Vložení symbolu nebo zvláštního znaku

Dialogové okno Symbol je možné používat k vložení symbolů, například ¼, nebo zvláštních znaků, například dlouhé pomlčky (—) nebo znaku tři tečky (…), které nejsou na klávesnici, a znaků sady Unicode.

Typy symbolů a znaků, které lze vložit, závisí na zvoleném typu písma. Některá písma mohou například obsahovat zlomky (¼), mezinárodní znaky (Ç, ë) a mezinárodní peněžní symboly (£, ¥). Předdefinované písmo Symbol obsahuje šipky, odrážky a vědecké symboly. Je možné, že máte k dispozici také další písma se symboly, například písmo Wingdings, které obsahuje ozdobné symboly.

Poznámka : Dialogové okno Symbol můžete zvětšit nebo zmenšit. Přesuňte ukazatel myši do pravého dolního rohu dialogového okna. Když se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetáhněte jej na požadovanou velikost.

Co chcete udělat?

Vložit symbol

Vložit speciální znak

Vložit znak Unicode

Vložení symbolu

 1. Klikněte na místo, kam chcete symbol vložit.

 2. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Symboly na položku Symbol.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klikněte na požadovaný symbol v rozevíracím seznamu.

  • Pokud symbol, který chcete vložit, v seznamu není, klikněte na položku Další symboly. V rozevíracím seznamu Písmo klikněte na požadované písmo, pak na symbol, který chcete vložit, a na tlačítko Vložit.

   Poznámka : Používáte-li rozšířené písmo, jako je Arial nebo Times New Roman, zobrazí se seznam Podsada. Pomocí tohoto seznamu můžete vybírat z rozšířeného seznamu znaků jazyků, jako je řečtina nebo ruština (cyrilice), jsou-li k dispozici.

 4. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Vložení speciálního znaku

 1. Klikněte na místo, kam chcete speciální znak vložit.

 2. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Symboly na položku Symbol a potom na tlačítko Další symboly.

 3. Klikněte na kartu Speciální znaky.

 4. Klikněte na požadovaný znak a poté klikněte na tlačítko Vložit.

 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Vložení znaku Unicode

Znak sady Unicode můžete do dokumentu vložit výběrem znaku z dialogového okna Symbol nebo zadáním kódu znaku přímo do dokumentu.

Výběr znaku sady Unicode z dialogového okna Symbol

Když vyberete znak sady Unicode v dialogovém okně Symbol, jeho kód znaku se zobrazí v poli Kód znaku.

 1. Klikněte na místo, kam chcete znak Unicode vložit.

 2. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Symboly na položku Symbol a potom na tlačítko Další symboly.

 3. Na kartě Symboly klikněte v poli Písmo na požadované písmo.

 4. V poli Od klikněte na možnost Unicode (šestnáctkově).

 5. Pokud je k dispozici rozevírací seznam Podsada, klikněte na podkategorii.

 6. Klikněte na požadovaný symbol a poté klikněte na tlačítko Vložit.

 7. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Vložení znaku Unicode do dokumentu pomocí klávesnice

Znáte-li kód znaku, můžete jej zadat do dokumentu a pak jej stisknutím kombinace kláves ALT+X převést na znak. Zadejte například 002A a pak stiskněte ALT+X. Vytvoří se znak *. Tento postup lze použít i obráceně. Chcete-li zobrazit kód znaku sady Unicode pro znak, který je již v dokumentu obsažen, umístěte bod vložení bezprostředně za znak a stiskněte kombinaci kláves ALT+X.

Vyhledání kódu znaku Unicode

Když vyberete znak sady Unicode v dialogovém okně Symbol, jeho kód znaku se zobrazí v poli Kód znaku.

 1. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Symboly na položku Symbol a potom na tlačítko Další symboly.

 2. Na kartě Symboly klikněte v poli Písmo na požadované písmo.

 3. V poli Od klikněte na možnost Unicode (šestnáctkově).

 4. Kód znaku sady Unicode se zobrazí v poli Kód znaku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×