Vložení nebo úprava rovnice nebo výrazu

Přímo ve Wordu se dají vkládat a upravovat matematické rovnice a výrazy a ukládat je jako šablony, aby se později daly použít znova.

Starší verze Wordu používají doplněk Editor rovnic Microsoft nebo MathType. I tak ale můžete Microsoft Word for Mac 2011 použít k otevření a úpravě matematických rovnic a výrazů vytvořených ve starších verzích Wordu nebo MathTypu. Dají se vytvořit i rovnice nebo výrazy, které jsou kompatibilní se staršími verzemi Wordu. Slouží k tomu Editor rovnic Microsoft. Další informace o tom, jak používat Editor rovnic Microsoft, najdete v článku o úpravách rovnic vytvořených ve starší verzi Wordu..

Udělejte některou z těchto věcí:

Vložení často používané nebo předdefinované rovnice nebo výrazu

Když chcete ušetřit čas, můžete vložit předdefinovanou rovnici a upravit ji tak, aby odpovídala vašim potřebám. Nebudete tak muset zadávat rovnici znak po znaku.

 1. Klikněte tam, kam chcete vložit rovnici nebo výraz.

 2. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) v části Math (Matematika) klikněte na šipku vedle Equation (Rovnice) a z galerie rovnic vyberte rovnici nebo výraz, který chcete použít.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Matematika

  Pokud chcete upravit proměnnou v rovnici nebo výrazu, tiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud se nezvýrazní proměnná, kterou chcete upravit. Pak podržte SHIFT a stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo. Tím proměnnou vyberete.

Vložení rovnice nebo výrazu pomocí matematických symbolů nebo předdefinovaných struktur

Rovnici nebo výraz můžete zapsat tak, že vyberete libovolnou kombinaci jednotlivých matematických symbolů a předdefinovaných matematických struktur, jak ukazuje tento příklad:

Obsah kruhu

 1. Klikněte tam, kam chcete vložit rovnici nebo výraz.

 2. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) v části Math (Matematika) klikněte na Equation (Rovnice).

  Karta Prvky dokumentu, skupina Matematika

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Postup

Vložení jednotlivých matematických symbolů do rovnice

Na kartě Equation Tools (Nástroje rovnic) v části Math Symbols (Matematické symboly) sestavte rovnici tak, že vyberete příslušné matematické symboly a zadáte proměnné a čísla.

Více matematických symbolů zobrazíte tak, že přesunete ukazatel na matematický symbol a kliknete na Šipka Více .

Vložení předdefinovaných matematických struktur do rovnice

Na kartě Equation Tools (Nástroje rovnic) v části Structures (Struktury) sestavte rovnici tak, že z dostupných kategorií vyberete matematické výrazy. Když chcete vložit třeba zlomek, klikněte na Fraction (Zlomek) a pak na styl zlomku, který chcete použít.

Pokud chcete upravit proměnnou v rovnici nebo výrazu, tiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud se nezvýrazní proměnná, kterou chcete upravit. Pak podržte SHIFT a stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo. Tím proměnnou vyberete.

 1. Do dokumentu se vrátíte tak, že úpravu rovnice nebo výrazu ukončíte kliknutím někam mimo ně.

  Poznámky : 

  • Při vkládání rovnice nebo výrazu Word automaticky rovnici nebo výraz převede do profesionálního formátu. Pokud chcete změnit rovnici nebo výraz z profesionálního formátu Kvadratická rovnice v profesionálním formátu na lineární Kvadratická rovnice v lineárním formátu , klikněte na šipku vedle rovnice a pak na Linear (Lineární).

  • Pokud chcete změnit rovnici nebo výraz na samostatný obrázek, klikněte na šipku vedle rovnice a pak na Change to Display (Změnit na samostatný). Až rovnici nebo výraz změníte na samostatný obrázek, můžete nastavit zarovnání Left (Vlevo), Right (Vpravo), Centered (Na střed) nebo Centered as a Group (Na střed jako skupina).

  • Pomocí znaků Unicode a záznamů Automatické opravy pro matematiku se dá text nahrazovat symboly. Další informace najdete v tématu o vložení symbolu.

Vložení matematických symbolů pomocí automatických oprav pro matematiku

Místo prohledávání galerie matematických symbolů, abyste vytvořili rovnici nebo výraz, můžete použít Automatické opravy pro matematiku a do rovnice nebo výrazu rychle přidávat běžně používané matematické symboly, jako je třeba symbol pro pí.

Poznámka : Pokud si chcete zobrazit všechny dostupné záznamy Automatické opravy pro matematiku, klikněte v nabídce Tools (Nástroje) na AutoCorrect (Automatické opravy) a pak na kartu Math AutoCorrect (Automatické opravy pro matematiku).

 1. Klikněte tam, kam chcete vložit rovnici nebo výraz.

 2. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) v části Math (Matematika) klikněte na Equation (Rovnice).

 3. Do pole rovnice zadejte zpětné lomítko a za něj jméno nebo alias matematického symbolu, který chcete vložit. Pokud chcete vložit třeba symbol pro pí, zadejte \pi a stiskněte MEZERNÍK.

Úprava rovnice nebo výrazu

 1. Klikněte na rovnici nebo výraz.

 2. Na kartě Equation Tools (Nástroje rovnic) v části Math Symbols (Matematické symboly) nebo Structures (Struktury) vyberte matematické symboly nebo strukturu, kterou chcete do rovnice přidat, nebo zadejte nebo odstraňte proměnné a čísla v rovnici.

  Pokud chcete upravit proměnnou v rovnici nebo výrazu, tiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud se nezvýrazní proměnná, kterou chcete upravit. Pak podržte SHIFT a stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo. Tím proměnnou vyberete.

 3. Do dokumentu se vrátíte tak, že úpravu rovnice nebo výrazu ukončíte kliknutím někam mimo ně.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete změnit rovnici nebo výraz z profesionálního formátu Kvadratická rovnice v profesionálním formátu na lineární Kvadratická rovnice v lineárním formátu , klikněte na šipku vedle rovnice a pak na Linear (Lineární).

  • Pokud chcete změnit rovnici nebo výraz na samostatný obrázek, klikněte na šipku vedle rovnice a pak na Change to Display (Změnit na samostatný). Až rovnici nebo výraz změníte na samostatný obrázek, můžete nastavit zarovnání Left (Vlevo), Right (Vpravo), Centered (Na střed) nebo Centered as a Group (Na střed jako skupina).

Přidání rovnice nebo výrazu do seznamu často používaných rovnic nebo výrazů

 1. Klikněte na rovnici nebo výraz.

 2. Klikněte na šipku vedle rovnice nebo výrazu a pak na Save as New Equation (Uložit jako novou rovnici).

 3. Do pole Name (Název) zadejte název rovnice nebo výrazu.

 4. V místní nabídce Category (Kategorie) vyberte jednu z existujících kategorií, nebo přidejte novou kategorii tak, že ji napíšete do pole Category (Kategorie). Třeba Moje rovnice.

 5. Do pole Description (Popis) zadejte stručný popis rovnice nebo výrazu a klikněte na OK.

  Poznámka :  K rovnici nebo výrazu se později dostanete tak, že na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) v části Math (Matematika) kliknete na šipku vedle Equation (Rovnice) a z galerie rovnic a výrazů vyberte rovnici nebo výraz.

Odstranění rovnice nebo výrazu ze seznamu často používaných rovnic nebo výrazů

Když už rovnici nepotřebujete, můžete ji odstranit ze seznamu často používaných rovnic nebo výrazů.

Upozornění : Buďte si jistí, že odstraňujete jenom ty rovnice a výrazy, které jste vytvořili a přidali do seznamu často používaných rovnic. I když můžete odstranit jakoukoli rovnici v kategorii Built-In (Předdefinované), která se nainstalovala spolu s Wordem, jediným způsobem, jak je obnovit, je znovu je vytvořit nebo přeinstalovat Word. Všechny předdefinované a uživatelem definované rovnice se ukládají do souboru /Users/ uživatelské jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Document Elements/Equations.dotx. Pokud používáte Mac OS X 7 (Lion), je složka Library standardně skrytá. Abyste si ji zobrazili, klikněte ve Finderu na nabídku Go (Přejít) a pak podržte klávesu OPTION.

 1. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) v části Math (Matematika) klikněte na šipku vedle Equation (Rovnice).

  Karta Prvky dokumentu, skupina Matematika

 2. Podržte klávesu CONTROL, klikněte na rovnici nebo výraz, který chcete odstranit, a pak klikněte na Delete (Odstranit) v místní nabídce.

Přidání položek do seznamu záznamů automatických oprav pro matematiku

Pomocí automatických oprav pro matematiku můžete rychle vkládat symboly zahrnuté v předdefinovaném seznamu záznamů automatických oprav pro matematiku. Třeba symbol pro pí se dá vložit zadáním \pi. Pokud seznam záznamů neobsahuje opravy, které požadujete, můžete přidat nové záznamy.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na AutoCorrect (Automatické opravy) a pak na kartu Math AutoCorrect (Automatické opravy pro matematiku).

 2. Do pole Replace (Nahradit) zadejte zpětné lomítko a za něj jméno nebo alias matematického symbolu, který chcete použít. Třeba \plus.

 3. Do pole With (Čím) zadejte symbol, který se má zobrazit, když napíšete zpětné lomítko a jméno. Třeba znaménko plus (+).

 4. Klikněte na Přidat.

  Poznámka : Odstranit záznam automatických oprav pro matematiku můžete tak, že záznam vyberete v seznamu a pak kliknete na Delete (Odstranit).

Viz taky

Úprava rovnice vytvořené ve starší verzi Wordu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×