Vložení objektu do projektu

Je možné, že vám pomůže, když budete moci vložit Objekt do plánu v aplikaci Microsoft Office Project. Můžete například vložit dokument aplikace Microsoft Office Word, který nastiňuje počáteční fázi projektu, nebo můžete vložit soubor aplikace Windows Media Player, který umožní přehrát zvuk, video nebo soubory animace.

Existující projekt, který vložíte do plánu, se stává součástí aplikace Project. Uživatelé, kteří nemají přístup k původnímu objektu, mohou otevřít plán aplikace Project a Vložený objekt si zobrazit. Protože vložený objekt představuje odkaz na Zdroj soubor, bude se tento objekt, pokud změníte Zdroj soubor, aktualizovat. Můžete také vytvořit nový vložený objekt, který se stane součástí plánu aplikace Project, ale nebude mít existující zdrojový soubor. Budete-li potřebovat změnit vložený objekt, můžete změny provést pomocí aplikace Project, aniž byste použili aplikaci, ve které byl zdrojový soubor vytvořen.

 1. Otevřete plán aplikace Project a klepněte na oblast, kam chcete vložit objekt.

  • V části Poznámky v dialogovém okně Formulář úkolů, Informace o úkolu, Formulář zdrojů nebo Informace o zdroji klepněte na tlačítko Vložit objekt  Obrázek tlačítka .

  • V zobrazení úkolu nebo zdroje klepněte na příkaz Objekt v nabídce Vložit.

  • V poli Objekty v okně Formulář úkolů klepněte na tlačítko Vložit objekt  Obrázek tlačítka .

 2. Objekt je možné vložit dvěma způsoby:

  • Chcete-li vložit nový objekt, klepněte na přepínač Vytvořit nový a potom klepněte na typ objektu zdrojového souboru v seznamu Typ objektu.

  • Chcete-li vložit existující objekt, klepněte na přepínač Vytvořit ze souboru. Do pole Soubor zadejte cestu a název souboru objektu nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte soubor.

   Tip : Chcete-li propojit objekt se zdrojovým souborem, zaškrtněte políčko Propojení. Objekt propojte se zdrojovým souborem v případě, že se obáváte toho, že bude soubor příliš velký.

 3. Zaškrtnete-li políčko Zobrazit jako ikonu, bude objekt zobrazen jako ikona.

 4. Chcete-li změnit výchozí zobrazení ikony nebo popisek objektu zobrazeného jako ikona, klepněte na tlačítko Změnit ikonu.

  • Chcete-li změnit ikonu, klepněte na ikonu v seznamu ikon přidružených k aplikaci.

  • Chcete-li použít ikonu, která je zobrazena jako výchozí, s aplikací, která je přidružená k ikoně, klepněte na přepínač Výchozí.

  • Chcete-li zobrazit ikonu, která není zobrazená v seznamu ikon, klepněte na přepínač Ze souboru a potom klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vložte jinou ikonu.

  • Chcete-li změnit popisek ikony, zadejte nový název popisku do pole Popisek.

   Poznámky : 

   • Chcete-li smazat objekt, vyberte ho a stiskněte klávesu DELETE.

   • Chcete-li změnit vložený objekt, otevřete ho poklepáním a upravte ho ve zdrojové aplikaci. Zdrojová aplikace (nebo jiná aplikace, ve které lze objekt upravit) musí být nainstalována v počítači.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×