Vložené a propojené zvukové soubory v prezentaci

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Vložené a propojené zvuky

Určení, zda je zvuk propojený nebo vložený

Zvětšení nebo zmenšení velikosti vloženého zvuku

Změna vloženého zvukového souboru na propojený soubor

Vložené a propojené zvuky

Hlavní rozdíly mezi tímto zvuky (objekty) a propojené zvuky jsou kde jsou uloženy a způsobu jejich aktualizace po umístění v prezentaci. Vložené soubory se ukládají v rámci prezentace a propojené soubory mimo prezentaci. Propojené soubory, se automaticky aktualizují při změn ve zdrojovém souboru, ale pokud změníte své zdrojový soubor nechcete změnit vložené soubory. Všimněte si, že PowerPoint odráží aktualizace propojené soubory, pouze pokud prezentace obsahuje aktuální odkazy na zvuk.

Pokud prezentace obsahuje propojené soubory a pokud ji chcete spustit v jiném počítači nebo odeslat v e-mailové zprávě, je nutné zkopírovat s prezentací i všechny propojené soubory. Zkopírováním souborů do stejné složky s prezentací umožníte souborům, aby byly dostupné pro aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 tak, aby aplikace PowerPoint mohla vyhledat soubory, pokud je budete chtít přehrát. Jestliže pro přesunutí souborů použijete funkci Balíček pro disk CD, budou propojení aktualizována automaticky. Pokud tuto funkci nepoužijete, musíte všechny odkazy aktualizovat ručně odstraněním zvukových souborů a jejich opětovným přidáním.

Propojené a vložené objekty v dokumentu

2,5   Vložený objekt

5,08   Propojený objekt

Obrázek s popiskem Zdrojový soubor obsahující propojený objekt

Ve výchozím nastavení jsou vložené pouze WAV (soubory s zvuková data) zvukových souborů v části 100 kilobajtů (KB) každý velikost v prezentaci. Všechny ostatní typy mediálních souborů WAV soubory a větší než 100 KB jsou propojené. Pokud chcete, aby byl zvukový soubor WAV uvnitř prezentace, můžete zvětšit velikost vloženého souboru maximálně 50 000 KB (50 MB). Však vyvolání tímto limitem taky zvyšuje celkovou velikost svoji prezentaci a může zpomalit jeho výkon.

Následující tabulka vám může pomoci v rozhodování, zda zvukové soubory vložit nebo propojit.

Typ souboru

Jeho použití

Vložený soubor

 • Každý soubor je menší než 100 kB (doporučená maximální velikost) a jedná se pouze o soubory WAV. Můžete vložit soubory s příponou WAV o velikosti až 50 megabajtů (MB), pravděpodobně tím však snížíte výkon prezentace.

 • Upřednostňujete všechny zvukové soubory vložené do prezentace před soubory propojenými.

 • Neplánujete změnit zdrojové soubory.

Propojený soubor

 • Velikost zvukových souborů je 100 kB nebo větší.

 • Plánujete změnit zdrojové soubory.

 • Plánujete použití funkce Balíček pro disk CD k zabalení prezentace na disk CD-ROM nebo do jiné složky či počítače.

Začátek stránky

Určení, zda je zvuk propojený nebo vložený

 1. V normálním zobrazení klepněte na ikonu zvuku Obrázek ikony na snímku, u kterého chcete zjistit zda se jedná o stav vložení nebo propojení.

 2. V části Zvukové nástroje klepněte na kartě Možnosti ve skupině Možnosti zvuku na položku Spouštěč dialogového okna Vzhled ikony .

  Obrázek Zvukové nástroje na kartě Možnosti

 3. Ve skupinovém rámečku Informace vedle položky Soubor je zobrazen text [Obsaženo v prezentaci] (což znamená, že se jedná o vložený zvuk) nebo cesta ke zvuku (což znamená, že se jedná o propojený zvuk).

