Vložení symbolu nebo speciálního znaku

Vložení symbolu nebo speciálního znaku

Dialogové okno Symbol se používá k vložení symbolů (jako je ¼ nebo ©) nebo speciálních znaků, které nejsou na klávesnici, například dlouhé pomlčky (—) nebo znaku tři tečky (…), a také znaků Unicode.

Typy symbolů a znaků, které lze vložit, závisejí na zvoleném písmu. Některá písma mohou například obsahovat zlomky (¼), mezinárodní znaky (Ç, ë) a mezinárodní peněžní symboly (£, ¥). Předdefinované písmo Symbol obsahuje šipky, odrážky a vědecké symboly. Pravděpodobně máte k dispozici také další písma se symboly, například písmo Wingdings, které obsahuje ozdobné symboly.

Poznámka: Velikost dialogového okna Symbol je možné zvětšit nebo zmenšit. Umístěte ukazatel myši do pravého dolního rohu dialogového okna. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetažením nastavte požadované rozměry dialogového okna.

V tomto článku

Vložení symbolu

Vložení speciálního znaku

Vložení znaku sady Unicode

Vložení symbolu

 1. Klikněte na místo, kam chcete symbol vložit.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Symboly klikněte na Symbol.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na požadovaný symbol v rozevíracím seznamu.

  • Pokud symbol, který chcete vložit, není v seznamu, klikněte na položku Další symboly. V rozevíracím seznamu Písmo klikněte na požadované písmo, klikněte na symbol, který chcete vložit, a pak na Vložit.

   Poznámka: Pokud používáte rozšířené písmo, například Arial nebo Times New Roman, zobrazí se rozevírací seznam Podsada. V tomto rozevíracím seznamu můžete vybírat z rozšířené nabídky znaků, včetně znaků řečtiny a ruštiny (cyrilice), pokud jsou tyto možnosti dostupné.

 4. Klikněte na Zavřít.

Začátek stránky

Vložení speciálního znaku

 1. Klikněte na místo, kam chcete speciální znak vložit.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Symboly klikněte na Symbol a potom na Další symboly.

 3. Klikněte na kartu Speciální znaky.

 4. Klikněte na znak, který chcete vložit, a potom klikněte na tlačítko Vložit.

 5. Klikněte na Zavřít.

Začátek stránky

Vložení znaku sady Unicode

Znak sady Unicode můžete do dokumentu vložit tak, že znak vyberete v dialogovém okně Symbol, nebo zadáte jeho kód přímo do dokumentu.

Výběr znaku sady Unicode v dialogovém okně Symbol

Po výběru znaku sady Unicode v dialogovém okně Symbol se jeho kód znaku zobrazí v poli Kód znaku.

 1. Klikněte na místo, kam chcete znak sady Unicode vložit.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Symboly klikněte na Symbol a potom na Další symboly.

 3. Na kartě Symboly klikněte v rozevíracím seznamu Písmo na požadované písmo.

 4. V poli Sada klikněte na možnost Unicode (šestnáctkově).

 5. Pokud je k dispozici rozevírací seznam Podsada, klikněte na požadovanou znakovou podsadu.

 6. Klikněte na symbol, který chcete vložit, a potom na tlačítko Vložit.

 7. Klikněte na Zavřít.

Vložení znaku Unicode do dokumentu pomocí klávesnice

Když znáte kód znaku, můžete ho zadat do dokumentu a pak ho stisknutím kláves ALT+X převést na znak. Zadejte například 002A a stiskněte ALT+X. Vytvoří se znak *. Tento postup můžete použít i obráceně. Když chcete zobrazit kód znaku sady Unicode pro znak, který už v dokumentu máte, umístěte kurzor přímo za daný znak a stiskněte klávesy ALT+X.

Pokud se stisknutím kláves ALT+X převede chybný kód znaku, můžete před jejich stisknutím vybrat správný kód znaku nebo před kód zadat dvojici znaků U+.  Předpokládejme, že chcete mít text 1µ. Znak µ má kód Unicode B5, ale když zadáte 1B5 a stisknete kombinaci kláves ALT+X, dostanete Ƶ.  Místo toho můžete zadat řetězec 1U+B5 a stisknout kombinaci kláves ALT+X. Také ale můžete zadat 1B5, vybrat B5 a stisknout ALT+X.  Oběma způsoby získáte požadovaný text.

Vyhledání kódu znaku Unicode

Po výběru znaku sady Unicode v dialogovém okně Symbol se jeho kód znaku zobrazí v poli Kód znaku.

 1. Na kartě Vložení ve skupině Symboly klikněte na Symbol a potom na Další symboly.

 2. Na kartě Symboly klikněte v rozevíracím seznamu Písmo na požadované písmo.

 3. V poli Sada klikněte na možnost Unicode (šestnáctkově).

 4. Kód znaku Unicode se zobrazí v poli Kód znaku

Začátek stránky

Viz také

Vkládání matematických symbolů

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×