Vložení odrážek do listu

Na rozdíl od aplikace Microsoft Office Word neobsahuje aplikace Excel tlačítko pro vytvoření odrážkového seznamu v textu. Chcete-li přidat odrážky do textu listu, je třeba vložit symbol.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat odrážku do prázdné buňky listu, klepněte do buňky.

   Tip : Tuto akci proveďte v případě, že chcete odrážky vložit do samostatného sloupce, nikoli do sloupce s položkami seznamu.

  • Chcete-li přidat odrážku do buňky, která obsahuje položky seznamu, poklepejte do buňky a pak umístěte bod vložení tam, kde se má odrážka objevit.

   Tip : Tuto akci proveďte v případě, že se mají odrážka a položky seznamu objevit ve stejné buňce. Chcete-li zalomit existující text na nový řádek nebo vložit nový řádek do buňky, aby bylo možné vytvořit seznam, stiskněte kombinaci kláves ALT+ENTER.

 2. Na kartě Vložit klepněte ve skupině Text na možnost Symbol.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogovém okně Symbol vyberte na kartě Symboly v seznamu Písmo písmo, které chcete použít.

 4. V poli Symbol vyhledejte pomocí posuvníku symbol odrážky, který chcete vložit.

  Tip : Různá písma nabízejí různé symboly. Pokud daný typ písma neobsahuje odrážku nebo jiný požadovaný symbol, zkuste vybrat písmo, jako je například Wingdings.

 5. Klepněte na požadovaný symbol odrážky, klepněte na tlačítko Vložit a na tlačítko Zavřít.

 6. Chcete-li přidat další odrážky, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste vložili odrážku do buňky obsahující text, můžete ji zkopírovat a vložit na jiná místa v textu této buňce nebo do textu v ostatních buňkách.

  • Nebo pokud jste odrážku vložili do své vlastní buňky, můžete přetáhnout Úchyt Úchyt a zopakovat tak symbol odrážky v sousedících buňkách.

   Poznámka : Úchyt je ve výchozím nastavení zobrazen, ale pokud není k dispozici, je nutné jej nejprve zobrazit. Další informace o tom, jak zobrazit úchyt, naleznete v tématu Zobrazení nebo skrytí úchytu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×