Začátek stránky

Zvětšení nebo zmenšení velikosti vloženého zvuku

 1. Klepněte na ikonu vloženého zvuku Obrázek ikony .

 2. V části Zvukové nástroje na kartě Možnosti ve skupině Možnosti zvuku zvětšete maximální velikost zvukového souboru zadáním čísla do pole Maximální velikost zvukového souboru (kB). Velikost zvukového souboru můžete zvětšit maximálně na 50 MB a snížit na 1 kB.

  Obrázek Zvukové nástroje na kartě Možnosti

Poznámka : Změny tohoto nastavení nepůsobí zpětně. Všechny zvukové soubory, které byly propojeny před zvětšením maximální velikosti zvukového souboru, musí být odstraněny a potom znovu vloženy do prezentace, pokud je chcete vložit. Stejně tak všechny zvukové soubory, které byly vloženy před snížením maximální velikosti zvukového souboru, musí být odstraněny a potom znovu vloženy do prezentace, pokud je chcete propojit.

Začátek stránky

Změna vloženého zvukového souboru na propojený soubor

Chcete-li zmenšit velikost souboru prezentace, můžete odstranit vložené zvuky a přidat je zpět jako propojené soubory. Uložte kopii prezentace jako Webová stránka, abyste umístili zvuky do samostatné složky, odstraňte vložené zvuky, zkopírujte nebo přesuňte zvuky do stejné složky jako prezentaci a potom přidejte propojené zvuky do původní prezentace.

Uložení vložených zvuků do složky

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na volbu Uložit jako a klepněte na možnost Prezentace aplikace PowerPoint 97-2003.

 2. Do rozevíracího pole Název souboru zadejte název webové stránky.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souboru klepněte na položku Webová stránka.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

  Aplikace PowerPoint uloží vložené zvuky do samostatné složky se stejným názvem, jako je název použitý pro webovou stránku uvedený výše. Jakmile jsou tyto zvuky uloženy v samostatné složce, můžete je zkopírovat nebo přesunout do složky s prezentací.

Odstranění vložených zvuků

 1. V původní prezentaci klepněte v normálním zobrazení na snímek obsahující zvuk, který chcete odstranit.

 2. Klepněte na ikonu zvuku Obrázek ikony a potom stiskněte klávesu DELETE.

Chcete-li odstranit více zvuků, opakujte tento postup pro každý snímek obsahující zvukové soubory, které chcete odebrat.

Nahrazení vložených zvuků propojenými zvuky

Před opětovným přidáním zvuků do prezentace zkopírujte nebo přesuňte zvuky do stejné složky, ve které je uložena prezentace, a potom ověřte a nastavte maximální velikost zvukového souboru (kB) tak, aby byla menší než velikost zvuků, které chcete vložit do prezentace.

 1. Klepněte na snímek, do kterého chcete přidat zvuk.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Mediální klipy na rozevírací šipku pod tlačítkem Zvuk a potom klepněte na příkaz Zvuk ze souboru.

  Obrázek karty Vložení

 3. Vyhledejte složku obsahující zvukové soubory, které jste právě odstranili, a potom poklepejte na soubor, který chcete přidat.

Chcete-li přidat více zvuků, opakujte tento postup pro každý snímek obsahující zvukové soubory, které chcete přidat.

Tip : Chcete-li spustit prezentaci obsahující propojené soubory v jiném počítači, distribuovat prezentaci na disku CD-ROM nebo uložit prezentaci do složky nebo sítě, musíte spolu s prezentací zkopírovat i propojené soubory. Pro zkopírování prezentace a všech podpůrných souborů na disk CD-ROM, do složky nebo do sdílené položky v síti klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Publikovat a klepněte na položku Balení pro disk CD-ROM. Funkce Balíček pro disk CD automaticky aktualizuje všechna propojení souborů, která zabalíte s prezentací. Při sbalení prezentace můžete také nastavit automatické přehrávání prezentace.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×