Vložení obrázku nebo klipartu

Obrázky a klipart lze do dokumentu vložit nebo zkopírovat z mnoha různých zdrojů včetně stažení od poskytovatele webu s kliparty, zkopírování z webové stránky nebo vložení ze složky, do které ukládáte obrázky.

Pomocí příkazů Pozice a Zalomit text můžete také změnit umístění obrázku nebo klipartu vůči textu v dokumentu.

Tip   Pokud chcete vložit obrázek ze skeneru nebo fotoaparátu, přeneste obrázek do počítače pomocí softwaru dodaného se skenerem nebo fotoaparátem. Obrázek uložte a potom jej vložte podle pokynů týkajících se vložení obrázku ze souboru.

Co chcete udělat?

Vložení klipartu

Vložení obrázku z webové stránky

Vložení obrázku ze souboru

Zachování obrázku vedle souvisejícího textu nebo na určitém místě na stránce

Zachování obrázku s popiskem nebo textovým polem

Vložení klipartu

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Klipart.

  office 14 ribbon

  Poznámka   Některé uvedené příkazy nejsou v aplikaci Word Starter k dispozici.

 2. V podokně úloh Klipart zadejte do textového pole Hledat slovo nebo frázi popisující požadované kliparty nebo napište všechny či některé názvy souborů klipartů.

 3. Chcete-li vyhledávání změnit, proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li vyhledávání rozšířit i na kliparty na webu, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah webu Office.com.

  • Chcete-li výsledky hledání omezit na určitý typ médií, klikněte na šipku v poli Očekávané výsledky a zaškrtněte políčko vedle položky Ilustrace, Fotografie, Videa nebo Zvuk.

 4. Klikněte na tlačítko Přejít.

 5. V seznamu výsledků klikněte na klipart, který chcete vložit.

  Pokud chcete změnit velikost klipartu, vyberte klipart, který jste vložili do dokumentu. Chcete-li zvětšit či zmenšit velikost v jednom nebo více směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem do středu a současně proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zachovat střed objektu na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu CTRL.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu, podržte při přetahování úchytu klávesu SHIFT.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu a současně zachovat jeho střed na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu CTRL i SHIFT.

Začátek stránky

Vložení obrázku z webové stránky

 1. Otevřete dokument.

 2. Přetáhněte požadovaný obrázek z webové stránky do dokumentu aplikace Word.

  Ujistěte se, že vybraný obrázek není odkazem na jinou webovou stránku. Jestliže přetáhnete propojený soubor, bude do dokumentu vložen jako odkaz a nikoli jako obrázek.

Vložení obrázku obsahujícího hypertextový odkaz z webové stránky

 1. Otevřete dokument aplikace Word.

 2. Na webové stránce klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný obrázek a pak klikněte na příkaz Kopírovat.

 3. V dokumentu aplikace Word klikněte pravým tlačítkem myši do místa, kam chcete vložit obrázek, a klikněte na příkaz Vložit.

Začátek stránky

Vložení obrázku ze souboru

Pokud chcete vložit obrázek ze skeneru nebo fotoaparátu, přeneste obrázek do počítače pomocí softwaru dodaného se skenerem nebo fotoaparátem. Obrázek uložte a potom jej vložte pomocí následujících kroků.

 1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrázek.

  office 14 ribbon

  Poznámka   Některé uvedené příkazy nejsou v aplikaci Word Starter k dispozici.

 3. Vyhledejte obrázek, který chcete vložit. Je možné, že máte například soubor obrázku umístěný ve složce Dokumenty.

 4. Dvakrát klikněte na tento obrázek.

  Poznámka   Aplikace Microsoft Word ve výchozím nastavení Vložení obrázky do dokumentu. Velikost souboru lze zmenšit Propojení obrázku. V dialogovém okně Vložit obrázek klikněte na šipku vedle tlačítka Vložit a klikněte na příkaz Propojit se souborem.

  Pokud chcete změnit velikost obrázku, vyberte obrázek, který jste vložili do dokumentu. Chcete-li zvětšit či zmenšit velikost v jednom nebo více směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem do středu a současně proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zachovat střed objektu na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu CTRL.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu, podržte při přetahování úchytu klávesu SHIFT.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu a současně zachovat jeho střed na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu CTRL i SHIFT.

