Vložení symbolu, zlomku nebo speciálního znaku

Občas se stane, že potřebujete vložit symbol, který nemáte na klávesnici, například symbol zahraniční měny, symbol ochranné známky (™) nebo třeba zlomek jako 1/3. U některých symbolů můžete napsat jejich přibližnou podobu a nechat funkci automatických oprav, ať ji změní na správný symbol. Všechny ostatní symboly se dají vložit pomocí Vložit > Symbol.

Použití galerie symbolů

 1. Ostatní symboly se dají vložit kliknutím na Vložit > Symbol.

  Příkaz Symbol na kartě Vložit

  Otevře se galerie Symbol, která obsahuje další symboly, mimo jiné třeba symboly zahraničních měn.

 2. Symbol vložíte tím, že ho vyberete.

 3. Jestli chcete zobrazit další symboly, klikněte na Další symboly vespodu galerie. Otevře se dialogové okno Symbol.

  Okno Symbol ve Wordu

 4. V poli Písmo si můžete prohlédnout seznam všech znaků, které jsou pro vybrané písmo dostupné v podmnožině (normální text). Všimněte si, že během posouvání seznamu se bude měnit popiska v rozevíracím seznamu Podmnožina. Pokud chcete přeskočit rovnou třeba na znaménko „nerovná se“, vyberte v seznamu Podmnožina možnost Matematické operátory.

  Pole Podmnožina v okně Symbol

  Poznámky: 

  • Pokud se vám rozevírací seznam Podmnožina nezobrazí, podívejte se do pravého dolního rohu dialogového okna. V seznamu Z potom vyberte Unicode (šestnáctkově).

  • Možnost Unicode (šestnáctkově) v okně Symbol

 5. Jestliže nenajdete symbol, který hledáte, zkuste v poli Písmo vybrat jiné písmo.

 6. Až najdete hledaný symbol, klikněte na Vložit > Zavřít. Pokud ho nechcete vložit, klikněte na Zrušit.

  Tip:  Jestli hledáte obrázkové písmo, přepněte v poli Písmo na jedno z písem Wingding.

Automatické opravy umí převést řadu znaků na symbol. Nejčastěji používané automatické změny jsou tyhle:

Napsané znaky

Vložený symbol

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Klikněte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav a v seznamu najděte kartu Automatické opravy. V ní uvidíte seznam dalších znaků, které se převádějí na symboly. Můžete si vytvořit vlastní symbol automatických oprav – stačí prostě na kartě Automatické opravy zadat do pole Nahradit řadu znaků, která se má nahrazovat, a potom do pole Čím zadat symbol, který se má zobrazit místo ní.

Některé zlomky (1/4, 1/2 a 3/4) se po napsání automaticky změní na znak zlomku (¼, ½, ¾). Jiné to ale nedělají (1/3, 2/3, 1/5 atd.).

 1. Pokud chcete přepnout na znak zlomku, klikněte na Vložit > Symboly > Další symboly.

 2. V rozevíracím seznamu Podmnožina klikněte na Číselné tvary a vyberte potřebný zlomek.

  Poznámky: 

  • Pokud se vám rozevírací seznam Podmnožina nezobrazí, podívejte se do pravého dolního rohu dialogového okna. V seznamu Z potom vyberte Unicode (šestnáctkově).

  • Možnost Unicode (šestnáctkově) v okně Symbol

 3. Klikněte na Vložit > Zavřít.

  Tipy: 

  • Ve Wordu, Outlooku, PowerPointu, Excelu a OneNotu můžete pomocí funkce Automatické opravy pro matematiku automaticky vkládat další matematické symboly. Klikněte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických oprav. Klikněte na kartu Automatické opravy pro matematiku a zobrazte seznam klávesových zkratek, jejichž napsáním do dokumentu vložíte matematické symboly. Nezapomeňte zaškrtnout políčko Nahrazovat text při psaní. Podle toho, kde se v dokumentu nacházíte, bude možná potřeba vybrat i možnost Použít pravidla automatických oprav pro matematiku mimo matematické oblasti.

  • Ve Wordu, Outlooku a PowerPointu můžete převést napsané zlomky na symboly zlomků díky funkci Automatický formát. Klikněte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických oprav. Na kartě Automatické úpravy formátu při psaní vyberte v části Nahrazovat při psaní možnost Zlomky (1/2) znaky zlomků (½). Další informace funkci Automatický formát.

 1. Klikněte na místo, kam chcete speciální znak vložit.

 2. Klikněte na Vložit > Symbol > Další symboly.

 3. V dialogovém okně Symbol klikněte na kartu Speciální znaky.

 4. Poklikejte na znak, který chcete vložit.

 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Po výběru znaku sady ASCII (desítkově) nebo Unicode v dialogovém okně Symbol se v poli Kód znaku zobrazí příslušný kód. Pokud kód znaku znáte, můžete ho při vyhledávání znaků ASCII nebo Unicode zadat přímo do pole Kód znaku.

Poznámka: Ujistěte se, že máte v poli Sada vybranou správnou znakovou sadu – například ASCII (šestnáctkově). V opačném případě se může stát, že se při zadání kódu znaku nezobrazí znak, který očekáváte.

Před polem Kód znaku se zobrazí oficiální název znaku podle standardu ASCII nebo Unicode.

 1. Klikněte na místo, kam chcete znak sady ASCII nebo Unicode vložit.

 2. Klikněte na Vložit > Symbol > Další symboly.

 3. V dialogovém okně Symbol klikněte v rozevíracím seznamu Písmo na požadované písmo.

 4. V seznamu Sada vyberte ASCII (desítkově), ASCII (šestnáctkově) nebo Unicode.

 5. Pokud je k dispozici rozevírací seznam Podsada, vyberte požadovanou znakovou podsadu.

 6. Poklikejte na tento symbol, který chcete vložit.

 7. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka: Pokud chcete vložit znak sady ASCII (desítkově) bez otevírání dialogového okna Symbol, ověřte, že máte zapnutý režim Num Lock. Podržte stisknutou klávesu ALT a na numerické klávesnici (nikoli pomocí numerických kláves v horním řádku klávesnice) zadejte 0 a příslušný kód znaku. Potom klávesu ALT uvolněte. Do publikací se dají zadávat jenom kódy znaků sady ASCII (desítkově).

Harveyho kroužky (Harvey balls) jsou kruhové symboly používané k porovnání informací o kvalitě.

Harveyho kroužky (Harvey balls) jsou kruhové symboly používané k vyjádření informací o kvalitě, které je třeba navzájem srovnat.
 1. Klikněte na místo, kam chcete symbol vložit.

 2. Klikněte na Vložení > Symbol. (Nebo klikněte na Vložit > Symbol > Další symboly.)

  Otevře se dialogové okno Symbol.

 3. Otevřete abecedně seřazený rozevírací seznam Písmo a vyberte písmo Unicode nainstalované ve vaší verzi Office:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. V seznamu Podsada vyberte Geometrické obrazce.

  Najdete je v dialogovém okně Vložit symbol v písmu Unicode.
 5. Vyberte symbol, který chcete vložit, a klikněte na tlačítko Vložit.

 6. Když vkládání symbolů dokončíte, klikněte na Zavřít.

Přizpůsobení velikosti

Po vložení symbolu můžete změnit jeho velikost nebo barvu na kartě Domů nebo Soubor na pásu karet. Konkrétní pokyny najdete v části Změna velikosti písma.

Ověření, že symboly jsou zahrnuty v prezentaci, kterou sdílíte

Při vložení symbolů tohoto typu doporučujeme zároveň vložit do dokumentu písma. Pokud to neuděláte a sdílíte dokument s ostatními, nemusí znaky symbolů při otevření na jiném počítači, kde nejsou použitá písma nainstalovaná, vypadat podle očekávání. Písma vložíte tak, že vyberete Soubor > Možnosti > Uložit > Při sdílení zachovat věrnost > Vkládat písma do souboru. Další informace najdete v článku Vkládání písem ve Wordu, PowerPointu a Excelu.

Viz také

Vkládání matematických symbolů

Volba možností Automatických oprav pro velká písmena, pravopis a symboly

Konfigurace nebo vypnutí automatického formátování textu (automatického formátu).

Karta Symboly   

Písmo:    Určuje písmo textu, jehož znaková sada se bude používat ke vkládání symbolů a speciálních znaků. V poli vyberte název písma.

Podsada:    Určuje podsadu speciálních znaků pro vybrané písmo, pokud je k dispozici. Podsada písma může obsahovat rozšířený seznam jazykových znaků, například řečtinu nebo ruštinu (cyrilice), nebo kategorii znaků, například symboly měn. V poli vyberte název podsady.

Seznam symbolů:    Představuje úplný seznam symbolů, které se dají vložit z vybraného písma a podmnožiny.

Naposledy použité symboly:    Obsahuje seznam nejčastěji používaných symbolů, které byly vloženy.

Popis:    Poskytuje výstižný popis vybraného symbolu. Třeba pokud je vybraný symbol £, zobrazí se popis jako POUND SIGN.

Kód znaku:    Zobrazí nebo přijme zadání jedinečného kódu představujícího symbol.

Sada:    Určuje znakovou sadu, na které je založený kód znaku. ASCII je standard kódování znaků podle anglické abecedy. Unicode je standard kódování znaků, který umožňuje znázornit téměř všechny psané jazyky na světě pomocí jedné znakové sady.

Karta Speciální znaky   

Znak:    Uvádí běžně používanou sadu speciálních znaků a jejich popisy.

Klávesová zkratka:    Uvádí přiřazenou klávesovou zkratku pro každý speciální znak v seznamu.

Písmo:    Určuje písmo textu, jehož znaková sada se bude používat ke vkládání symbolů a speciálních znaků. V poli vyberte název písma.

Podsada:    Určuje podsadu speciálních znaků pro vybrané písmo, pokud je k dispozici. Podsada písma může obsahovat rozšířený seznam jazykových znaků, například řečtinu nebo ruštinu (cyrilice), nebo kategorii znaků, například symboly měn. V poli vyberte název podsady.

Seznam symbolů:    Představuje úplný seznam symbolů, které se dají vložit z vybraného písma a podmnožiny.

Naposledy použité symboly:    Obsahuje seznam nejčastěji používaných symbolů, které byly vloženy.

Popis   : Poskytuje výstižný popis vybraného symbolu. Třeba pokud je vybraný symbol £, zobrazí se popis jako POUND SIGN.

Kód znaku:    Zobrazí nebo přijme zadání jedinečného kódu představujícího symbol.

Sada:    Určuje znakovou sadu, na které je založený kód znaku. ASCII je standard kódování znaků podle anglické abecedy. Unicode je standard kódování znaků, který umožňuje znázornit téměř všechny psané jazyky na světě pomocí jedné znakové sady.

Písmo:    Určuje písmo textu, jehož znaková sada se bude používat ke vkládání symbolů a speciálních znaků. V poli vyberte název písma.

Podsada:    Určuje podsadu speciálních znaků pro vybrané písmo, pokud je k dispozici. Podsada písma může obsahovat rozšířený seznam jazykových znaků, například řečtinu nebo ruštinu (cyrilice), nebo kategorii znaků, například symboly měn. V poli vyberte název podsady.

Seznam symbolů:    Představuje úplný seznam symbolů, které se dají vložit z vybraného písma a podmnožiny.

Naposledy použité symboly:    Obsahuje seznam nejčastěji používaných symbolů, které byly vloženy.

Popis:    Poskytuje výstižný popis vybraného symbolu. Třeba pokud je vybraný symbol £, zobrazí se popis jako POUND SIGN.

Kód znaku   : Zobrazí nebo přijme zadání jedinečného kódu představujícího symbol.

Sada:    Určuje znakovou sadu, na které je založený kód znaku. ASCII je standard kódování znaků podle anglické abecedy. Unicode je standard kódování znaků, který umožňuje znázornit téměř všechny psané jazyky na světě pomocí jedné znakové sady.

Písmo:    Určuje písmo textu, jehož znaková sada se bude používat ke vkládání symbolů a speciálních znaků. V poli vyberte název písma.

Podsada:    Určuje podsadu speciálních znaků pro vybrané písmo, pokud je k dispozici. Podsada písma může obsahovat rozšířený seznam jazykových znaků, například řečtinu nebo ruštinu (cyrilice), nebo kategorii znaků, například symboly měn. V poli vyberte název podsady.

Seznam symbolů:    Představuje úplný seznam symbolů, které se dají vložit z vybraného písma a podmnožiny.

Naposledy použité symboly:    Obsahuje seznam nejčastěji používaných symbolů, které byly vloženy.

Popis:    Poskytuje výstižný popis vybraného symbolu. Třeba pokud je vybraný symbol £, zobrazí se popis jako POUND SIGN.

Kód znaku:    Zobrazí nebo přijme zadání jedinečného kódu představujícího symbol.

Sada:    Určuje znakovou sadu, na které je založený kód znaku. ASCII je standard kódování znaků podle anglické abecedy. Unicode je standard kódování znaků, který umožňuje znázornit téměř všechny psané jazyky na světě pomocí jedné znakové sady.

Karta Symboly   

Písmo:    Určuje písmo textu, jehož znaková sada se bude používat ke vkládání symbolů a speciálních znaků. V poli vyberte název písma.

Podsada:    Určuje podsadu speciálních znaků pro vybrané písmo, pokud je k dispozici. Podsada písma může obsahovat rozšířený seznam jazykových znaků, například řečtinu nebo ruštinu (cyrilice), nebo kategorii znaků, například symboly měn. V poli vyberte název podsady.

Seznam symbolů:    Představuje úplný seznam symbolů, které se dají vložit z vybraného písma a podmnožiny.

Naposledy použité symboly:    Obsahuje seznam nejčastěji používaných symbolů, které byly vloženy.

Popis:    Poskytuje výstižný popis vybraného symbolu. Třeba pokud je vybraný symbol £, zobrazí se popis jako POUND SIGN.

Kód znaku:    Zobrazí nebo přijme zadání jedinečného kódu představujícího symbol.

Sada:    Určuje znakovou sadu, na které je založený kód znaku. ASCII je standard kódování znaků podle anglické abecedy. Unicode je standard kódování znaků, který umožňuje znázornit téměř všechny psané jazyky na světě pomocí jedné znakové sady.

Karta Speciální znaky   

Znak:    Uvádí běžně používanou sadu speciálních znaků a jejich popisy.

Klávesová zkratka:    Uvádí přiřazenou klávesovou zkratku pro každý speciální znak v seznamu.

Písmo:    Určuje písmo textu, jehož znaková sada se bude používat ke vkládání symbolů a speciálních znaků. V poli vyberte název písma.

Podsada:    Určuje podsadu speciálních znaků pro vybrané písmo, pokud je k dispozici. Podsada písma může obsahovat rozšířený seznam jazykových znaků, například řečtinu nebo ruštinu (cyrilice), nebo kategorii znaků, například symboly měn. V poli vyberte název podsady.

Seznam symbolů:    Představuje úplný seznam symbolů, které se dají vložit z vybraného písma a podmnožiny.

Naposledy použité symboly:    Obsahuje seznam nejčastěji používaných symbolů, které byly vloženy.

Popis:    Poskytuje výstižný popis vybraného symbolu. Třeba pokud je vybraný symbol £, zobrazí se popis jako POUND SIGN.

Kód znaku:    Zobrazí nebo přijme zadání jedinečného kódu představujícího symbol.

Sada:    Určuje znakovou sadu, na které je založený kód znaku. ASCII je standard kódování znaků podle anglické abecedy. Unicode je standard kódování znaků, který umožňuje znázornit téměř všechny psané jazyky na světě pomocí jedné znakové sady.

Karta Symboly   

Písmo:    Určuje písmo textu, jehož znaková sada se bude používat ke vkládání symbolů a speciálních znaků. V poli vyberte název písma.

Podsada:    Určuje podsadu speciálních znaků pro vybrané písmo, pokud je k dispozici. Podsada písma může obsahovat rozšířený seznam jazykových znaků, například řečtinu nebo ruštinu (cyrilice), nebo kategorii znaků, například symboly měn. V poli vyberte název podsady.

Seznam symbolů:    Představuje úplný seznam symbolů, které se dají vložit z vybraného písma a podmnožiny.

Naposledy použité symboly:    Obsahuje seznam nejčastěji používaných symbolů, které byly vloženy.

Popis:    Poskytuje výstižný popis vybraného symbolu. Třeba pokud je vybraný symbol £, zobrazí se popis jako POUND SIGN.

Kód znaku:    Zobrazí nebo přijme zadání jedinečného kódu představujícího symbol.

Sada:    Určuje znakovou sadu, na které je založený kód znaku. ASCII je standard kódování znaků podle anglické abecedy. Unicode je standard kódování znaků, který umožňuje znázornit téměř všechny psané jazyky na světě pomocí jedné znakové sady.

Automatické opravy:    Zobrazí dialogové okno Automatické opravy, kde můžete zadat textové slovní spojení, které se dá nahradit vybraným symbolem pokaždé, když se napíše tento text.

Klávesová zkratka:    Zobrazí dialogové okno Vlastní klávesnice, kde můžete přiřadit klávesovou zkratku vybranému symbolu.

Karta Speciální znaky   

Znak:    Uvádí běžně používanou sadu speciálních znaků a jejich popisy.

Klávesová zkratka:    Uvádí přiřazenou klávesovou zkratku pro každý speciální znak v seznamu.

Automatické opravy:    Zobrazí dialogové okno Automatické opravy, kde můžete zadat textové slovní spojení, které se bude nahrazovat vybraným symbolem pokaždé, když se napíše tento text.

Klávesová zkratka   : Zobrazí dialogové okno Vlastní klávesnice, kde můžete přiřadit klávesovou zkratku vybranému speciálnímu znaku.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×