Vložení nebo odstranění buněk, řádků a sloupců

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Prázdné buňky lze vložit nad Aktivní buňka na List nebo vlevo od ní. Při vložení prázdných buněk se ostatní buňky ve stejném sloupci posunou dolů nebo ve stejném řádku vpravo, a udělají tak místo novým buňkám. Podobně lze vložit řádky nad vybraný řádek a sloupce vlevo od vybraného sloupce. Buňky, řádky a sloupce je také možné odstranit.

Poznámka : Aplikace Microsoft Excel má následující omezení počtu sloupců a řádků: 16 384 sloupců (A až XFD) na šířku a 1 048 576 řádků na výšku.

Co chcete udělat?

Vložit na list prázdné buňky

Vložení řádků na listu

Vložení sloupců na listu

Odstranit buňky, řádky nebo sloupce

Vložení prázdných buněk na listu

 1. Vyberte buňku nebo Oblast buněk, kam chcete vložit nové prázdné buňky. Vyberte tolik buněk, kolik chcete vložit. Chcete-li například vložit pět prázdných buněk, vyberte pět buněk.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Buňky na šipku vedle položky Vložit a potom klepněte na položku Vložit buňky.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Můžete také kliknout na vybrané buňky pravým tlačítkem myši a poté na příkaz Vložit.

 3. V dialogovém okně Vložit klikněte na směr, kterým chcete posunout okolní buňky.

 • Po vložení buňky na listu všechny odkazy, které jsou ovlivněny kurzor na místo upravit podle toho, ať už jde o relativní nebo absolutní odkazy na buňky. K stejnému chování platí pro odstranění buněk, s výjimkou kdy odstraněnou buňku přímo odkazováno vzorci. Pokud budete potřebovat odkazy na automaticky upraví, je vhodné použít odkazy na oblasti kdykoli je to vhodné ve vzorcích, místo určení jednotlivé buňky.

 • Buňky obsahující data a vzorce vložíte zkopírováním nebo vyjmutím těchto buněk, kliknutím pravým tlačítkem myši v místě, kam je chcete vložit, a kliknutím na příkaz Vložit kopírované buňky nebo Vložit vyjmuté buňky.

Tipy    

 • Chcete-li akci vložení buňky rychle zopakovat, klikněte na místo, kam chcete buňku vložit, a stiskněte klávesy CTRL+Y.

 • Pokud je u kopírovaných buněk použito formátování, můžete pomocí tlačítka Možnosti vložení buněk Obrázek tlačítka zvolit způsob formátování vložených buněk.

Začátek stránky

Vložení řádků na listu

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Jestliže chcete vložit jeden řádek, vyberte buď celý řádek, nebo některou buňku v řádku, nad který chcete nový řádek vložit. Chcete-li například vložit nový řádek nad řádek 5, klikněte na libovolnou buňku v řádku 5.

  • Pokud chcete vložit více řádků, vyberte řádky, nad které chcete nové řádky vložit. Vyberte tolik řádků, kolik chcete vložit. Chcete-li například vložit tři nové řádky, vyberte tři řádky.

  • Chcete-li vložit nesousedící řádky, podržte při jejich výběru klávesu CTRL.

   Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

   Výběr

   Akce

   Jedna buňka

   Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

   Oblast buněk

   Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

   Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

   Rozsáhlá oblast buněk

   Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

   Všechny buňky v listu

   Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

   Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

   Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

   Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

   Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

   Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

   Celý řádek nebo sloupec

   Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

   List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

   1. Záhlaví řádku

   2. Záhlaví sloupce

   Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

   Sousedící řádky nebo sloupce

   Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

   Nesousedící řádky nebo sloupce

   Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

   První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

   Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

   Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

   Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

   Buňky k začátku listu

   Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

   Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

   Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

   Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Buňky na šipku u položku Vložit a pak klepněte na položku Vložit řádky listu.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Můžete také kliknout na vybrané řádky pravým tlačítkem myši a poté kliknout na příkaz Vložit.

Pokud do listu vložíte řádky, budou všechny odkazy (relativní i absolutní) ovlivněné tímto vložením příslušným způsobem upraveny. Stejné chování platí i při odstranění řádků, s výjimkou případu, kdy na odstraněnou buňku přímo odkazuje vzorec. Chcete-li, aby byly odkazy automaticky upravovány, je vhodné ve vzorcích všude, kde je to možné, zadávat odkazy na oblasti, nikoli individuální buňky.

