Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, můžete prezentace v aplikaci PowerPoint vylepšit přidáním souborů videa a zvukových souborů. Přímo v aplikaci PowerPoint můžete dokonce nahrát zvukový soubor.

Poznámky : 

V tomto tématu

Přidání videa ze sítě

Můžete přidat webové video z komunit pro sdílení videí, jako je YouTube, nebo z kódu pro vložení videa.

 1. V prezentaci přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit video.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+V, V. Uslyšíte, že se jedná o Online video.

 3. Stiskněte Enter. Otevře se dialog Vložit video.

 4. Udělejte některou z těchto věcí:

  Přidání videa z komunity pro sdílení videí

  1. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Hledat <název komunity>.

  2. Zadejte hledané termíny a stiskněte Enter. Otevře se okno pro výběr videí, fokus je na prvním videu.

  3. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o video, které chcete přidat. Potom stiskněte Enter.

  Přidání videa z kódu pro vložení

  1. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Sem zkopírujte kód pro vložení.

  2. Vložte kód pro vložení a stiskněte klávesu Enter.

Přidání videa z vašeho zařízení

K prezentaci je možné přidat video z vašeho počítače.

 1. V prezentaci přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit video.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+V, V. Uslyšíte, že se jedná o Online video.

 3. Stiskněte klávesu Šipka dolů. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o možnost Video v mém počítači.

 4. Stiskněte Enter. Otevře se dialog Windows Vložit Video a fokus bude na složce Dokumenty. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o název souboru, který je možné upravit a možnost upravit.

 5. Přejděte na soubor videa, které chcete přidat, nebo zadejte cestu k souboru a pak stiskněte klávesu Enter.

 6. Pokud potřebujete přejít na možnosti formátování videa, stiskněte Alt, C a pak P. Uslyšíte, že se jedná o kartu Formát. Možnosti podnabídek můžete procházet stisknutím klávesy Tab.

  Tip : Tato nabídka je dostupná, jenom když je vybrané video. Pokud jste video zatím nevybrali a stisknete klávesu Alt, C, P, uslyšíte, že se jedná o klávesy Alt, C, P a nezobrazí se žádná nabídka. Když chcete přesunout kurzor zpátky na snímek, stiskněte Esc.

 7. Pokud potřebujete přejít na možnosti přehrávání videa, stiskněte Alt, C, N. Uslyšíte, že se jedná o kartu Přehrávání.

Přidání zvukového souboru ze zařízení

Do prezentace můžete přidat zvukové soubory ze svého zařízení.

 1. V prezentaci přejděte na snímek, do kterého chcete vložit zvukový soubor.

 2. Když chcete otevřít nabídku Vložení, stiskněte Alt, V, K. Uslyšíte, že se jedná o možnost Zvuk v mém počítači.

 3. Stiskněte Enter. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o název souboru, který je možné upravit a možnost upravit. Otevře se dialog systému Windows Vložit zvuk.

 4. Přejděte na zvukový soubor, který chcete přidat, nebo zadejte cestu k souboru. Soubor vyberete stisknutím mezerníku.

 5. Pokud chcete soubor vložit, stiskněte Enter.

 6. Pokud je potřeba přejít na možnosti formátování zvukového souboru, stiskněte na kartě Vložení klávesy Alt, C, P. Uslyšíte, že se jedná o kartu Formát. Možnosti podnabídek můžete procházet stisknutím klávesy Tab.

  Tip : Tato nabídka je dostupná, jenom když je vybraný zvukový soubor. Pokud jste soubor zatím nevybrali a stisknete klávesu Alt, C, P, uslyšíte že se jedná o klávesy Alt, C, P a nezobrazí se žádná nabídka. Když chcete přesunout kurzor zpátky na snímek, stiskněte Esc.

 7. Pokud je potřeba přejít na možnosti přehrávání zvuku, stiskněte na kartě Vložení klávesy Alt, C, N. Uslyšíte, že se jedná o kartu Přehrávání.

Záznam zvukového souboru v PowerPointu

Přímo v aplikaci PowerPoint můžete rychle nahrát zvukový soubor.

 1. V prezentaci přejděte na snímek, do kterého chcete vložit zvukový soubor.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+V, U, N. Uslyšíte, že se jedná o okno pro záznam zvuku, jeho název a možnost upravovat.

 3. Zadejte název záznamu zvuku.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o tlačítko OK.

 5. Zaznamenejte zvuk a až budete hotovi, stiskněte klávesu Enter. Zvukový soubor se vloží do snímku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití klávesových zkratek k vytvoření prezentace

Použití klávesových zkratek k předvádění prezentace

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, vložit do prezentací zvuk a video.

Poznámky : 

V tomto tématu

Přidání videa z vašeho zařízení nebo sítě

Prezentaci si můžete ozvláštnit přidáním videosouboru.

 1. V zobrazení Normální stiskněte na snímku, na který chcete přidat videosoubor, klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané karty na pásu karet.

 2. Na pásu karet stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Vložit. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Options+Mezerník. Uslyšíte, že je vybraná karta Vložit.

 3. Na kartě Vložit stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky Video. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 4. V nabídce videa stiskněte šipkovou klávesu nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o video ze souboru, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte název aktuálně vybraného souboru.

 5. Když chcete vyhledat videosoubor, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název videa, které chcete vložit do snímku.

 6. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Vložit, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Přidání zvukového souboru

Zvukový soubor můžete přidat z umístění souborů nebo můžete zvuk rychle zaznamenat přímo v PowerPointu pro Mac.

 1. V zobrazení Normální stiskněte na snímku, na který chcete přidat videosoubor, klávesu F6, dokud neuslyšíte název aktuálně vybrané karty na pásu karet.

 2. Na pásu karet stiskněte šipkovou klávesu vlevo nebo vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Vložit.

 3. Na kartě Vložit stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky Zvuk. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 4. V nabídce zvuku stiskněte šipkovou klávesu nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete vybrat, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Udělejte něco z tohoto:

  • Když chcete vyhledat zvukový soubor ve složce, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o zvuk ze souboru, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte název aktuálně vybraného souboru.

   Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název zvukového souboru, který chcete vložit do snímku. Potom stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Vložit, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

  • Pokud chcete přímo nahrát zvukový soubor, stiskněte v nabídce zvuku šipkovou klávesu dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o nahrávání zvuku, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že se jedná o název <výchozí název záznamu>.

   Zadejte název záznamu. Potom stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro záznam, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že máte stisknout tlačítko pro záznam. Spustí se záznam.

   Nahrajte zvukový soubor. Až to budete mít hotové, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zastavit, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že máte stisknout tlačítko pro zastavení. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Vložit, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×