Vložení čísel stránek

Čísla stránek, která jsou přidružena do záhlaví a zápatí, lze přidat do horní části, dolní části nebo na okraje dokumentu. Informace uložené v záhlavích, zápatích nebo na okrajích jsou zobrazeny šedě a nelze je měnit současně s informacemi v textu dokumentu.

Jestliže chcete změnit záhlaví, zápatí nebo informace na okrajích stránky, postupujte takto: Poklepejte na záhlaví nebo zápatí a potom v oblasti Nástroje záhlaví a zápatí klepněte na kartu Záhlaví a zápatí.

Další informace o záhlaví a zápatí naleznete v tématu Vložení záhlaví a zápatí.

Co chcete udělat?

V galerii nejsou zobrazeny žádné návrhy čísel stránek

Vložení čísel stránek

Formát číslování stránek

Zahájení nebo obnovení číslování stránek

Odebrání čísel stránek

V galerii nejsou zobrazeny žádné návrhy čísel stránek

Pokud v galerii nejsou zobrazeny žádné předdefinované návrhy čísel stránek, pravděpodobně nejsou k dispozici doplňky stavebních bloků. Zobrazení předdefinovaných návrhů ve všech galeriích stavebních bloků v aplikaci Microsoft Office Word 2007 zajistíte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na položku Doplňky.

 3. V seznamu Spravovat vyberte položku Zakázané položky a klepněte na tlačítko Přejít.

 4. Klepněte na položku Building Blocks.dotx a klepněte na možnost Povolit.

 5. Restartuje aplikaci Word.

Vložení čísel stránek

Můžete vybírat z různých návrhů číslování stránek, které jsou k dispozici v galerii.

Vložení čísel stránek nebo čísel stránek ve formátu Strana X (celkem Y)

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na tlačítko Číslo stránky.

  Word Ribbon Image

 2. V závislosti na tom, kde v dokumentu mají být čísla stránek zobrazena, klepněte na možnost Horní okraj stránky, Dolní okraj stránky nebo Okraje stránky.

 3. Zvolte návrh číslování stránek z galerie návrhů. Součástí galerie jsou i možnosti ve formátu Strana X (celkem Y).

Začátek stránky

Formát číslování stránek

Po přidání čísel stránek v nich lze provádět změny stejným způsobem jako v textu záhlaví nebo zápatí. Můžete změnit formát číslování stránek, písmo nebo velikost.

Změna formátu číslování stránek (například 1, i nebo a)

 1. Poklepejte na záhlaví nebo zápatí některé stránky dokumentu.

 2. V oblasti Nástroje záhlaví a zápatí na kartě Návrh klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na položku Číslo stránky a poté klikněte na položku Formát – číslování stránek.

 3. V rozevíracím seznamu Formát čísla klepněte na styl číslování a potom na tlačítko OK.

Změna písma a velikosti čísel stránek

 1. Poklepejte na záhlaví, zápatí nebo okraj některé stránky dokumentu.

 2. Vyberte číslo stránky.

 3. Na minipanelu nástrojů, který se zobrazí nad vybraným číslem stránky, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete změnit písmo, klepněte na název písma v rozevíracím seznamu Obrázek tlačítka.

  • Chcete-li písmo zvětšit nebo zmenšit, proveďte jeden z následujících kroků:

   • Pokud chcete text zvětšit, klepněte na tlačítko Zvětšit písmo, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+>.

   • Pokud chcete text zmenšit, klepněte na tlačítko Zúžit písmo, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+<.

    Poznámka   Velikost písma lze určit také ve skupině Písmo na kartě Domů.

Začátek stránky

Zahájení nebo obnovení číslování stránek

Proveďte některý z následujících kroků:

Zahájení číslování stránek od jiného čísla

Jestliže například do dokumentu s čísly stránek přidáte titulní stránku, bude mít druhá stránka automaticky číslo 2. Můžete však chtít, aby dokument začínal stránkou 1.

 1. Klepněte na libovolné místo v dokumentu.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na tlačítko Číslo stránky.

  Word Ribbon Image

 3. Klepněte na možnost Formát - číslování stránek.

 4. Do pole Začít od zadejte číslo.

  Poznámka   Pokud máte titulní stránku a chcete, aby první stránka dokumentu měla číslo 1, zadejte do pole Začít od hodnotu 0.

Číslování stránek každé kapitoly nebo oddílu od čísla 1

Můžete například číslovat obsah od i do iv a zbytek dokumentu od 1 do 25. Pokud dokument obsahuje více kapitol, je možné číslovat stránky v každé kapitole zvlášť.

 1. Klepněte do Sekce, ve kterém chcete obnovit číslování stránek.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na tlačítko Číslo stránky.

  Word Ribbon Image

 3. Klepněte na možnost Formát - číslování stránek.

 4. Do pole Začít od zadejte hodnotu 1.

Začátek stránky

Odebrání čísel stránek

Aplikace Microsoft Office Word 2007 automaticky odebere (neboli odstraní) čísla stránek po klepnutí na možnost Odebrat čísla stránek, nebo po ručním odebrání některého čísla stránky z dokumentu.

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Záhlaví a zápatí na tlačítko Číslo stránky.

  Word Ribbon Image

 2. Klepněte na možnost Odebrat čísla stránek.

Poznámka   Pokud jste vytvořili odlišné záhlaví nebo zápatí pro první stránku nebo pro sudé a liché stránky, nebo pokud dokument obsahuje nepropojené oddíly, nezapomeňte odebrat čísla stránek ze všech různých záhlaví a zápatí.

Začátek stránky

Použít na: Word 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk