Vložení tabulky s opakováním

Chcete-li uživatelům umožnit zadávání informací do tabulky, můžete do šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath přidat tabulku s opakováním. Tabulky s opakováním obvykle obsahují ve výchozím nastavení pouze jeden řádek. Při vyplňování formuláře založeného na šabloně formuláře mohou uživatelé do tabulky s opakováním přidat další řádky dle potřeby. Jestliže šablona obsahuje Datové připojení k externímu zdroji dat, například databázi, můžete ve formuláři pomocí tabulky s opakováním zobrazovat více záznamů automaticky.

V tomto článku:

Kdy použít tabulku s opakováním

Možnosti uživatelů

Vložení tabulky s opakováním

Tipy týkající se rozložení

Kdy použít tabulku s opakováním

Tabulku s opakováním slouží k těmto účelům:

 • možnost zadávat data ve strukturovaném tabulkovém formátu,

 • sběr řádkových položek, numerických dat a jiných typů dat, které lze nejlépe zobrazit pomocí tabulky,

 • úspora místa na šabloně formuláře zobrazením jen těch řádků, které obsahují data,

 • zobrazení nebo práce se záznamy databáze, webové služby nebo jiného zdroje dat v tabulce v šabloně formuláře.

V následující ukázce je použita tabulka s opakováním ke sběru řádkových položek ve formuláři zprávy o výdajích.

Repeating table used to collect line items in an expense report

Tabulka s opakováním se skládá ze tří částí:

 • Řádek záhlaví.    Vložíte-li do nové prázdné šablony formuláře tabulku s opakováním, zobrazí se ve výchozím nastavení řádek záhlaví. Obvykle se řádek záhlaví používá pro nadpisy sloupců. Pokud nadpisy sloupců nepotřebujete, zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout záhlaví v dialogovém okně Vlastnosti tabulky s opakováním.

 • Řádek dat.    Řádek dat se může v tabulce „opakovat“, kolikrát je třeba. Vložíte-li při navrhování šablony formuláře tabulku s opakováním, zobrazí se v Režim návrhu pouze jeden řádek. Osoba, která tabulku ve formuláři založeném na vaší šabloně formuláře vyplňuje, však může do formuláře přidat další řádky stisknutím kombinace kláves CTRL+ENTER, klepnutím na příkazy v místní nabídce nebo klepnutím na text Vložit položku, který se nachází pod posledním řádkem tabulky.

 • Řádek zápatí.    Chcete-li přidat textová pole nebo pole výrazů, která budou sčítat hodnoty ve sloupci, můžete použít řádek zápatí. Řádek zápatí se ve výchozím nastavení v tabulce s opakováním nezobrazí. Chcete-li řádek zápatí zapnout, zaškrtněte políčko Zahrnout zápatí v dialogovém okně Vlastnosti tabulky s opakováním.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath poskytuje další ovládací prvky, které jsou podobné tabulkám s opakováním, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Oddíl s opakováním.    Chcete-li vytvořit méně strukturovaný oddíl, který bude uživatel moci na formuláři použít několikrát (například záznam v databázi), použijte namísto tabulky s opakováním oddíl s opakováním.

Vodorovná tabulka s opakováním.    Chcete-li, aby uživatelé mohli do tabulky přidávat další sloupce namísto dalších řádků, můžete místo obyčejné tabulky s opakováním použít vodorovnou tabulku s opakováním.

Začátek stránky

Možnosti uživatelů

Při umístění kurzoru nad řádek tabulky s opakováním se zobrazí tlačítko místní nabídky. Klepnutím na tlačítko uživatelé zobrazí příkazy místní nabídky umožňující vložení nebo odstranění řádku.

Shortcut menu for repeating table

Uživatelé mohou rychle vložit nový řádek klepnutím na text Vložit položku, který se na formuláři zobrazí pod tabulkou s opakováním. Tento text je možné upravit nebo odstranit při návrhu šablony formuláře.

Začátek stránky

Vložení tabulky s opakováním

Vložení tabulky s opakováním se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující ukázka zobrazuje tabulku s opakováním v režimu návrhu.

Repeating table in design mode

Ovládací prvky mohou být vázané nebo nevázané. Vázaný ovládací prvek je připojen k poli nebo skupině ve zdroji dat a data zadaná do ovládacího prvku jsou uložena do zdrojového souboru formuláře (XML). Nevázaný ovládací prvek není připojen k poli nebo skupině a data zadaná do ovládacího prvku nejsou uložena. Pokud ovládací prvek vyberete nebo na něj umístíte ukazatel myši, zobrazí se v pravém horním rohu ovládacího prvku text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, k němuž je ovládací prvek ve zdroji dat vázán. Ikona označuje, zda je ovládací prvek správně vázán k dané skupině nebo poli. Pokud je vazba správná, zobrazí se zelená ikona. Pokud není s vazbou něco v pořádku, zobrazí se modrá nebo červená ikona.

Zdroj dat pro šablonu formuláře je tvořen poli a skupinami, které se zobrazují v hierarchickém zobrazení podokna úloh Zdroj dat. Tabulky s opakováním jsou obvykle vázány na Opakující se skupina ve zdroji dat šablony formuláře, ačkoli mohou být také vázány na Opakující se pole.

V následujícím příkladu je tabulka Položky výdajů ve formuláři vázána na opakující se skupinu položka v podokně úloh Zdroj dat. Ovládací prvky Textové pole v tabulce – Datum, Popis, Kategorie, a Náklady – jsou vázány na pole, která jsou součástí opakující se skupiny položka.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Vložení tabulky s opakováním do nové prázdné šablony formuláře

Pokud navrhujete novou, prázdnou šablonu formuláře, je políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Díky tomu je možné v aplikaci InfoPath při přidávání ovládací prvků do šablony formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Tyto skupiny a pole jsou v podokně úloh Zdroj dat zastoupeny ikonami složek a souborů.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Tabulka s opakováním.

 4. Do pole Počet sloupců zadejte počet sloupců, které má tabulka obsahovat.

 5. Při vytvoření obsahuje tabulka s opakováním v každém sloupci textové pole. Chcete-li textové pole převést na jiný typ ovládacího prvku, klepněte na textové pole pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na příkaz Změnit na a pak vyberte požadovaný ovládací prvek.

Vložení tabulky s opakováním do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Jestliže návrh šablony formuláře založíte na stávajícím souboru, databázi nebo webové službě v jazyce XML (Extensible Markup Language), odvodí aplikace InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto existujícího zdroje dat. V tomto případě můžete vložit tabulku s opakováním do šablony formuláře přetažením opakující se skupiny z podokna úloh Zdroj dat, nebo vložením tabulky s opakováním z podokna úloh Ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím postupu:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Tabulka s opakováním.

 4. Na první stránce Průvodce vazbou tabulky s opakováním klepněte v seznamu Zdroj dat na zdroj dat, který chcete použít, a poté klepněte na opakující se skupinu Vzhled ikony , se kterou chcete svázat řádky tabulky.

  Tip: Chcete-li vytvořit novou opakující se skupinu, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ke které chcete přidat opakující se skupinu, v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat a pak v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti opakující se skupiny.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Na druhé stránce průvodce Vazba tabulky s opakováním poklepejte na pole v seznamu Vazba na data, která chcete do tabulky přidat jako sloupce.

  Tip: Chcete-li vytvořit nové pole v seznamu Vazba na data, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ke které je vázána tabulka s opakováním, v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat a pak v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti pole.

 7. Chcete-li změnit pořadí sloupců, vyberte v seznamu Sloupce v tabulce sloupec a pak klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

Začátek stránky

Tipy týkající se rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další vlastnosti ovládacích prvků a tabulky s opakováním:

 • Chcete-li změnit velikost několika textových polí současně, vyberte tato pole, klepněte v nabídce Formát na příkaz Vlastnosti a na kartě Velikost proveďte požadované úpravy.

 • Změňte velikost textových polí v šabloně formuláře podle délky textu, který do nich budou uživatelé zadávat.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu ovládacích prvků v tabulce s opakováním, vyberte tato pole, klepněte v nabídce Formát na příkaz Ohraničení a stínování, klepněte na kartu Ohraničení a proveďte požadované úpravy.

 • Chcete-li upravit text, který se zobrazí v textovém poli uvnitř tabulky s opakováním, použijte pole Písmo a Velikost písma v podokně úloh Formátování. Chcete-li změnit písmo a velikost písma všech textových polí současně, klepněte na textové pole obsahující požadované formátování a v nabídce Formát klepněte na příkaz Použít písmo u všech ovládacích prvků Textové pole.

 • Chcete-li zobrazit vzhled textových polí se skutečným textem, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Ukázka dat. Získáte tak představu o konečném vzhledu formuláře založeného na dané šabloně formuláře po jeho vyplnění.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×