Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V aplikaci Microsoft Office InfoPath můžete ovládací prvek Seznam a podrobnosti použít k propojení jednoho ovládacího prvku s jiným, takže výběr v prvním ovládacím prvku ovlivňuje, co se zobrazuje v druhém.

V tomto článku

Kdy použít ovládací prvek seznam a podrobnosti

Důležité informace o kompatibilitě

Vložení ovládacího prvku seznam a podrobnosti

Změna výchozího vztahu seznam a podrobnosti

Kdy použít ovládací prvek Seznam a podrobnosti

Ovládací prvek Seznam a podrobnosti je ve skutečnosti sada dvou přidružených ovládacích prvků. Jeden ovládací prvek se označuje jako ovládací prvek seznamu a druhý jako ovládací prvek podrobností. Ovládací prvek seznamu je vždy Opakující se tabulka. Ovládacím prvkem podrobností může být tabulka s opakováním nebo Opakující se oddíl.

Ovládací prvek Seznam a podrobnosti použijte, chcete-li dosáhnout následujícího:

 • Umožnit uživatelům, kteří vyplňují formuláře založené na dané šabloně formuláře, efektivněji pracovat s velkými objemy dat.

 • Zobrazovat ekvivalent vztahu 1:1. Ovládací prvek Seznam a podrobnosti můžete například použít, pokud navrhujete šablonu formuláře pro personalistiku, která je připojena k databázi záznamů zaměstnanců. Ovládací prvek seznamu může zobrazovat jméno a funkci zaměstnance a ovládací prvek podrobností jeho pracoviště, datum nástupu a datum narození.

 • Zobrazovat ekvivalent vztahu 1:N. Ovládací prvek seznamu lze například použít k zobrazení sady záznamů (například jmen zákazníků) a ovládací prvek podrobností k zobrazení souvisejících záznamů (například objednávek zákazníků).

Na následujícím obrázku pracovníci oddělení personalistiky přistupují klepnutím na řádek v tabulce s opakováním k podrobným informacím o zaměstnanci.

Informace o zaměstnancích v ovládacím prvku seznamu a ovládacím prvku podrobností ve formuláři

Když uživatelé klepnou na konkrétní řádek v tabulce s opakováním (ovládací prvek seznamu), zobrazí se v oddíle s opakováním nebo tabulce s opakováním (ovládací prvek podrobností) jinde ve formuláři jeden nebo více podrobných záznamů.

Aplikace InfoPath poskytuje předem definovaný ovládací prvek Seznam a podrobnosti, který můžete vložit pomocí podokna úloh Ovládací prvky. Ovládací prvek Seznam a podrobnosti můžete také vytvořit tak, že vložíte tabulku s opakováním a oddíl s opakováním (nebo dvě tabulky s opakováním) a potom změníte vlastnosti pro každý ovládací prvek.

Pokud je daná šablona formuláře zamýšlena především pro prohlížení na obrazovce, zvažte umístění ovládacího prvku podrobností do Oblast s možností posouvání v šabloně formuláře. Díky tomu budou uživatelé, pokud je v ovládacím prvku zobrazeno velké množství dat, moci data procházet pomocí posuvníku. Mějte na paměti, že se nejedná o nejlepší možnost, pokud předpokládáte, že uživatelé budou chtít své formuláře vytisknout, protože veškerá data skrytá v posuvné oblasti na obrazovce budou skryta také na vytištěném formuláři.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Při navrhování šablony formuláře v aplikaci InfoPath se můžete rozhodnout, že navrhnete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Pokud navrhujete šablonu formuláře kompatibilní s prohlížeči, ovládací prvky Seznam a podrobnosti nejsou v podokně úloh Ovládací prvky k dispozici, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Kromě toho platí, že ačkoli máte přístup ke kartě Seznam a podrobnosti v dialogových oknech Oddíly s opakováním – vlastnosti a Tabulka s opakováním – vlastnosti, nebudou na této kartě k dispozici žádné položky nastavení (zobrazí se vyšedle).

Informace k alternativním řešením toto omezení, můžete navrhnout šablonu formuláře tak, aby uživatelé mohli zobrazit dvě zobrazení, "předlohy" zobrazení, které jsou uvedeny některé položky a "podrobné" zobrazení s rozbalenými informace specifické pro každou položku v zobrazení předlohy.

