Vložení pole se seznamem

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Seznam v šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath slouží k zobrazení seznamu vzájemně se vylučujících voleb uživateli.

V tomto článku

Použití pole se seznamem

Uživatelské prostředí

Vložení pole se seznamem

Tipy k rozložení

Použití pole se seznamem

Použití pole se seznamem, když budete chtít:

 • Povolení uživatelům volbu jedné položky ze seznamu předdefinovaných položek.

 • Zobrazit hodnoty načtené z pevného seznamu, z šablony formuláře Zdroj dat nebo z zdroje externích dat, třeba z databáze nebo seznamu služby Microsoft Windows SharePoint Services.

Na následujícím obrázku zařazují uživatelé výdaje do kategorií ve formuláři vyúčtování výdajů výběrem hodnot v seznamu.

Item selected in list box

Po vložení pole se seznamem v šabloně formuláře, je nutné zadat hodnoty, které se má zobrazit v nich. V opačném uživatelům se zobrazí prázdný seznam při otevření formuláře, který je založený na vaší šabloně. V dialogovém okně Vlastnosti seznamu můžete zadejte příslušné položky nebo konfigurace načítat položky z databáze nebo jiného zdroje dat v rozevíracím seznamu.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath obsahuje ovládací prvky, které jsou podobné seznamům, ale slouží k jiným účelům. Rozhodněte, který tyto možnosti řízení funguje nejlíp v šabloně formuláře, najdete pod odkazy v následujícím seznamu:

Rozevírací seznam    Podobně jako u seznamu rozevírací seznam umožňuje uživatelům seznam možností. V rozevíracím seznamu, jsou však položky seznamu skryté, dokud kliknutí na šipku vedle seznamu. Pokud budete chtít nabízí mnoho možností v seznamu nebo mezery v šabloně formuláře se omezí, může být rozevírací seznam Dobrá volba, pokud.

Pole se seznamem    Podobně jako u seznamu pole se seznamem nabízí uživatelům seznam možností. V poli se seznamem, jsou však položky seznamu skryté, dokud kliknutí na šipku vedle pole se seznamem. Uživatele můžete zadat vlastní položky do pole se seznamem nebo vyberte ze seznamu předdefinovaných položek.

Výběr více položek seznamu    Pokud chcete, aby uživatelé mohli zvolit více než jednu položku v seznamu, můžete použít seznam s vícenásobným výběrem pole místo pole se seznamem. V rozevíracím seznamu s vícenásobným výběrem uživatelé označují volby zaškrtnutím jednoho nebo víc políček místo kliknutí na hodnotu v seznamu. Stejně jako u standardních seznamů, položky v rozevíracím seznamu s vícenásobným výběrem se při prvním otevření formuláře.

Přepínačů    Podobně jako u seznamu skupinu přepínačů umožňuje uživatelům vybírat ze seznamu vzájemně se vylučujících voleb. Však přepínačů, uživatelé klikněte na malou kruhu volbu místo kliknutí na položku v seznamu.

Začátek stránky

Uživatelské prostředí

Seznamy jsou jednou z ovládacích prvků formuláře nejčastěji používaná proto většina uživatelů, neví, jak je používat.

Vyberte něco z pole se seznamem, jednoduše klikněte položku. Seznam je "otevřít," tak, aby uživatelé uvidí seznamu voleb, aniž byste museli klikněte na ovládací prvek. Pokud možnosti v seznamu překročí výška pole, která je obsahuje, zobrazí se posuvník na pravé straně ovládacího prvku. Pokud používáte klávesnici jsou uživatelé vyplnit formulář, budou stisknutím kláves Šipka nahoru nebo šipka dolů můžete procházet mezi položkami v seznamu.

Začátek stránky

Vložení pole se seznamem

Postup pro vložení pole se seznamem se mírně liší podle toho, jestli jsou návrhem šablony formuláře nový, prázdný nebo návrh šablony formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek znázorňuje, jak vypadá pole se seznamem když ho vyberete v režimu návrhu před přidáním popisku a položek.

List box selected in design mode

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Seznamy jsou vždy vázaný na pole. V následujícím příkladu je seznam kategorií v šabloně formuláře vázaný na pole kategorie v podokně úloh Zdroj dat.

relationship between list box on form template and corresponding field in data source

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

Pokud návrh šablony formuláře založíte na existujícím souboru XML (Extensible Markup Language), databázi nebo webové službě, odvodí InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto existujícího zdroje dat.

Vložení pole se seznamem

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V podokně úloh Ovládací prvky udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete ve zdroji dat, který je vázaný na tento seznam, automaticky vytvořit pole, zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat.

  • Pokud chcete seznam svázat s existujícím polem, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky vytvořit zdroj dat.

   Poznámka: Když je toto zaškrtávací políčko nedostupné, je zdroj dat uzamčený. Pokud například návrh šablony formuláře založíte na nějakém schématu XML, v InfoPathu nejspíš nebudete moct přidat do tohoto zdroje dat nová pole nebo skupiny. Toto omezení napomáhá tomu, abyste neúmyslně neudělali takové změny schématu, kvůli kterým bude neplatné.

 4. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky klikněte na Seznam.

 5. Pokud je zaškrtnuto políčko automaticky vytvořit zdroj dat v kroku 3, vyberte pole v dialogovém okně Seznam – vazba klepněte, do kterého chcete seznam svázat.

