Vložení symbolu nebo speciálního znaku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Symbol je možné používat k vložení symbolů, například ¼, nebo zvláštních znaků, například dlouhé pomlčky (—) nebo znaku tři tečky (…), které nejsou na klávesnici, a znaků sady Unicode.

Typy symbolů a znaků, které lze vložit, závisí na typech písma, které máte k dispozici. Některá písma mohou například obsahovat zlomky (¼), mezinárodní znaky (Ç, ë) a mezinárodní peněžní symboly (£, ¥). Předdefinované písmo Symbol obsahuje šipky, odrážky a vědecké symboly. Pravděpodobně máte k dispozici také další písma se symboly, například písmo Wingdings, které obsahuje ozdobné symboly.

Poznámka : Velikost dialogového okna Symbol je možné zvětšit nebo zmenšit. Nastavte ukazatel myši nad pravý dolní roh dialogového okna. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetažením nastavte požadované rozměry dialogového okna.

Co chcete udělat?

Vložit symbol

Vložení speciálního znaku

Vložit znak sady Unicode

Vložení symbolu

 1. Klepněte na místo, kam chcete symbol vložit.

 2. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Symboly na položku Symbol.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na požadovaný symbol v rozevíracím seznamu.

  • Pokud symbol, který chcete vložit, v seznamu není, klepněte na položku Další symboly. V rozevíracím seznamu Písmo klepněte na požadované písmo, pak na symbol, který chcete vložit, a na tlačítko Vložit.

   Poznámka : Používáte-li rozšířené písmo, například Arial nebo Times New Roman, zobrazí se rozevírací seznam Podsada. V tomto rozevíracím seznamu můžete vybírat z rozšířené nabídky znaků, včetně znaků řečtiny a cyrilice, jsou-li tyto možnosti k dispozici.

 4. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Vložení speciálního znaku

 1. Klepněte na místo, kam chcete speciální znak vložit.

 2. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Symboly na položku Symbol a potom na tlačítko Další symboly.

 3. Klepněte na kartu Speciální znaky.

 4. Klepněte na znak, který chcete vložit, a poté klepněte na tlačítko Vložit.

 5. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Vložení znaku sady Unicode

Znak sady Unicode můžete do e-mailové zprávy vložit výběrem znaku z dialogového okna Symbol nebo zadáním kódu znaku přímo do e-mailové zprávy.

Výběr znaku sady Unicode z dialogového okna Symbol

Po výběru znaku sady Unicode v dialogovém okně Symbol se jeho kód znaku zobrazí v poli Kód znaku.

 1. Klepněte na místo, kam chcete znak sady Unicode vložit.

 2. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Symboly na položku Symbol a potom na tlačítko Další symboly.

 3. Na kartě Symboly klepněte v rozevíracím seznamu Písmo na požadované písmo.

 4. V poli Sada klepněte na možnost Unicode (šestnáctkově).

 5. Pokud je k dispozici rozevírací seznam Podsada, klepněte na požadovanou znakovou podsadu.

 6. Klepněte na symbol, který chcete vložit, a poté klepněte na tlačítko Vložit.

 7. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Vložení znaku Unicode do e-mailové zprávy pomocí klávesnice

Znáte-li kód znaku, můžete jej zadat do e-mailové zprávy a pak jej stisknutím kombinace kláves ALT+X převést na znak. Zadejte například 002A a pak stiskněte kombinaci kláves ALT+X. Vytvoří se znak *. Tento postup lze použít i obráceně. Chcete-li zobrazit kód znaku sady Unicode pro znak, který je již v e-mailové zprávě obsažen, umístěte kurzor bezprostředně za daný znak a stiskněte kombinaci kláves ALT+X.

Vyhledání kódu znaku Unicode

Po výběru znaku sady Unicode v dialogovém okně Symbol se jeho kód znaku zobrazí v poli Kód znaku.

 1. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Symboly na položku Symbol a potom na tlačítko Další symboly.

 2. Na kartě Symboly klepněte v rozevíracím seznamu Písmo na požadované písmo.

 3. V poli Sada klepněte na možnost Unicode (šestnáctkově).

 4. Kód znaku sady Unicode se zobrazí v poli Kód znaku.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×