Vložení obrázku do automatického tvaru

Pomocí funkcí aplikace Microsoft Office Publisher 2007 je možné upravovat obrázky různými způsoby: změnit velikost, nastavit průhlednou oblast, oříznout (na pravoúhlý tvar), otočit, přidat barvu výplně, přidat ohraničení, přebarvit a tak dále. Aplikace Office Publisher 2007 sice není vybavena pokročilými nástroji známými z programů pro úpravy fotografií, jako je oříznutí obrázku do tvaru kruhu nebo jiného tvaru, který není pravoúhlý, ale s trochou vynalézavosti lze dosáhnout zajímavých efektů.

Snímek obrazovky s koláží v Publisheru zobrazující obrázky s různými tvary

Chcete-li vytvořit efekty jako v tomto příkladu, můžete vložit obrázek do automatického tvaru. Výsledek bude stejný, jako byste obrázek ořízli na určitý tvar, například hvězdu nebo kruh. Zde uvedeme návod, jak postupovat.

V tomto článku

Úvodní tipy pro dosažení nejlepších výsledků

Vložení obrázku do automatického tvaru

Úvodní tipy pro dosažení nejlepších výsledků

Volba tvaru

Vyberte tvar, který bude pro daný obrázek vhodný. Pokud má obrázek tvar čtverce, můžete jej vložit do kruhu. Má-li tvar obdélníku, může být zajímavou a vkusnou volbou oválný tvar. Jestliže chcete zaměřit pozornost na střed obrázku, doporučujeme použít tvar hvězdy, který pomáhá navést zrak diváka.

Odebrání přebytečných oblastí

Části obrázku, které by po stranách, nahoře nebo dole přesahovaly požadovaný tvar, je možné předem oříznout a upravený obrázek uložit. Můžete k tomu použít některý program pro úpravu fotografií, například aplikaci Microsoft Photo Editor, nebo to můžete provést přímo v aplikaci Office Publisher 2007.

Oříznutí obrázku

 1. Do nové publikace vložte obrázek, který chcete oříznout.

 2. Vyberte obrázek a na panelu nástrojů Obrázek klepněte na tlačítko Oříznout Tlačítko Oříznout .

 3. Umístěte ukazatel myši nad některý z úchytů pro oříznutí.

  Snímek obrazovky s úchytem pro oříznutí v Publisheru

  1. Úchyt pro oříznutí

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li oříznout jednu stranu, přetáhněte středový úchyt na této straně.

  • Chcete-li rovnoměrně oříznout současně dvě strany, podržte klávesu CTRL a přetáhněte středový úchyt.

  • Chcete-li současně oříznout všechny čtyři strany a přitom zachovat proporce obrázku, podržte klávesy CTRL+SHIFT a přetáhněte rohový úchyt.

 5. Klepněte pravým tlačítkem na obrázek a v místní nabídce klepněte na příkaz Uložit jako obrázek.

 6. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru a vyberte požadovaný formát nebo použijte formát výchozí.

 7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Vložení obrázku do automatického tvaru

Krok 1: Vložení automatického tvaru

Důležité : Pozici obrázku uvnitř automatického tvaru nelze změnit.

 1. Otevřete nebo vytvořte publikaci, do které chcete přidat obrázek.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vložit předdefinovaný Automatické tvary, například hvězdu nebo kosočtverec, klepněte na panelu nástrojů Objekty na tlačítko Automatické tvary, přejděte na některou kategorii, například Hvězdy a nápisy, a klepněte na požadovaný tvar, například Výbuch 1. Potom klepněte na požadované umístění v publikaci.

  • Chcete-li přidat kruh nebo čtverec, klepněte na panelu nástrojů Objekty na tlačítko Elipsa nebo Obdélník a potom klepněte na požadované umístění v publikaci.

 3. Úhlopříčným tažením myší upravte tvar na potřebnou velikost.
  Automatický tvar typu Hvězda

Krok 2: Vložení obrázku do automatického tvaru

 1. Vložený tvar ponechte vybraný, klepněte v nabídce Formát na příkaz Automatický tvar a klepněte na kartu Barvy a čáry.

 2. Ve skupinovém rámečku Výplň klepněte v seznamu Barva na položku Vzhled výplně a potom klepněte na kartu Obrázek.

 3. Klepněte na tlačítko Vybrat obrázek.

 4. V dialogovém okně Vybrat obrázek vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete vložit. Vyberte soubor obrázku a klepněte na tlačítko Vložit.

 5. Pokud má být při vložení obrázku do tvaru zachován poměr stran obrázku (aby nedošlo ke zkreslení), zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran obrázku. Potom klepněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Formát automatického tvaru klepněte na kartu Velikost a zaškrtněte políčko Zachovat poměr výšky a šířky. Díky tomu budou při změně velikosti tvaru zachovány jeho proporce.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Krok 3: Změna velikosti obrázku

Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte tvar, umístěte ukazatel myši na jeden z úchytů pro změnu velikosti a přetáhněte úchyt myší.

Snímek obrazovky s postupem pro změnu automatických obrazců v Publisheru

Poznámka : Pokud jste zaškrtli políčko Zachovat poměr výšky a šířky, které umožňuje zachovat umístění obrázku v tvaru relativně vzhledem k velikosti tvaru, použijte ke změně velikosti obrázku některý z rohových úchytů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×