Tipy    

 • Chcete-li akci vložení řádku rychle zopakovat, klikněte na místo, kam chcete řádek vložit, a stiskněte klávesy CTRL+Y.

 • Pokud je v řádku použito formátování, můžete pomocí tlačítka Možnosti vložení buněk Obrázek tlačítka zvolit způsob formátování vložených řádků.

Začátek stránky

Vložení sloupců na listu

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit jeden sloupec, vyberte buňku v sousedním sloupci napravo od místa, kam chcete nový sloupec vložit, nebo celý tento sloupec. Chcete-li například vložit nový sloupec nalevo od sloupce B, klikněte na libovolnou buňku ve sloupci B.

  • Jestliže chcete vložit více sloupců, vyberte sousední sloupce napravo od místa, kam chcete sloupce vložit. Vyberte tolik sloupců, kolik chcete vložit. Chcete-li například vložit tři nové sloupce, vyberte tři sloupce.

  • Chcete-li vložit nesousedící sloupce, podržte při jejich výběru klávesu CTRL.

   Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

   Výběr

   Akce

   Jedna buňka

   Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

   Oblast buněk

   Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

   Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

   Rozsáhlá oblast buněk

   Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

   Všechny buňky v listu

   Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

   Tlačítko Vybrat vše

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

   Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

   Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

   Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

   Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

   Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

   Celý řádek nebo sloupec

   Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

   List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

   1. Záhlaví řádku

   2. Záhlaví sloupce

   Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

   Sousedící řádky nebo sloupce

   Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

   Nesousedící řádky nebo sloupce

   Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

   První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

   Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

   První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

   Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

   Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

   Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

   Buňky k začátku listu

   Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

   Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

   Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

   Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Buňky na šipku u položky Vložit a potom klepněte na položku Vložit sloupce listu.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Můžete také kliknout na vybrané buňky pravým tlačítkem myši a poté na příkaz Vložit.

Pokud do listu vložíte sloupce, budou všechny odkazy (relativní i absolutní) ovlivněné tímto vložením příslušným způsobem upraveny. Stejné chování platí i při odstranění sloupců, s výjimkou případu, kdy na odstraněnou buňku přímo odkazuje vzorec. Chcete-li, aby byly odkazy automaticky upravovány, je vhodné ve vzorcích všude, kde je to možné, zadávat odkazy na oblasti, nikoli na individuální buňky.

Tipy    

 • Chcete-li akci vložení sloupce rychle zopakovat, klikněte na místo, kam chcete sloupec vložit, a stiskněte klávesy CTRL+Y.

 • Pokud je ve sloupci použito specifické formátování, můžete pomocí tlačítka Možnosti vložení buněk Obrázek tlačítka zvolit způsob formátování vložených sloupců.

Začátek stránky

Odstranění buněk, řádků nebo sloupců

 1. Vyberte buňky, řádky nebo sloupce, které chcete odstranit.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na šipku vedle tlačítka Odstranit a proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  • Pokud chcete odstranit vybrané buňky, klikněte na příkaz Odstranit buňky.

  • Jestliže chcete odstranit vybrané řádky, klikněte na příkaz Odstranit řádky listu.

  • Chcete-li odstranit vybrané sloupce, klikněte na příkaz Odstranit sloupce listu.

   Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na výběr buněk, kliknout na příkaz Odstranit a poté na požadovanou možnost. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na výběr řádků či sloupců a poté kliknut na příkaz Odstranit.

 3. Pokud odstraňujete buňku nebo Oblast buněk, klepněte v dialogovém okně Odstranit na přepínač Posunout buňky vlevo, Posunout buňky nahoru, Celý řádek nebo Celý sloupec.

  Jestliže odstraňujete řádky nebo sloupce, ostatní řádky či sloupce se automaticky posunou nahoru, respektive vlevo.

Tipy    

 • Chcete-li odstranění buněk, řádků nebo sloupců rychle zopakovat, vyberte další požadované buňky, řádky nebo sloupce a stiskněte klávesy CTRL+Y.

 • V případě potřeby lze odstraněná data bezprostředně po odstranění obnovit. V panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na tlačítko Zpět: Odstranit nebo stiskněte klávesy CTRL+Z.

 • Stisknutím klávesy DELETE odstraníte pouze obsah vybraných buněk, nikoli buňky jako takové.

 • Vzorce jsou v aplikaci Excel aktualizovány úpravou odkazů na posunuté buňky tak, aby se do nich promítla jejich nová umístění. Vzorec, který odkazuje na odstraněnou buňku, však zobrazí chybovou hodnotu #ODKAZ!.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×