Začátek stránky

Zachování obrázku vedle souvisejícího textu nebo na určitém místě na stránce

Vložený obrázek zachovává svou pozici vzhledem k části textu. Obrázky jsou ve výchozím nastavení aplikace Word vkládány jako vložené obrázky.

Plovoucí obrázek zachovává svou pozici vzhledem ke stránce a je na dané pozici obtékán textem. Pokud například umístíte obrázek do levé dolní části stránky a potom do horní části stránky přidáte dva odstavce, zůstane obrázek v levé dolní části stránky.

Chcete-li zajistit, aby obrázek zůstal u textu, který na něj odkazuje, například u popisu nad obrázkem, umístěte obrázek jako vložený obrázek. Po přidání dvou odstavců nad popis se obrázek posune na stránce dolů společně s popisem.

 1. Pokud se obrázek nenachází na Kreslicí plátno, vyberte obrázek. Jestliže se obrázek na kreslicím plátně nachází, vyberte kreslicí plátno.

 2. V části Nástroje obrázků na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na položku Pozice.

  Vzhled pásu karet

  Jestliže se nezobrazí možnost Umístění, klikněte na příkaz Uspořádat a pak klikněte na položku Umístění.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li Vložený objekt obrázek změnit na Plovoucí objekt, vyberte libovolnou z možností pozice stránky S obtékáním textu.

  • Chcete-li plovoucí obrázek změnit na vložený, vyberte položku Rovnoběžně s textem.

Začátek stránky

Zachování obrázku s popiskem nebo textovým polem

Vložený obrázek zachovává svou pozici vzhledem k části textu. Obrázky jsou ve výchozím nastavení aplikace Word vkládány jako vložené obrázky. Chcete-li zajistit, aby obrázek zůstal u textu, který na něj odkazuje, například u popisu nad obrázkem, umístěte obrázek jako vložený obrázek. Po přidání dvou odstavců nad popis se obrázek posune na stránce dolů společně s popisem.

Plovoucí obrázek zachovává svou pozici vzhledem ke stránce a je na dané pozici obtékán textem. Pokud například umístíte obrázek do levé dolní části stránky a potom do horní části stránky přidáte dva odstavce, zůstane obrázek v levé dolní části stránky.

Poznámka   Pokud chcete u obrázku zachovat popisek nebo textové pole, je nutné obrázek a textové pole nebo obrazec použít jako plovoucí a seskupit obrázek s popiskem nebo jiným obrazcem.

 1. Pokud se obrázek nenachází na Kreslicí plátno, vyberte obrázek. Jestliže se obrázek na kreslicím plátně nachází, vyberte kreslicí plátno.

 2. Ve skupině Uspořádat na kartě Formát klikněte na tlačítko Pozice.

  Vzhled pásu karet

  Jestliže není položka Pozice zobrazena, klikněte na příkaz Uspořádat a pak klikněte na položku Pozice.

 3. Chcete-li změnit Vložený objekt obrázek na Plovoucí objekt, vyberte některou z možností pozice stránky S obtékáním textu, například Těsné.

 4. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole a potom na příkaz Nakreslit textové pole.

 5. Klikněte na místo, kam chcete titulek obrázku umístit, a nakreslete textového pole určité velikosti.

 6. Zadejte do textového pole titulek.

 7. Vyberte textové pole.

 8. Ve skupině Uspořádat na kartě Formát klikněte na tlačítko Pozice.

  Vzhled pásu karet

  Jestliže není tlačítko Pozice zobrazeno, klikněte na položku Uspořádat a potom na možnost Pozice.

 9. Chcete-li změnit Vložený objekt textové pole na Plovoucí objekt, vyberte některou z možností pozice stránky S obtékáním textu, například Těsné.

 10. Vyberte obrázek a titulek a pak na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Skupina.

  Pokud chcete přesunout skupinu vytvořenou s textem, vyberte ji a pak na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Zalamovat text a potom na položku Rovnoběžně s textem.

Začátek stránky

Použít na: Word 2010, Word StarterByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk