Vložení textu osnovy z jiné aplikace do prezentace aplikace PowerPoint

Chcete-li vytvořit prezentaci založenou na existující sestavě nebo jiném dokumentu s osnovou (vytvořeném v aplikaci Microsoft Office Word 2007 nebo v jiném programu, který podporuje používání stylů nadpisů), můžete použít strukturu osnovy dokumentu s osnovou vložením tohoto dokumentu do aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007.

Pokud vložíte a používáte osnovu z dokumentu aplikace Microsoft Word 97-2003 (přípona DOC), z dokumentu aplikace Word 2007 (přípona DOCX), z textového souboru (přípona TXT) nebo ze souboru ve Formát RTF (Rich Text Format) (přípona RTF) v prezentaci aplikace Office PowerPoint 2007, text v prezentaci je naformátován na základě stylů nadpisů původního dokumentu nebo souboru s osnovou.

  1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Snímky na šipku vedle položky Nový snímek a poté klepněte na položku Snímky z osnovy.

  2. Vyhledejte soubor obsahující osnovu, kterou chcete vložit do prezentace, a poklepejte na něj.

    Soubor se otevře v aplikaci PowerPoint.

    Poznámky : 

    • Neobsahuje-li zdrojový soubor žádné styly nadpisů (jedná-li se například o textový soubor obsahující pouze prostý text), aplikace Office PowerPoint 2007 vytvoří osnovu na základě Odstavec ve zdrojovém souboru.

    • Vložíte-li text osnovy z dokumentu HTML, nadpisy a jejich umístění zůstává stejné jako v dokumentu HTML. Veškerý text je ovšem zobrazen v jednom Textové pole na snímku.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×