Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Office InfoPath můžete ovládací prvek Seznam a podrobnosti použít k propojení jednoho ovládacího prvku s jiným, takže výběr v prvním ovládacím prvku ovlivňuje, co se zobrazuje v druhém.

V tomto článku

Kdy použít ovládací prvek Seznam a podrobnosti

Aspekty kompatibility:

Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti

Změna výchozího vztahu seznam-podrobnosti

Kdy použít ovládací prvek Seznam a podrobnosti

Ovládací prvek Seznam a podrobnosti je ve skutečnosti sada dvou přidružených ovládacích prvků. Jeden ovládací prvek se označuje jako ovládací prvek seznamu a druhý jako ovládací prvek podrobností. Ovládací prvek seznamu je vždy Opakující se tabulka. Ovládacím prvkem podrobností může být tabulka s opakováním nebo Opakující se oddíl.

Ovládací prvek Seznam a podrobnosti použijte, chcete-li dosáhnout následujícího:

 • Umožnit uživatelům, kteří vyplňují formuláře založené na dané šabloně formuláře, efektivněji pracovat s velkými objemy dat.

 • Zobrazovat ekvivalent vztahu 1:1. Ovládací prvek Seznam a podrobnosti můžete například použít, pokud navrhujete šablonu formuláře pro personalistiku, která je připojena k databázi záznamů zaměstnanců. Ovládací prvek seznamu může zobrazovat jméno a funkci zaměstnance a ovládací prvek podrobností jeho pracoviště, datum nástupu a datum narození.

 • Zobrazovat ekvivalent vztahu 1:N. Ovládací prvek seznamu lze například použít k zobrazení sady záznamů (například jmen zákazníků) a ovládací prvek podrobností k zobrazení souvisejících záznamů (například objednávek zákazníků).

Na následujícím obrázku pracovníci oddělení personalistiky přistupují klepnutím na řádek v tabulce s opakováním k podrobným informacím o zaměstnanci.

Informace o zaměstnancích v ovládacím prvku seznamu a ovládacím prvku podrobností ve formuláři

Když uživatelé klepnou na konkrétní řádek v tabulce s opakováním (ovládací prvek seznamu), zobrazí se v oddíle s opakováním nebo tabulce s opakováním (ovládací prvek podrobností) jinde ve formuláři jeden nebo více podrobných záznamů.

Aplikace InfoPath poskytuje předem definovaný ovládací prvek Seznam a podrobnosti, který můžete vložit pomocí podokna úloh Ovládací prvky. Ovládací prvek Seznam a podrobnosti můžete také vytvořit tak, že vložíte tabulku s opakováním a oddíl s opakováním (nebo dvě tabulky s opakováním) a potom změníte vlastnosti pro každý ovládací prvek.

Pokud je daná šablona formuláře zamýšlena především pro prohlížení na obrazovce, zvažte umístění ovládacího prvku podrobností do Oblast s možností posouvání v šabloně formuláře. Díky tomu budou uživatelé, pokud je v ovládacím prvku zobrazeno velké množství dat, moci data procházet pomocí posuvníku. Mějte na paměti, že se nejedná o nejlepší možnost, pokud předpokládáte, že uživatelé budou chtít své formuláře vytisknout, protože veškerá data skrytá v posuvné oblasti na obrazovce budou skryta také na vytištěném formuláři.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Při navrhování šablony formuláře v aplikaci InfoPath se můžete rozhodnout, že navrhnete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Pokud navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči, ovládací prvky Seznam a podrobnosti nejsou v podokně úloh Ovládací prvky k dispozici, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Kromě toho platí, že ačkoli máte přístup ke kartě Seznam a podrobnosti v dialogových oknech Oddíly s opakováním – vlastnosti a Tabulka s opakováním – vlastnosti, nebudou na této kartě k dispozici žádné položky nastavení (zobrazí se vyšedle).

Informace k alternativním řešením toto omezení, můžete navrhnout šablonu formuláře tak, aby uživatelé mohli zobrazit dvě zobrazení, "předlohy" zobrazení, které jsou uvedeny některé položky a "podrobné" zobrazení s rozbalenými informace specifické pro každou položku v zobrazení předlohy.

Začátek stránky

Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti

Postup vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti se mírně liší v závislosti na tom, zda navrhujete novou a prázdnou šablonu formuláře, nebo návrh šablony formuláře zakládáte na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Vložení ovládacího prvku seznam a podrobnosti v podokně úloh ovládací prvky aplikace InfoPath vložíte tabulku s opakováním a oddíl s opakováním vázaná na stejné Opakující se skupina ve zdroji dat. Ve výchozím nastavení obsahují oba ovládací prvky další ovládací prvky, které jsou vázané na pole v dané opakující se skupině.

Následující obrázek ukazuje ovládací prvek seznam a podrobnosti v Režim návrhu.

Ovládací prvek Seznam a podrobnosti, s ovládacím prvkem podrobností vybraným v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Ovládací prvky seznam a podrobnosti jsou vždy vázaný na opakující se skupiny. V následujícím příkladu je d: zaměstnanci opakující se skupinou v podokně úloh Zdroj dat vázaný ovládací prvek seznamu a ovládacím prvkem podrobností.

Vztah mezi ovládacím prvkem Seznam a podrobnosti v šabloně formuláře a skupinou s opakováním ve zdroji dat

Poznámka : Ve vztahu 1:N jsou ovládací prvky seznamu a podrobností obvykle vázány na rozdílné skupiny s opakováním. Chcete-li zjistit, jak vytvořit vztah 1:N namísto vztahu 1:1, přejděte k části Změna výchozího vztahu seznam-podrobnosti dále v tomto článku.

Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti do nové a prázdné šablony formuláře

Aplikace InfoPath poskytuje předem definovaný ovládací prvek Seznam a podrobnosti, který můžete vložit pomocí podokna úloh Ovládací prvky. Ovládací prvek Seznam a podrobnosti můžete také vytvořit tak, že vložíte tabulku s opakováním a oddíl s opakováním (nebo dvě tabulky s opakováním) a potom změníte vlastnosti pro každý ovládací prvek.

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V části Vložit ovládací prvky vyberte položku Seznam a podrobnosti.

 4. V dialogovém okně Vložit Seznam a podrobnosti zadejte do pole Počet sloupců v zobrazení seznamu počet sloupců pro ovládací prvek seznamu.

 5. Do pole Počet polí v zobrazení podrobností zadejte počet polí pro ovládací prvek podrobností.

  Aplikace InfoPath vloží do šablony formuláře dva ovládací prvky. První je označován jako Tabulka s opakováním (seznam) a druhý jako Oddíl s opakováním (podrobnosti).

 6. Chcete-li otestovat vztah seznam-podrobnosti, klepněte na tlačítko Náhled na panelu nástrojů Standardní a potom zadejte data do ovládacího prvku seznamu. Související data by se měla zobrazit v ovládacím prvku podrobností.

Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři je vložit ovládací prvek seznam a podrobnosti z podokna úloh ovládací prvky podle následujícího postupu.

Ovládací prvky seznamu a podrobností mohou být vázány na stejnou skupinu s opakováním nebo na různé skupiny s opakováním, v závislosti na konkrétních potřebách. Ovládací prvky, které se zobrazují v ovládacím prvku Seznam a podrobnosti, jsou vázány na pole, která jsou součástí skupiny s opakováním.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V části Vložit ovládací prvky vyberte položku Tabulka s opakováním.

 4. Na první stránce průvodce Vazba tabulky s opakováním klepněte na skupinu s opakováním, na kterou chcete vázat řádky tabulky, a pak klepněte na tlačítko Další. Pokud tabulka obsahuje pouze jeden sloupec, můžete místo skupiny s opakováním vybrat pole s opakováním.

  Tip : Chcete-li vytvořit novou skupinu s opakováním a navázat na ni tabulku, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ke které chcete přidat skupinu s opakováním, v místní nabídce vyberte příkaz Přidat a pak v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti dané skupiny s opakováním.

 5. Chcete-li přidat sloupce, které mají být zahrnuty do tabulky, poklepejte na pole v seznamu Vazba na data.

  Tip : Pokud chcete vytvořit nové pole, které má být přidáno jako sloupec, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ke které je vázána tabulka, v místní nabídce vyberte příkaz Přidat a pak v zobrazeném okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti pole.

 6. Chcete-li změnit uspořádání sloupců, klepněte na sloupec v seznamu Sloupce v tabulce, na tlačítko Nahoru nebo Dolů a potom na tlačítko Dokončit.

 7. Poklepejte na popisek Tabulka s opakováním pod tabulkou v šabloně formuláře.

 8. Klepněte na kartu Seznam a podrobnosti.

 9. Klepněte na možnost Nastavit jako seznam, zadejte název do pole ID seznamu a potom klepněte na tlačítko OK.

 10. Umístěte kurzor na místo v šabloně formuláře místo, kam chcete vložit oddílu s opakováním (ovládací prvek podrobností).

 11. V části Vložit ovládací prvky v podokně úloh Ovládací prvky klepněte na položku Oddíl s opakováním.

  Poznámka : Případně můžete jako ovládací prvek podrobností použít jinou tabulku s opakováním.

 12. Na první stránce průvodce Vazba oddílu s opakováním klepněte na skupinu s opakováním, na kterou chcete oddíl vázat, a pak klepněte na tlačítko OK.

 13. Poklepejte na popisek Oddíl s opakováním, který se nachází pod oddílem v šabloně formuláře.

 14. Klepněte na kartu Seznam a podrobnosti.

 15. Klepněte na možnost Nastavit jako podrobnosti a potom klepněte na ovládací prvek seznamu v seznamu Propojit s ID seznamu.

