Vložení konce oddílu

Ke změně rozložení nebo formátování stránky nebo stránek v dokumentu lze použít konce oddílů. Můžete například pro část stránky s jednosloupcovým rozložením použít rozložení se dvěma sloupci. Kapitoly v dokumentu můžete oddělovat tak, aby číslování stránek v každé kapitole začínalo číslem 1. Pro oddíl dokumentu můžete rovněž vytvořit odlišné záhlaví nebo zápatí.

Poznámka   V aplikaci Microsoft Office Word 2007 je možné vybrat různá rozložení stránky z galerie návrhů Nová stránka. Klepnutím na příslušnou možnost rozložení stránky v galerii návrhů Nová stránka můžete například přidat stránku s jedním sloupcem, která obsahuje oddíl se dvěma sloupci.

Příklad dokumentu s konci oddílů

1. Oddíl formátovaný jako jeden sloupec

2. Oddíl formátovaný jako dva sloupce

V tomto článku:

Typy konců oddílů, které lze vložit

Změna rozložení nebo formátování dokumentu

Odebrání změn rozložení dokumentu

Typy konců oddílů, které lze vložit

Konce oddílů se používají k provádění změn rozložení nebo formátování v části dokumentu. V jednotlivých oddílech lze změnit následující formátování:

 • okraje,

 • formát nebo orientace papíru,

 • zdroj papíru pro tiskárnu,

 • ohraničení stránky,

 • svislé zarovnání textu na stránce,

 • Záhlaví a zápatí,

 • počet sloupců,

 • čísla stránek,

 • čísla řádků,

 • poznámky pod čarou a vysvětlivky.

  Poznámky   

  • Konec oddílu ovlivňuje formátování textového oddílu, který jej předchází. Odstraněním konce oddílu zároveň odstraníte formátování daného oddílu. Text nad původním koncem oddílu se stane součástí následujícího oddílu a převezme jeho formátování. Pokud například oddělujete kapitoly dokumentu pomocí konců oddílů a potom odstraníte konec oddílu na začátku kapitoly 2, budou se kapitoly 1 a 2 nacházet ve stejném oddílu, který převezme formátování používané předtím pouze pro kapitolu 2.

  • Konec oddílu, který ovlivňuje formátování poslední části dokumentu, není zobrazen jako část dokumentu. Chcete-li změnit formátování dokumentu, klepněte do posledního oddílu dokumentu.

Následující příklady znázorňují typy konce oddílu, které můžete vložit. (Dvojitá tečkovaná čára v příkladech představuje konec oddílu.)

Příkaz Další stránka vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce. Tento typ konce oddílu se používá hlavně před začátky nových kapitol dokumentu.

Konec oddílu Další stránka

Příkaz Nepřetržitě vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na stejné stránce. Průběžný konec oddílu se používá k provedení změny formátování, jako je například změna počtu sloupců na stránce.

Konec oddílu Nepřetržitě

Příkaz Sudá stránka nebo Lichá stránka vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na následující sudé nebo liché stránce. Pokud chcete, aby kapitoly dokumentů vždy začínaly na liché nebo na sudé stránce, použijte možnost konce oddílu Lichá stránka nebo Sudá stránka.

Konec oddílu Lichá stránka

Začátek stránky

Změna rozložení nebo formátování dokumentu

 1. Klepněte na místo, kde chcete provést změnu formátování.

  Pravděpodobně budete chtít vybrat část dokumentu, která má být ohraničena dvojicí konců oddílů.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Konce.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Ve skupině Konce oddílů klepněte na typ konce oddílu, který odpovídá typu prováděné změny formátování.

  Pokud například rozdělujete dokument do kapitol, budete pravděpodobně chtít, aby každá kapitola začínala na liché stránce. Ve skupině Konce oddílů klepněte na možnost Lichá stránka.

Začátek stránky

Odebrání změn rozložení dokumentu

Konec oddílu určuje část dokumentu, pro kterou změna formátování platí. Odstraněním konce oddílu zároveň odstraníte formátování daného oddílu. Text nad původním koncem oddílu se stane součástí následujícího oddílu a převezme jeho formátování.

Ujistěte se, zda se nacházíte v zobrazení konceptu, v němž jsou konce oddílů zobrazeny dvojitou tečkovanou čárou.

 1. Vyberte konec oddílu, který chcete odstranit.

 2. Stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Použít na: Word 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk