Vložení vodorovné tabulky s opakováním

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud chcete, aby uživatelé mohli přidávat další sloupce do tabulky, můžete použít vodorovné tabulky s opakováním v šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath.

V tomto článku

Kdy použít vodorovné tabulky s opakováním

Uživatelské prostředí

Důležité informace o kompatibilitě

Vložení vodorovné tabulky s opakováním

Tipy k rozložení

Kdy použít vodorovné tabulky s opakováním

Používejte vodorovné tabulky s opakováním, kdy chcete data zadat nebo zobrazené na strukturovaného tabulkovém formátu a chcete, aby uživatelé mohli přidávat další sloupce dat, pokud je to potřeba. Můžete třeba vodorovné tabulky s opakováním shromažďovat data o prodeji za každé čtvrtletí. Pokud šablona formuláře je propojený se databáze, můžete také vodorovné tabulky s opakováním-li zobrazit nebo práce se záznamy z této databáze.

Vodorovné tabulky s opakováním se skládá z Opakující se oddíl uvnitř Tabulka rozložení. Oddíl s opakováním má Opakovat vodorovně nastavení povoleno, které napodobuje sloupce v tabulce.

V následujícím příkladu uživatele můžete přidat další sloupce do tabulky případě zájmu zadat data o prodeji za jiný čtvrtletí.

Data o prodeji zadávaná do vodorovné tabulky s opakováním

Vodorovné tabulky s opakováním tvoří dvě části:

 • Záhlaví sloupce    Po vložení vodorovné tabulky s opakováním na nový prázdný formulář šablony záhlaví sloupce, zobrazí se ve výchozím nastavení. Obvykle tento sloupec slouží k zadejte popisky, které se zobrazí po levé straně tabulky. Pokud nepotřebujete tyto popisky, klikněte pravým tlačítkem na sloupec, v místní nabídce přejděte na příkaz Odstranit a potom klikněte na sloupce.

 • Sloupce dat    Sloupec dat je sloupec, který můžete "opakovat" ve formuláři podle potřeby několikrát. Jako návrhář šablony formuláře obvykle zobrazí pouze jeden sloupec ve Režim návrhu při vložení vodorovné tabulky s opakováním. Osobě vyplňující formulář, který je založený na této šabloně formuláře, ale, můžete přidat víc sloupců ve formuláři stisknutím kombinace kláves CTRL + ENTER, kliknutím na příkazy v místní nabídce nebo kliknutím položku vložit text s pokyny na formulář, ve kterém můžete provést tyto akce Přizpůsobte.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath poskytuje další ovládací prvky, které jsou podobné vodorovné tabulky s opakováním ale slouží k jiným účelům. Rozhodněte, který tyto možnosti řízení funguje nejlíp v šabloně formuláře, najdete pod odkazy v následujícím seznamu:

Opakující se tabulka    Pokud chcete, aby uživatelé mohli přidávat více řádků do tabulky místo víc sloupců, použijte místo vodorovné tabulky s opakováním tabulku s opakováním.

Oddíl s opakováním    Pokud chcete vytvořit oddíl, který můžete vložit uživatelů ve formuláři několikrát (například záznamů v databázi), použijte oddílu s opakováním nebo jiného ovládacího prvku opakující se. Když uživatelé vloží oddílu s opakováním ve formuláři, jednotlivé oddíly vkládají svisle nebo jednu po druhé podél formuláře. Toto chování se liší od oddílu s opakováním ve vodorovné tabulce s opakováním jednotlivé oddíly jsou vloženy vodorovně nebo vedle sebe ve formuláři.

Začátek stránky

Uživatelské prostředí

Tlačítko místní nabídky se zobrazí při umístění ukazatele myši nad sloupcem ve vodorovné tabulce s opakováním. Klikněte na tlačítko Zobrazit místní nabídky příkazů pro vložení nebo odstranění sloupce.

Místní nabídky pro vodorovnou tabulku s opakováním

Uživatelé mohou také vložit nový sloupec kliknutím na položku vložit text, který se zobrazí pod vodorovné tabulky s opakováním ve formuláři. Můžete upravit nebo odebrat tento text při navrhování šablony formuláře. Všechny sloupce, které překročení šířky rozložení tabulky, která obsahuje prvek oddíl s opakováním zalamován na další řádek.

Začátek stránky

Důležité informace o kompatibilitě

Když navrhnout šablonu formuláře aplikace InfoPath můžete navrhnout Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Při návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem vodorovné opakující se prvky tabulky k dispozici v podokně úloh ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Začátek stránky

Vložení vodorovné tabulky s opakováním

Postup vložení vodorovné tabulky s opakováním se mírně liší podle toho, jestli jsou návrhem šablony formuláře nový, prázdný nebo návrh šablony formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek znázorňuje, jak vypadá vodorovné tabulky s opakováním přesunete ukazatel myši nad ním v režimu návrhu.

Oddíl s opakováním vybraný ve vodorovné tabulce s opakováním

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Vodorovné tabulky s opakováním jsou obvykle vázaný na opakující se skupiny ve zdroji dat šablony formuláře, i když může být také vázaný na opakující se pole.