 16. Chcete-li změnit výchozí vztahy ovládacího prvku seznam a podrobnosti n relace, klikněte na podle pole klíče v části seznam a podrobnosti relace a pak klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole pole klíč (Předloha) a pole klíč (podrobnosti) a vyberte pole klíčů, které chcete.

 17. Chcete-li otestovat vztah seznam-podrobnosti, klepněte na tlačítko Náhled na panelu nástrojů Standardní a potom zadejte data do ovládacího prvku seznamu. Související data by se měla zobrazit v ovládacím prvku podrobností.

Tip : K vložení ovládacích prvků Seznam a podrobnosti můžete použít také podokno úloh Zdroj dat. Chcete-li vytvořit ovládací prvek seznamu, klepněte v podokně úloh Zdroj dat pravým tlačítkem myši na skupinu s opakováním, na kterou chcete ovládací prvek seznamu vázat, a potom klepněte na příkaz Tabulka s opakováním v místní nabídce. Provedením stejných obecných kroků vytvoříte ovládací prvek podrobností.

Začátek stránky

Změna výchozího vztahu seznam-podrobnosti

Vložíte-li do šablony formuláře pomocí podokna úloh Ovládací prvky ovládací prvek Seznam a podrobnosti, vytvoří aplikace InfoPath mezi ovládacím prvkem seznamu a ovládacím prvkem podrobností vztah 1:1. Vztah 1:1 znamená, že pro každý výběr v ovládacím prvku seznamu se zobrazí jeden odpovídající výsledek v ovládacím prvku podrobností.

Vztah seznam-podrobnosti můžete změnit z výchozího vztahu 1:1 na vztah 1:N. Vztah 1:N znamená, že pro každý výběr v ovládacím prvku seznamu se v ovládacím prvku podrobností může zobrazit více odpovídajících výsledků.

Vložíte-li do šablony formuláře ovládací prvek Seznam a podrobnosti, aplikace InfoPath vloží ve výchozím nastavení tabulku s opakováním a oddíl s opakováním. Oba tyto ovládací prvky jsou vázány na stejnou skupinu s opakováním ve zdroji dat. Ve výchozím nastavení obsahují oba ovládací prvky další ovládací prvky, které jsou vázány na pole v dané skupině s opakováním. Ve vztahu 1:N jsou však ovládací prvky seznamu a podrobností obvykle vázány na rozdílné skupiny s opakováním.

Pokud jste vložili ovládací prvek Seznam a podrobnosti do šablony formuláře z podokna úloh Ovládací prvky a chcete vytvořit vztah 1:N namísto vztahu 1:1, můžete odstranit ovládací prvek podrobností, který vytváří aplikace InfoPath. Potom můžete vytvořit nový ovládací prvek podrobností, který vám lépe vyhovuje, jak je popsáno v následujícím postupu:

 1. Vyberte oddíl s opakováním, který je určen jako ovládací prvek podrobností, a pak stiskněte klávesu DELETE.

 2. Vložte do šablony formuláře nový oddíl s opakováním.

  Postup

  1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

  2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

  3. V podokně úloh Ovládací prvky zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat.

  4. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Oddíl s opakováním.

 3. Do oddílu s opakováním vložte požadované ovládací prvky.

  Postup

  1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

  2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

  3. V podokně úloh Ovládací prvky zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat.

  4. V části Vložit ovládací prvky klepněte na ovládací prvek, který chcete vložit.

  5. Zopakujte kroky 1 až 4 pro jednotlivé ovládací prvky, které chcete vložit.

 4. Poklepejte na oddíl s opakováním v šabloně formuláře.

 5. Klepněte na kartu Seznam a podrobnosti.

 6. V části Nastavení pro seznam a podrobnosti klepněte na možnost Nastavit jako podrobnosti.

 7. V seznamu Propojit s ID seznamu klepněte na název ovládacího prvku seznamu.

 8. Ve skupinovém rámečku Vztah seznam-podrobnosti klepněte na možnost Podle pole klíče.

 9. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole klíč (Předloha) a klepněte na klíčové pole pro ovládací prvek v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu a klikněte na OK.

 10. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole klíč (podrobnosti) a potom v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupiny klikněte na klíčové pole ovládacího prvku podrobností a klikněte na OK.

Tip : Chcete-li vytvořit vztah 1:N při počátečním vytvoření ovládacího prvku Seznam a podrobnosti, zvažte ruční vytvoření vlastního ovládacího prvku Seznam a podrobnosti namísto jeho předem definované verze, která je k dispozici v podokně úloh Ovládací prvky. Vlastní ovládací prvek můžete vytvořit ustavením vztahu seznam-podrobnosti mezi tabulkou s opakováním a oddílem s opakováním nebo mezi dvěma tabulkami s opakováním v šabloně formuláře. Dosáhnete toho otevřením dialogového okna Vlastnosti pro každý ovládací prvek a následným určením jednoho ovládacího prvku jako seznamu a druhého ovládacího prvku jako podrobností. Změnou vlastností ovládacího prvku podrobností pak můžete na základě polí klíčů nastavit vztah 1:N.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×