Vložení nebo odstranění buněk, řádků a sloupců

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Prázdné buňky lze vložit nad Aktivní buňka na List nebo vlevo od ní. Při vložení prázdných buněk se ostatní buňky ve stejném sloupci posunou dolů nebo ve stejném řádku vpravo, a udělají tak místo novým buňkám. Podobně lze vložit řádky nad vybraný řádek a sloupce vlevo od vybraného sloupce. Buňky, řádky a sloupce je také možné odstranit.

Microsoft Office Excel 2007 obsahuje více řádků a sloupců než kdy dříve s následující nové limity: 16 384 sloupců (A až XFD) wide a 1 048 576 řádků na výšku.

V tomto článku

Vložit na list prázdné buňky

Vložení řádků na listu

Vložení sloupců na listu

Odstranění buněk, řádků nebo sloupců

Vložení prázdných buněk na listu

 1. Vyberte buňku nebo Oblast buněk, kam chcete vložit nové prázdné buňky. Vyberte stejný počet buněk, které chcete vložit. Například pro vložení pěti prázdných buněk, budete muset vybrat pět buněk.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Buňky na šipku vedle položky Vložit a potom klepněte na položku Vložit buňky.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Můžete také kliknout na vybrané buňky pravým tlačítkem myši a poté na příkaz Vložit.

 3. V dialogovém okně Vložit klikněte na směr, kterým chcete posunout okolní buňky.

 • Po vložení buňky na listu všechny odkazy, které jsou ovlivněny kurzor na místo upravit podle toho, ať už jde o relativní nebo absolutní odkazy na buňky. K stejnému chování platí pro odstranění buněk, s výjimkou při odstraněnou buňku přímo odkazováno vzorci. Pokud budete potřebovat odkazy na automaticky upraví, je vhodné použít odkazy na oblasti kdykoli je to vhodné ve vzorcích, místo určení jednotlivé buňky.

 • Buňky obsahující data a vzorce vložíte zkopírováním nebo vyjmutím těchto buněk, kliknutím pravým tlačítkem myši v místě, kam je chcete vložit, a kliknutím na příkaz Vložit kopírované buňky nebo Vložit vyjmuté buňky.

Tipy    

 • Chcete-li akci vložení buňky rychle zopakovat, klikněte na místo, kam chcete buňku vložit, a stiskněte klávesy CTRL+Y.

 • Pokud je u kopírovaných buněk použito formátování, můžete pomocí tlačítka Možnosti vložení buněk Obrázek tlačítka zvolit způsob formátování vložených buněk.

Začátek stránky

Vložení řádků na listu

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Jestliže chcete vložit jeden řádek, vyberte buď celý řádek, nebo některou buňku v řádku, nad který chcete nový řádek vložit. Chcete-li například vložit nový řádek nad řádek 5, klikněte na libovolnou buňku v řádku 5.

  • Pokud chcete vložit více řádků, vyberte řádky, nad které chcete nové řádky vložit. Vyberte tolik řádků, kolik chcete vložit. Chcete-li například vložit tři nové řádky, vyberte tři řádky.

  • Chcete-li vložit nesousedící řádky, podržte při jejich výběru klávesu CTRL.

   Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

   Výběr

   Akce

   Jedna buňka

   Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

   Oblast buněk

   Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

   Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

   Rozsáhlá oblast buněk

   Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

   Všechny buňky v listu

   Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

   Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

   Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

   Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

   Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

   Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

   Celý řádek nebo sloupec

   Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

   List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

   1. Záhlaví řádku

   2. Záhlaví sloupce

   Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

   Sousedící řádky nebo sloupce

   Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

   Nesousedící řádky nebo sloupce

   Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

   První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

   Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

   První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

   Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

   Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

   Buňky k začátku listu

   Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

   Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

   Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

   Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Buňky na šipku u položku Vložit a pak klepněte na položku Vložit řádky listu.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Můžete také kliknout na vybrané řádky pravým tlačítkem myši a poté kliknout na příkaz Vložit.

Poznámka : Pokud do listu vložíte řádky, budou všechny odkazy (relativní i absolutní) ovlivněné tímto vložením příslušným způsobem upraveny. Stejné chování platí i při odstranění řádků, s výjimkou případu, kdy na odstraněnou buňku přímo odkazuje vzorec. Chcete-li, aby byly odkazy automaticky upravovány, je vhodné ve vzorcích všude, kde je to možné, zadávat odkazy na oblasti, nikoli individuální buňky.

Tipy    

 • Chcete-li akci vložení řádku rychle zopakovat, klikněte na místo, kam chcete řádek vložit, a stiskněte klávesy CTRL+Y.

 • Pokud je v řádku použito formátování, můžete pomocí tlačítka Možnosti vložení buněk Obrázek tlačítka zvolit způsob formátování vložených řádků.

Začátek stránky

Vložení sloupců na listu

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete vložit jeden sloupec, vyberte buňku v sousedním sloupci napravo od místa, kam chcete nový sloupec vložit, nebo celý tento sloupec. Chcete-li například vložit nový sloupec nalevo od sloupce B, klikněte na libovolnou buňku ve sloupci B.

  • Jestliže chcete vložit více sloupců, vyberte sousední sloupce napravo od místa, kam chcete sloupce vložit. Vyberte tolik sloupců, kolik chcete vložit. Chcete-li například vložit tři nové sloupce, vyberte tři sloupce.

  • Chcete-li vložit nesousedící sloupce, podržte při jejich výběru klávesu CTRL.

   Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

   Výběr

   Akce

   Jedna buňka

   Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

   Oblast buněk

   Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

   Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

   Rozsáhlá oblast buněk

   Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

   Všechny buňky v listu

   Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

   Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

   Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

   Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

   Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

   Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

   Celý řádek nebo sloupec

   Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

   List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

   1. Záhlaví řádku

   2. Záhlaví sloupce

   Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

   Sousedící řádky nebo sloupce

   Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

   Nesousedící řádky nebo sloupce

   Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

   První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

   Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

   První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

   Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

   Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

   Buňky k začátku listu

   Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

   Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

   Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

   Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Buňky na šipku u položky Vložit a potom klepněte na položku Vložit sloupce listu.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Můžete také kliknout na vybrané buňky pravým tlačítkem myši a poté na příkaz Vložit.

Poznámka : Pokud do listu vložíte sloupce, budou všechny odkazy (relativní i absolutní) ovlivněné tímto vložením příslušným způsobem upraveny. Stejné chování platí i při odstranění sloupců, s výjimkou případu, kdy na odstraněnou buňku přímo odkazuje vzorec. Chcete-li, aby byly odkazy automaticky upravovány, je vhodné ve vzorcích všude, kde je to možné, zadávat odkazy na oblasti, nikoli na individuální buňky.

Tipy    

 • Chcete-li akci vložení sloupce rychle zopakovat, klikněte na místo, kam chcete sloupec vložit, a stiskněte klávesy CTRL+Y.

 • Pokud je ve sloupci použito specifické formátování, můžete pomocí tlačítka Možnosti vložení buněk Obrázek tlačítka zvolit způsob formátování vložených sloupců.

Začátek stránky

Odstranění buněk, řádků nebo sloupců

 1. Vyberte buňky, řádky nebo sloupce, které chcete odstranit.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů proveďte ve skupině Buňky jednu z následujících akcí:

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete odstranit vybrané buňky, klepněte na šipku u tlačítka Odstranit a potom klepněte na příkaz Odstranit buňky.

  • Jestliže chcete odstranit vybrané řádky, klepněte na šipku u tlačítka Odstranit a potom klepněte na příkaz Odstranit řádky listu.

  • Chcete-li odstranit vybrané sloupce, klepněte na šipku u tlačítka Odstranit a potom klepněte na příkaz Odstranit sloupce listu.

   Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na výběr buněk, kliknout na příkaz Odstranit a poté na požadovanou možnost. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na výběr řádků či sloupců a poté kliknut na příkaz Odstranit.

 3. Pokud odstraňujete buňku nebo Oblast buněk, klepněte v dialogovém okně Odstranit na přepínač Posunout buňky vlevo, Posunout buňky nahoru, Celý řádek nebo Celý sloupec.

  Jestliže odstraňujete řádky nebo sloupce, ostatní řádky či sloupce se automaticky posunou nahoru, respektive vlevo.

Tipy    

 • Chcete-li odstranění buněk, řádků nebo sloupců rychle zopakovat, vyberte další požadované buňky, řádky nebo sloupce a stiskněte klávesy CTRL+Y.

 • V případě potřeby lze odstraněná data bezprostředně po odstranění obnovit. V panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na tlačítko Zpět: Odstranit nebo stiskněte klávesy CTRL+Z.

 • Stisknutím klávesy DELETE odstraníte pouze obsah vybraných buněk, nikoli buňky jako takové.

 • Vzorce jsou v aplikaci Excel aktualizovány úpravou odkazů na posunuté buňky tak, aby se do nich promítla jejich nová umístění. Vzorec, který odkazuje na odstraněnou buňku, však zobrazí chybovou hodnotu #ODKAZ!.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×