Vložení nebo odstranění komentáře

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do bublin, které se zobrazují na okrajích dokumentu, můžete vložit komentář. Komentář je také možné v zobrazení skrýt.

Pokud nechcete, aby se komentáře v dokumentu během recenze zobrazovaly, je nutné zbavit dokument komentářů jejich odstraněním. Chcete-li zjistit, jestli v dokumentu nezůstaly nějaké komentáře, na kartě Revize ve skupině Sledování klepněte na tlačítko Zobrazit revize.

V tomto článku

Vložení komentáře

Odstranění komentáře

Změna komentáře

Přidat či změnit jméno použité v komentářích

Vložení komentáře

Komentář můžete zadat pomocí klávesnice. Pokud používáte Počítač Tablet PC, můžete vložit hlasový komentář nebo ručně psaný komentář.

Zadání komentáře

 1. Vyberte text nebo položku, ke které chcete připojit komentář, nebo klepněte na konec textu.

 2. Na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na tlačítko Nový komentář.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Zadejte text komentáře do bubliny komentáře nebo v podokně revizí.

Poznámka : Chcete-li odpovědět na komentář, klepněte na jeho bublinu a potom ve skupině Komentář klepněte na tlačítko Nový komentář. Napište svou odpověď do bubliny nového komentáře.

Vložení hlasového komentáře

Pokud používáte počítač Tablet PC, můžete zaznamenat hlasové komentáře. Hlasové komentáře jsou přidány do bublin komentářů jako zvukové objekty.

Před prvním vložením hlasového komentáře je nutné na panel nástrojů Rychlý přístup přidat příkaz Vložit hlas.

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na položku Přizpůsobit.

 3. V seznamu Zvolit příkazy z vyberte položku Všechny příkazy.

 4. V seznamu příkazů klepněte na položku Vložit hlas a potom klepněte na tlačítko Přidat.

Hlasový komentář přidáte do dokumentu takto:

 1. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klepněte na tlačítko Vložit hlas Obrázek tlačítka .

 2. V dialogovém okně, které se otevře, klepněte na tlačítko pro spuštění a zaznamenejte hlasový komentář.

 3. Po dokončení záznamu komentáře klepněte na tlačítko pro zastavení a zavřete dialogové okno.

 4. Pokud aplikace Office Microsoft Word zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete zvukový objekt aktualizovat, klepněte na tlačítko Ano.

Chcete-li slyšet zaznamenaný komentář, klepněte pravým tlačítkem myši na bublinu komentáře, přejděte na příkaz Objekt dokumentu záznamu zvuku a klepněte na možnost Přehrát.

Poznámka : Další informace o zaznamenávání a úpravách zvukových objektů naleznete v dokumentaci ke zvukové kartě a mikrofonu.

Vložení ručně psaného komentáře

Pokud používáte počítač Tablet PC, můžete do dokumentu vkládat ručně psané komentáře. Rukopis je přidán a zobrazen v bublině komentáře.

 1. Na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na tlačítko Nový komentář.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Napište komentář do bubliny komentáře.

Začátek stránky

Odstranění komentáře

 • Chcete-li rychle odstranit jeden komentář, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Odstranit komentář.

 • Chcete-li rychle odstranit všechny komentáře v dokumentu, klepněte na komentář v dokumentu. Na kartě Revize ve skupině Komentář klepněte na šipku pod tlačítkem Odstranit a potom klepněte na tlačítko Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

Odstranění komentářů od určitého recenzenta

 1. Na kartě Revize klepněte ve skupinovém rámečku Sledování na šipku vedle tlačítka Zobrazit revize.

  Word 功能區圖像

 2. Chcete-li zrušit zaškrtnutí políček u všech recenzentů, přejděte na příkaz Recenzenti a potom klepněte na příkaz Všichni recenzenti.

 3. Klepněte znovu na šipku u tlačítka Zobrazit revize, přejděte na příkaz Recenzenti a klepněte na jméno recenzenta, jehož komentáře chcete odstranit.

 4. Ve skupině Komentáře klepněte na šipku pod tlačítkem Odstranit Button image a potom na příkaz Odstranit všechny zobrazené komentáře.

  Poznámka : Tímto postupem odstraníte všechny komentáře od vybraného recenzenta, včetně komentářů ze všech částí dokumentu.

Tip : Komentáře můžete prohlížet a odstraňovat také pomocí podokna revizí. Chcete-li zobrazit nebo skrýt podokno revizí, klepněte ve skupině Sledování na tlačítko Podokno revizí. Pokud chcete podokno revizí přesunout do dolní části obrazovky, klepněte na šipku vedle tlačítka Podokno revizí a potom na příkaz Podokno revizí – vodorovně.

Začátek stránky

Změna komentáře

Nejsou-li komentáře na obrazovce zobrazeny, klepněte na tlačítko Zobrazit revize ve skupině Sledování na kartě Revize.

Word 功能區圖像

 1. Klepněte na bublinu komentáře, který chcete změnit.

 2. Proveďte požadované změny.

Poznámka : 

 • Pokud jsou bubliny skryté nebo je-li zobrazena pouze část komentáře, můžete komentář změnit v podokně revizí. Chcete-li zobrazit podokno revizí, klepněte ve skupině Sledování na tlačítko Podokno revizí. Pokud chcete, aby podokno revizí bylo zobrazeno v dolní části obrazovky spíše než na jejím bočním okraji, klepněte na šipku vedle tlačítka Podokno revizí a potom na příkaz Podokno revizí – vodorovně.

 • Chcete-li odpovědět na komentář, klepněte na jeho bublinu a potom ve skupině Komentář klepněte na tlačítko Nový komentář. Napište svou odpověď do bubliny nového komentáře.

Přidání či změna jména v komentáři

 1. Na kartě Revize klepněte ve skupinovém rámečku Sledování na šipku vedle položky Sledování změn a potom na tlačítko Změnit jméno uživatele.

  Změna uživatelského jména

 2. Klepněte na položku Individuální nastavení.

 3. V části Osobní nastavení této kopie sady Microsoft Office změňte jméno nebo iniciály, které chcete používat ve vlastních komentářích.

Poznámka : 

 • Zadané jméno a iniciály budou používány ve všech aplikacích sady Microsoft Office. Změny provedené v tomto nastavení se tedy projeví v ostatních aplikacích sady Microsoft Office.

 • Změny jména nebo iniciál, které chcete používat ve vlastních komentářích, se projeví pouze v komentářích vytvořených po provedení změn. Komentáře, které již byly v dokumentu obsaženy před změnou jména, aktualizovány nejsou.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×