Vložení, přesunutí nebo odstranění konců stránek v listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tisk List s přesný počet stránek, které chcete, můžete upravit konců stránek v listu před tiskem. Přestože můžete spolupracovat s konců stránek v normálním zobrazení, doporučujeme použít zobrazení Náhledu konců stránek pro úpravy konců stránek tak, aby bylo vidět, jak ostatní změny, (třeba orientaci stránky a změny formátování) vliv na automatické konce stránek. Můžete například zjistit, jak změny provedené řádku výšky nebo šířky sloupce ovlivní umístění automatické konce stránek.

Chcete-li upravit konce stránek, můžete vložit vlastní konce stránek existující konce stránek přesunete nebo odstraníte všechny ručně zadané konce stránek. Můžete taky rychle obnovit všechny konce stránek automatické konce stránek. Po dokončení práce s konce stránek, můžete vrátit do normálního zobrazení.

V tomto článku

Získat další informace o koncích stránek

Vložení konce stránky

Přesunutí konce stránky

Odstranění konce stránky

Obnovit všechny konce stránky

Návrat do normálního zobrazení

Zobrazit nebo skrýt konce stránek v normálním zobrazení

Další informace o koncích stránek

Zobrazení náhledu konců stránek používá jiný formát k zobrazení každého typu konce stránky:

 • Přerušované čáry:    Přerušovaná čára označuje automatický konec stránky.

  List v zobrazení náhledu konců stránek zobrazující automatické konce stránek

 • Plné čáry:    Plná čára označuje ručně zadaný konec stránky.

  List v zobrazení náhledu konců stránek zobrazující ručně zadané konce stránek

Ve výchozím nastavení se v normálním zobrazení konce stránek nezobrazují. Avšak chcete-li, můžete je v tomto zobrazení zobrazit.

V normálním zobrazení pomocí příkazu Konce (karta Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky) vložíte, odstraníte nebo obnovíte konce stránek. V tomto zobrazení není možné přetáhnout konce stránek do jiného umístění.

Začátek stránky

Vložení konce stránky

 1. Klikněte na list, který chcete vytisknout.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení sešitů na tlačítko Zobrazit konce stránek.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Lze také klepnout na tlačítko Konce stránek Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vložit svislý konec stránky, vyberte řádek pod místo, kam chcete vložit konec stránky.

  • Chcete-li vložit vodorovný konec stránky, vyberte sloupec vpravo od místo, kam chcete vložit konec stránky.

 4. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Konce.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 5. Klikněte na položku Vložit konec stránky.

Můžete rovněž kliknout pravým tlačítkem na řádek pod umístěním nebo vpravo od umístění, do kterého chcete vložit konec stránky, a poté kliknout na příkaz Vložit konec stránky.

Jestliže se vložené ručně zadané konce stránek neprojeví, je možné, že bylo na kartě Stránka dialogového okna Vzhled stránky (karta Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky, ikona pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka ) nastaveno měřítko na volbu Přizpůsobit na. Chcete-li používat ručně zadané konce stránek, nastavte místo toho měřítko na volbu Upravit na.

Začátek stránky

Přesunutí konce stránky

Důležité : Chcete-li mít možnost přetáhnout konce stránek do jiných umístění v listu, ujistěte se, zda je povolena funkce podporující přetahování buňky. Není-li tato funkce povolena, nebude možné konce stránek přesunout.

 1. Chcete-li ověřit, zda je přetažení povoleno, postupujte následovně:

  1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Excel.

  2. V kategorii Upřesnit ve skupině Možnosti úprav zaškrtněte políčko Povolit operace přetažení úchytem a přetažení buňky a poté klikněte na tlačítko OK.

 2. Klikněte na list, který chcete vytisknout.

 3. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení sešitů na tlačítko Zobrazit konce stránek.

  1. Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. Lze také kliknout na tlačítko Zobrazit konce stránek Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 4. Chcete-li přesunout konec stránky, přetáhněte jej do nového umístění.

  Poznámka : Přesunutím se automatický konec stránky změní na ručně zadaný konec stránky.

Začátek stránky

Odstranění konce stránky

 1. Klikněte na list, který chcete vytisknout.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení sešitů na tlačítko Zobrazit konce stránek.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Lze také kliknout na tlačítko Zobrazit konce stránek Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Klikněte ručně zadaný konec stránky, kterou chcete odstranit.

  Automatický konec stránky není možné odstranit.

 4. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Konce.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 5. Klikněte na možnost Odebrat konec stránky.

Konec stránky můžete odstranit také přetažením mimo oblast Náhled konců stránek (vlevo po záhlaví řádků nebo šipka nahoru po záhlaví sloupců). Pokud se nedají přetahovat konce stránek, ujistěte se, že je povolená funkci a přetažením. Další informace najdete v tématu Přesunutí stávajících konec stránky.

Začátek stránky

Obnovit všechny konce stránky

Poznámka : Tímto postupem budou odstraněny všechny ručně zadané konce stránek a list bude obnoven tak, aby se zobrazily pouze automatické konce stránek.

 1. Klikněte na list, který chcete vytisknout.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení sešitů na tlačítko Zobrazit konce stránek.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Lze také kliknout na tlačítko Zobrazit konce stránek Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Konce.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. Klikněte na možnost Obnovit všechny konce stránky.

Tip : Je rovněž možné kliknout pravým tlačítkem myši na libovolnou buňku v listu a poté kliknout na příkaz Obnovit všechny konce stránky.

Začátek stránky

Návrat do normálního zobrazení

 • Chcete-li se po ukončení práce s konci stránek vrátit do normálního zobrazení, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení sešitů na tlačítko Normální.

  Můžete rovněž kliknout na tlačítko Normální Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

  • Po dokončení práce s konců stránek v zobrazení Náhledu konců stránek, může dál uvidíte, že na stránce tok textu v normálním zobrazení, protože konce stránek zapnutá automaticky. Chcete-li skrýt konce stránek, zavřete a znovu otevřít sešit bez uložení.

  • Po zavření a opětovném otevření sešitu po jeho uložení zůstávají zobrazeny, konce stránek. Chcete-li je vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit konce stránek v kategorii Upřesnit dialogového okna Možnosti aplikace Excel. Další informace najdete v článku zobrazení nebo skrytí stránek v normálním zobrazení.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí konců stránek v normálním zobrazení

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. V kategorii Upřesnit ve skupině Zobrazit možnosti pro tento list zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit konce stránek. Tím zapnete nebo vypnete konce stránek v normálním zobrazení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×