V následujícím příkladu je tabulka v šabloně formuláře vázaná čtvrtletí opakující se skupinou v podokně úloh Zdroj dat. Ovládací prvky textových polí v tabulce – Souhrn sloupců GolfTenis a Windsurfing – vázané na pole, které jsou součástí opakující se skupinou čtvrtletí.

Vztah mezi vodorovnou tabulkou s opakováním v šabloně formuláře a opakující se skupinou ve zdroji dat

Vložení vodorovné tabulky s opakováním v šabloně formuláře nový, prázdný

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky klikněte na Vodorovnou tabulku s opakováním.

 4. Do pole počet řádků, zadejte počet řádků, které tabulka by měla být ve výchozím nastavení.

 5. Vodorovné tabulky s opakováním se vytvoří pomocí textového pole v každém řádku ve sloupci data. Pokud chcete převést na jiný typ ovládacího prvku textového pole, klikněte pravým tlačítkem na textové pole, které chcete převést, v místní nabídce přejděte na příkaz Změnit na a potom klikněte na ovládací prvek, který chcete.

Vložení vodorovné tabulky s opakováním v šabloně formuláře, který je založený na existujícího zdroje dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete vložit vodorovné tabulky s opakováním přetažením skupinou s opakováním z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením vodorovné opakující se tabulka z podokna úloh ovládací prvky místo toho, jak je uvedeno v Následující postup:

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky klikněte na Vodorovnou tabulku s opakováním.

 4. Na první stránce průvodce Vazba tabulku s opakováním klikněte na zdroj dat, který chcete použít v seznamu zdroje dat a klikněte opakující se skupině Vzhled ikony , kterou chcete svázat řádky tabulky.

  Tip: Pokud chcete vytvořit novou skupinou s opakováním, klikněte pravým tlačítkem myši skupiny, ke kterému chcete přidat opakující se skupině, v místní nabídce klikněte na tlačítko Přidat a zadejte vlastnosti skupinou s opakováním v dialogovém okně Přidat pole nebo skupiny.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Na druhé stránce průvodce Vazba tabulky s opakováním poklikejte na pole v seznamu dat vazba, kterou chcete přidat jako sloupce do tabulky.

  Tip: Pokud chcete vytvořit nové pole v seznamu dat vazba, klikněte pravým tlačítkem na skupinu, do kterého vodorovné tabulky s opakováním je vázaný, v místní nabídce klikněte na tlačítko Přidat a zadejte vlastností pro pole v dialogovém okně Přidat pole nebo skupiny.

 7. Uspořádání sloupců, vyberte sloupec v seznamu řádků v tabulce a potom klikněte na Přesunout před datem start_date nebo Přesunout za.

Začátek stránky

Tipy k rozložení

Použijte následující tipy vám pomůžou vyladit vzhled, velikost a další aspekty vodorovné tabulky s opakováním a ovládacím prvkům:

 • Odvolání tvořená vodorovné tabulky s opakováním oddílu s opakováním v tabulce rozložení Když uživatelé vložit další sloupce na pravý okraj tabulky rozložení definuje bod niž zalomení sloupce v tabulce na další řádek. Pokud chcete ovládat zalamování sloupců, můžete přetáhnout pravým okrajem buňky tabulky rozložení, která ohraničuje opakující se oddíl ovládacího prvku doprava nebo doleva.

 • Vodorovné tabulky s opakováním může být užitečné pro účely tisku. Sloupce v ovládacím prvku zalomit na další řádek v šabloně formuláře tak, aby se vytiskla všech informací v tabulce. Pokud však šablony formuláře je určená hlavně pro prohlížení na obrazovce, zvažte uvedení do Oblast s možností posouvání vodorovné tabulky s opakováním v šabloně formuláře. Tímto způsobem, pokud uživatelé zadat velké množství dat ve vodorovné tabulce s opakováním Posouváním zobrazíte místo zobrazují na formuláři.

 • Pokud chcete změnit velikost několika textových polí v celém dokumentu, vyberte textová pole, jehož velikost chcete změnit, stiskněte kombinaci kláves ALT + ENTER, klikněte na kartu velikost a pak udělejte potřebné úpravy.

 • Změna velikosti textového pole v šabloně formuláře tak, aby zahrnoval počet znaků textu, který očekáváte uživatelům zadejte do nich.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu několika textových polí v celém dokumentu, vyberte textová pole, které chcete změnit, v nabídce Formát klikněte na ohraničení a stínování klikněte na kartu ohraničení a proveďte potřebné úpravy.

 • Chcete-li upravit text, který se zobrazí v textovém poli, použijte polích písmo a Velikost písma na panel nástrojů Formát. Pokud chcete změnit písmo a velikost písma pro všechny textová pole v šabloně formuláře v celém dokumentu, vyberte textové pole s formátováním a potom klikněte na Použít písmo všechny ovládací prvky textové pole v nabídce Formát.

 • Textová pole bude vypadat skutečným textem je zobrazíte kliknutím na Ukázková Data v nabídce Zobrazit. Pomůže vám to získáte přehled o formuláře založené na šabloně formuláře bude vypadat jako když uživatelé vyplňovat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×