Začátek stránky

Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti

Postup vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti se mírně liší v závislosti na tom, zda navrhujete novou a prázdnou šablonu formuláře, nebo návrh šablony formuláře zakládáte na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Vložení ovládacího prvku seznam a podrobnosti v podokně úloh ovládací prvky aplikace InfoPath vložíte tabulku s opakováním a oddíl s opakováním vázaná na stejné Opakující se skupina ve zdroji dat. Ve výchozím nastavení obsahují oba ovládací prvky další ovládací prvky, které jsou vázané na pole v dané opakující se skupině.

Následující obrázek ukazuje ovládací prvek seznam a podrobnosti v Režim návrhu.

Ovládací prvek Seznam a podrobnosti, s ovládacím prvkem podrobností vybraným v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Ovládací prvky seznam a podrobnosti jsou vždy vázaný na opakující se skupiny. V následujícím příkladu je d: zaměstnanci opakující se skupinou v podokně úloh Zdroj dat vázaný ovládací prvek seznamu a ovládacím prvkem podrobností.

Vztah mezi ovládacím prvkem Seznam a podrobnosti v šabloně formuláře a skupinou s opakováním ve zdroji dat

Poznámka: V-n relace seznamu a podrobností ovládací prvky jsou obvykle svázáno oddělit opakující se skupiny. Naučte se vytvořit vztah n místo relaci, najdete v článku Změna výchozího seznam a podrobnosti vztahu dál v tomto článku.

Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti do nové a prázdné šablony formuláře

Aplikace InfoPath poskytuje předem definovaný ovládací prvek Seznam a podrobnosti, který můžete vložit pomocí podokna úloh Ovládací prvky. Ovládací prvek Seznam a podrobnosti můžete také vytvořit tak, že vložíte tabulku s opakováním a oddíl s opakováním (nebo dvě tabulky s opakováním) a potom změníte vlastnosti pro každý ovládací prvek.

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V části Vložit ovládací prvky vyberte položku Seznam a podrobnosti.

 4. V dialogovém okně Vložit Seznam a podrobnosti zadejte do pole Počet sloupců v zobrazení seznamu počet sloupců pro ovládací prvek seznamu.

 5. Do pole Počet polí v zobrazení podrobností zadejte počet polí pro ovládací prvek podrobností.

  Aplikace InfoPath vloží do šablony formuláře dva ovládací prvky. První je označován jako Tabulka s opakováním (seznam) a druhý jako Oddíl s opakováním (podrobnosti).

 6. Chcete-li otestovat vztah seznam-podrobnosti, klepněte na tlačítko Náhled na panelu nástrojů Standardní a potom zadejte data do ovládacího prvku seznamu. Související data by se měla zobrazit v ovládacím prvku podrobností.

Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři je vložit ovládací prvek seznam a podrobnosti z podokna úloh ovládací prvky podle následujícího postupu.

Ovládací prvky seznamu a podrobností mohou být vázány na stejnou skupinu s opakováním nebo na různé skupiny s opakováním, v závislosti na konkrétních potřebách. Ovládací prvky, které se zobrazují v ovládacím prvku Seznam a podrobnosti, jsou vázány na pole, která jsou součástí skupiny s opakováním.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V části Vložit ovládací prvky vyberte položku Tabulka s opakováním.

 4. Na první stránce průvodce Vazba tabulky s opakováním klepněte na skupinu s opakováním, na kterou chcete vázat řádky tabulky, a pak klepněte na tlačítko Další. Pokud tabulka obsahuje pouze jeden sloupec, můžete místo skupiny s opakováním vybrat pole s opakováním.

  Tip: Chcete-li vytvořit novou skupinu s opakováním a navázat na ni tabulku, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ke které chcete přidat skupinu s opakováním, v místní nabídce vyberte příkaz Přidat a pak v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti dané skupiny s opakováním.

 5. Chcete-li přidat sloupce, které mají být zahrnuty do tabulky, poklepejte na pole v seznamu Vazba na data.

  Tip: Pokud chcete vytvořit nové pole, které má být přidáno jako sloupec, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ke které je vázána tabulka, v místní nabídce vyberte příkaz Přidat a pak v zobrazeném okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti pole.

 6. Chcete-li změnit uspořádání sloupců, klepněte na sloupec v seznamu Sloupce v tabulce, na tlačítko Nahoru nebo Dolů a potom na tlačítko Dokončit.

 7. Poklepejte na popisek Tabulka s opakováním pod tabulkou v šabloně formuláře.

 8. Klepněte na kartu Seznam a podrobnosti.

 9. Klepněte na možnost Nastavit jako seznam, zadejte název do pole ID seznamu a potom klepněte na tlačítko OK.

 10. Umístěte kurzor na místo v šabloně formuláře místo, kam chcete vložit oddílu s opakováním (ovládací prvek podrobností).