 6. Chcete-li přidat popisek poli se seznamem v šabloně formuláře zadejte text nad nebo nalevo od poli se seznamem a za ním dvojtečku (:).

 7. Chcete-li zadat hodnoty, které chcete použít jako položky seznamu, poklikejte na seznamem v šabloně formuláře.

 8. Klikněte na kartu Data.

 9. Seznam můžete naplnit jedním z těchto způsobů:

  Zadáte hodnoty seznamu sami

  Tuto možnost oceníte, pokud máte předem určenou omezenou množinu hodnot a neočekáváte, že by se tyto hodnoty v budoucnosti změnily. Pokud se hodnoty změní, musíte publikovat aktualizovanou verzi šablony formuláře, aby uživatelé nejnovější položky seznamu viděli a mohli používat.

  1. Klikněte na Přidat.

  2. Do pole Hodnota zadejte text, který chcete uložit, když uživatel tuto položku vybere.

  3. Do pole Zobrazovaný název zadejte text, který se má pro tuto položku zobrazovat, a klikněte na OK.

  4. Kroky 1 až 3 zopakujte pro všechny položky, které chcete přidat do seznamu.

  5. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

  Použijete hodnoty z jiné části formuláře

  Tato možnost je užitečná, když chcete, aby se hodnoty v seznamu měnily v závislosti na jiných hodnotách, které uživatel zadá do formuláře.

  1. V oblasti Položky seznamu klikněte na Vyhledat hodnoty ve zdroji dat formuláře.

   Položky v tomto seznamu musí být přidružené ke konkrétní opakující se skupině nebo opakujícímu se poli v šabloně formuláře.

  2. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Položky a v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na opakující se pole nebo opakující se skupinu obsahující pole, která poskytnou hodnoty pro tento seznam, a pak klikněte na OK.

  3. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Hodnota, klikněte na pole obsahující možné hodnoty pro položky tohoto seznamu, a pak klikněte na OK. Když uživatel klikne na některou položku v tomto seznamu, uloží se jedna z těchto hodnot do podkladového XML.

  4. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Zobrazovaný název, klikněte na pole obsahující hodnoty, které se zobrazují v tomto seznamu, a pak klikněte na OK.

   Tip: Aby se v seznamu nezobrazovaly hodnoty zobrazovaného názvu několikrát, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze položky s jedinečnými zobrazovanými názvy.

  Použijete hodnoty z databáze, webové služby, dokumentu XML nebo sharepointového webu

  Tuto možnost uvítáte, pokud chcete, aby hodnoty v seznamu byly aktuální nebo se pravidelně aktualizovaly. Hodnoty jsou zpravidla uložené v databázi nebo jiném externím zdroji dat a načítají se pokaždé, když se formulář otevře.

  1. Klikněte na Vyhledat hodnoty z externího zdroje dat.

  2. Udělejte jednu z těchto věcí:

   • Pokud jste už přidali datové připojení, klikněte na ně v poli Datové připojení.

   • Pokud chcete přidat nové datové připojení, klikněte na Přidat a postupujte podle pokynů Průvodce datovým připojením.

    Položky v tomto seznamu musí být přidružené ke konkrétnímu opakujícímu se poli nebo opakující se skupině.

  3. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Položky a v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na pole nebo skupinu obsahující pole, která poskytnou hodnoty pro tento seznam, a pak klikněte na OK.

  4. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Hodnota, klikněte na pole obsahující možné hodnoty pro položky tohoto seznamu, a pak klikněte na OK. Když uživatel klikne na některou položku v tomto seznamu, uloží se jedna z těchto hodnot do podkladového XML.

  5. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Zobrazovaný název, klikněte na pole obsahující hodnoty, které se zobrazují v tomto seznamu, a pak klikněte na OK.

   Tip: Aby se v seznamu nezobrazovaly hodnoty zobrazovaného názvu několikrát, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze položky s jedinečnými zobrazovanými názvy.

Začátek stránky

Tipy k rozložení

Použijte následující tipy vám pomůžou vyladit vzhled, velikost a další aspekty pole se seznamem:

 • Zvažte rozšíření seznamu tak, aby několik prostory větší než průměrná délka položek v seznamu. Tímto způsobem, položky seznamu nejsou skryté částečně.

 • Pokud chcete změnit šířku několika seznamů v celém dokumentu, vyberte seznamy, jehož velikost chcete změnit, stiskněte kombinaci kláves ALT + ENTER, klikněte na kartu velikost a zadejte nové číslo do pole Šířka.

 • Pokud chcete změnit barvu pozadí několika seznamů v celém dokumentu, vyberte seznamy, které chcete změnit. V nabídce Formát klikněte na ohraničení a stínování a proveďte požadované úpravy na kartě stínování.

 • Chcete-li přizpůsobit písma, která se zobrazí v seznamu, pomocí polích písmo a Velikost písma na panel nástrojů Formát. Pokud chcete změnit písmo a velikost písma pro všechny seznamy v šabloně formuláře v celém dokumentu, klikněte na seznam s formátováním a potom v nabídce Formát klikněte na Použít písmo u všech seznamů.

 • Pokud chcete nastavení vzdálenosti mezi pole se seznamem a objekty, které ohraničují v šabloně formuláře, můžete upravit nastavení okrajů v dialogovém okně Vlastnosti seznamu (kartavelikost ). Pomocí okrajů můžete nastavit zvětšení mezer přesněji než používat konce odstavců zvětšíte mezery.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×