikněte na Výchozí podpisy.

 4. V části Účet vyberte účet, u kterého chcete nastavit výchozí podpis.

 5. V části Default signature (Výchozí podpis) klikněte ve vybraném řádku na místní nabídku a potom klikněte na název podpisu.

  Tip : Pokud máte víc účtů, musíte výchozí podpis pro každý účet nastavit samostatně.

Náhodné přidání podpisů do zpráv

Pokud jste si vytvořili několik podpisů, Outlook z nich může náhodně vybírat a vkládat je do zpráv.

 1. V nabídce Outlook (Outlook) klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části E-mail (E-mail) klikněte na Signatures (Podpisy)  Tlačítko Předvolby podpisů .

 3. V části Random (Náhodný) zaškrtněte políčko u každého podpisu, který chcete zahrnout do výběru náhodných podpisů.

 4. Klikněte na Default Signatures (Výchozí podpisy).

 5. V části Account (Účet) vyberte účet, u kterého chcete nastavit výchozí podpis.

 6. V části Default signature (Výchozí podpis) klikněte ve vybraném řádku na místní nabídku a potom klikněte na Random (Náhodný).

  Poznámka : Pokud máte víc účtů, musíte výchozí podpis pro každý účet nastavit samostatně.

Viz taky

Vytvoření podpisu

Změna nebo aktualizace podpisu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×