Vložení nebo aktualizace kódu pole

Pole se ve Wordu používají jako zástupné symboly dat, která se mohou v dokumentu měnit, a slouží k vytváření formulářových dopisů a štítků v dokumentech hromadné korespondence. Pole, známé také jako kódy polí, se liší od typu polí používaných k zadávání informací, které znáte třeba z formuláře. Word vloží pole automaticky, když použijete určité příkazy, například když vložíte číslo stránky, prvek dokumentu (například titulní stranu), nebo když vytvoříte rejstřík obsahu. Pokud chcete některé části dokumentu zautomatizovat, například slučování dat z datového zdroje a provádění výpočtů, můžete pole vkládat i ručně. Ve většině případů je však jednodušší používat k přidávání požadovaných informací příkazy a možnosti Wordu. Hypertextový odkaz můžete například vložit pomocí pole HYPERLINK, ale jednodušší je použít příkaz Hypertextový dokaz v nabídce Vložit.

Kódy polí se zobrazují uvnitř složených závorek { }. Pole se chová jako vzorce v Excelu – Kód pole je jako vzorec (který je skrytý) a výsledek pole je jako hodnota vytvořená vzorcem (která je viditelná). Stisknutím kombinace kláves OPTION+F9 můžete přepínat mezi zobrazením výsledků a kódů polí. Když si kód pole zobrazíte v dokumentu, syntaxe vypadá následovně: {NÁZEV POLE Vlastnosti Volitelné přepínače}.

Syntaxe

Popis

NÁZEV POLE

Toto je název, který se zobrazí v seznamu polí v dialogovém okně Pole.

Vlastnosti

Instrukce nebo proměnné, které se v určitém poli používají. Všechna pole nemají parametry a u některých polí nejsou parametry povinné.

Volitelné přepínače

Volitelná nastavení, která jsou pro určité pole dostupná. Všechna pole nemají volitelné přepínače (kromě těch, které určují formátování výsledků pole).

Do záhlaví nebo zápatí můžete například vložit název souboru a cestu dokumentu vložením pole FILENAME. Syntaxe kódu pole FILENAME se zahrnutou cestou vypadá takto: { FILENAME \p }

Udělejte některou z těchto věcí:

Vložení pole

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit pole.

 2. V nabídce Vložit klikněte na Pole.

 3. V seznamu Názvy polí vyberte pole, které chcete vložit.

 4. Pokud chcete nastavit další přepínače pole, klikněte na Možnosti, vyberte přepínač, klikněte na Přidat do pole a potom klikněte na OK.

  Poznámky : 

  • Kódy polí může vidět každý, kdo čte dokument, a proto do nich nevkládejte informace, které nechcete zveřejňovat.

  • Pokud chcete pole vnořit do jiného pole, vložte nejdříve pomocí dialogového okna Pole vnější pole (kontejner). Umístěte kurzor v dokumentu do kódu pole na místo, kam chcete vložit vnitřní pole. Potom pomocí dialogového okna Pole vložte vnitřní pole.

  • Závorky kódu pole se nedají napsat na klávesnici. Pokud chcete vložit závorky kódu pole, stiskněte PŘÍKAZ +F9 a potom zadejte kód do závorek.

Aktualizace jednoho pole

Ve výchozím nastavení Wordu se pole automaticky aktualizují při otevření dokumentu. Tím je zajištěná aktuálnost zobrazených informací. Abyste nemuseli kvůli aktualizaci pole zavírat a znovu otevírat Word, můžete aktualizovat jednotlivá pole a přitom dál pracovat v dokumentu.

 • Stiskněte klávesu CONTROL, klikněte na pole a potom klikněte na Aktualizovat pole.

Aktualizace všech polí při tisku

Word může automaticky aktualizovat všechna pole při tisku dokumentu.

 1. V nabídce Word klikněte na Předvolby.

 2. V části Výstup a sdílení klikněte na Tisk  Tlačítko předvoleb tisku

 3. V části Možnosti tisku zaškrtněte políčko Aktualizovat pole.

Zamčení nebo odemčení pole

Pokud nechcete, aby Word automaticky aktualizoval pole, může ho zamknout. Můžete například chtít, aby se v záhlaví dokumentu zobrazovalo určité datum místo toho, aby se při každém otevření dokumentu automaticky aktualizovalo na dnešní datum.

 • Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Zamknout pole

Klikněte na pole a stiskněte PŘÍKAZ +F11.

Odemknout pole

Klikněte na pole a stiskněte PŘÍKAZ +SHIFT+F11.

Změna stínovaného pozadí polí

Word zobrazuje výsledky polí ve výchozím nastavení bezproblémově spolu s obsahem dokumentu, takže jiná osoba nerozezná obsah polí od ostatního obsahu. Pokud chcete pole zviditelnit, můžete nastavit jejich zobrazení se stínovaným pozadím.

 1. V nabídce Word klikněte na Předvolby.

 2. V části Vytváření obsahu a Nástroje kontroly pravopisu klikněte na Zobrazení  View Preferences button .

 3. V místní nabídce Stínování polí vyberte v části Zobrazit požadovanou možnost.

Použití formátování textu na pole

Na pole můžete použít formátování textu stejně jako na jakýkoli jiný text.

 1. Vyberte pole, které chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na Písmo a použijte formátování, které vám vyhovuje.

  Pokud chcete například podtrhnout jméno vložené pomocí pole AUTOR, vyberte celý kód pole včetně závorek (případně vyberte celý výsledek pole) a klikněte na Podtržení Skupina Písmo, tlačítko Podtržení .

  Poznámka : Po aktualizaci pole se formátování použité přímo na výsledky pole může ztratit. Pokud chcete formátování zachovat, vložte do kódu pole přepínač \* MERGEFORMAT. Pokud vložíte pole pomocí dialogového okna Pole, přepínač \* MERGEFORMAT se přidá automaticky.

Viz taky

Vytvoření nebo úprava obsahu

Vytvoření nebo úprava indexu

Místo indexu nebo tabulky vidím {INDEX}, {TOC}, nebo jiné kódy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×