Vložení nebo vytvoření tabulky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Vložení tabulky

Vytvoření tabulky

Umístit tabulku do jiné tabulky

Vložení tabulky

V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 můžete do e-mailové zprávy vložit tabulku nebo můžete vytvořit složitější tabulku vložením jedné tabulky do jiné tabulky.

Použití nabídky Tabulka

 1. Klikněte na místo, kam chcete tabulku vložit.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Tabulka klikněte na možnost Tabulka a potom v oblasti Vložit tabulku přetažením vyberte požadovaný počet řádků a sloupců.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Dialogové okno Vložit tabulku

Příkaz Vložit tabulku umožňuje určit rozměry a formátování tabulky před jejím vložením do e-mailové zprávy.

 1. Klikněte na místo, kam chcete tabulku vložit.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Tabulka na položku Tabulka a poté klepněte na položku Vložit tabulku.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. V části Velikost tabulky zadejte počet sloupců a řádků.

 4. Ve skupinovém rámečku Vlastnosti automatického přizpůsobení zvolte možnosti přizpůsobení velikosti tabulky.

Začátek stránky

Vytvářecí

Tabulku lze vytvořit navržením požadovaného počtu řádků a sloupců, nebo převodem textu na tabulku.

Nakreslení tabulky

Můžete navrhnout složitou tabulku, například takovou, která obsahuje buňky různé výšky nebo proměnlivý počet sloupců v řádcích.

 1. Klepněte na místo, kde chcete tabulku vytvořit.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Tabulka na položku Tabulka a poté klepněte na položku Navrhnout tabulku.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

  Ukazatel se změní na tužku.

 3. Stanovte vnější hranice tabulky nakreslením obdélníku. Potom uvnitř obdélníku nakreslete čáry oddělující sloupce a řádky.

  jak navrhnout tabulku

 4. Když chcete vymazat čáru nebo blok čar, přejděte na kartě Nástroje tabulky na kartu Návrh a ve skupině Nakreslit ohraničení klikněte na tlačítko Guma.

 5. Klepněte na čáru, kterou chcete vymazat. Postup pro vymazání celé tabulky naleznete v tématu Odstranění tabulky nebo vymazání jejího obsahu.

 6. Až dokončíte návrh tabulky, klikněte na některou buňku a začněte psát nebo vkládat grafiku.

Převod textu na tabulku

 1. Vložením Oddělovače – například čárek nebo tabulátorů – označte, kde má být text rozdělen do sloupců. Pomocí znaků konce odstavce označte, kde má začínat nový řádek.

  Například v seznamu se dvěma slovy na řádku vložte za první slovo čárku nebo tabulátor, tím vytvoříte tabulku o dvou sloupcích.

 2. Vyberte text, který chcete převést.

 3. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Tabulky na položku Tabulka a poté klepněte na položku Převést text na tabulku.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 4. V dialogovém okně Převést text na tabulku klikněte ve skupinovém rámečku Oddělovače textu na přepínač pro znak oddělovače, který jste v textu použili.

  Vyberte další požadované možnosti.

Začátek stránky

Umístění tabulky do jiné tabulky

Tabulky nacházející se v jiných tabulkách se nazývají vnořené tabulky. Často se používají při navrhování webových stránek. Jestliže si webovou stránku představíte jako jednu velkou tabulku, která obsahuje jiné tabulky (s texty a grafikou v jednotlivých buňkách tabulek), můžete navrhovat rozložení jednotlivých částí stránky.

Chcete-li vložit vnořenou tabulku, klepněte do buňky a jedním z možných způsobů vložte tabulku, nebo navrhněte tabulku na místě, kde se má vnořená tabulka nacházet.

Poznámka : Je rovněž možné existující tabulku zkopírovat a vložit do jiné tabulky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×