 11. V části Vložit ovládací prvky v podokně úloh Ovládací prvky klepněte na položku Oddíl s opakováním.

  Poznámka: Případně můžete jako ovládací prvek podrobností použít jinou tabulku s opakováním.

 12. Na první stránce průvodce Vazba oddílu s opakováním klepněte na skupinu s opakováním, na kterou chcete oddíl vázat, a pak klepněte na tlačítko OK.

 13. Poklepejte na popisek Oddíl s opakováním, který se nachází pod oddílem v šabloně formuláře.

 14. Klepněte na kartu Seznam a podrobnosti.

 15. Klepněte na možnost Nastavit jako podrobnosti a potom klepněte na ovládací prvek seznamu v seznamu Propojit s ID seznamu.

 16. Chcete-li změnit výchozí vztahy ovládacího prvku seznam a podrobnosti n relace, klikněte na podle pole klíče v části seznam a podrobnosti relace a klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle (klíč pole hlavní) a klíč (podrobnosti) pole vyberte pole klíčů, které chcete.

 17. Chcete-li otestovat vztah seznam-podrobnosti, klepněte na tlačítko Náhled na panelu nástrojů Standardní a potom zadejte data do ovládacího prvku seznamu. Související data by se měla zobrazit v ovládacím prvku podrobností.

Tip: K vložení ovládacích prvků Seznam a podrobnosti můžete použít také podokno úloh Zdroj dat. Chcete-li vytvořit ovládací prvek seznamu, klepněte v podokně úloh Zdroj dat pravým tlačítkem myši na skupinu s opakováním, na kterou chcete ovládací prvek seznamu vázat, a potom klepněte na příkaz Tabulka s opakováním v místní nabídce. Provedením stejných obecných kroků vytvoříte ovládací prvek podrobností.

Začátek stránky

Změna výchozího vztahu seznam-podrobnosti

Vložíte-li do šablony formuláře pomocí podokna úloh Ovládací prvky ovládací prvek Seznam a podrobnosti, vytvoří aplikace InfoPath mezi ovládacím prvkem seznamu a ovládacím prvkem podrobností vztah 1:1. Vztah 1:1 znamená, že pro každý výběr v ovládacím prvku seznamu se zobrazí jeden odpovídající výsledek v ovládacím prvku podrobností.

Vztah seznam-podrobnosti můžete změnit z výchozího vztahu 1:1 na vztah 1:N. Vztah 1:N znamená, že pro každý výběr v ovládacím prvku seznamu se v ovládacím prvku podrobností může zobrazit více odpovídajících výsledků.

Vložíte-li do šablony formuláře ovládací prvek Seznam a podrobnosti, aplikace InfoPath vloží ve výchozím nastavení tabulku s opakováním a oddíl s opakováním. Oba tyto ovládací prvky jsou vázány na stejnou skupinu s opakováním ve zdroji dat. Ve výchozím nastavení obsahují oba ovládací prvky další ovládací prvky, které jsou vázány na pole v dané skupině s opakováním. Ve vztahu 1:N jsou však ovládací prvky seznamu a podrobností obvykle vázány na rozdílné skupiny s opakováním.

Pokud jste vložili ovládací prvek Seznam a podrobnosti do šablony formuláře z podokna úloh Ovládací prvky a chcete vytvořit vztah 1:N namísto vztahu 1:1, můžete odstranit ovládací prvek podrobností, který vytváří aplikace InfoPath. Potom můžete vytvořit nový ovládací prvek podrobností, který vám lépe vyhovuje, jak je popsáno v následujícím postupu:

 1. Vyberte oddíl s opakováním, který je určen jako ovládací prvek podrobností, a pak stiskněte klávesu DELETE.

 2. Vložte do šablony formuláře nový oddíl s opakováním.

  Postup

  1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

  2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

  3. V podokně úloh Ovládací prvky zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat.

  4. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Oddíl s opakováním.

 3. Do oddílu s opakováním vložte požadované ovládací prvky.

  Postup

  1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

  2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

  3. V podokně úloh Ovládací prvky zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat.

  4. V části Vložit ovládací prvky klepněte na ovládací prvek, který chcete vložit.

  5. Zopakujte kroky 1 až 4 pro jednotlivé ovládací prvky, které chcete vložit.

 4. Poklepejte na oddíl s opakováním v šabloně formuláře.

 5. Klepněte na kartu Seznam a podrobnosti.

 6. V části Nastavení pro seznam a podrobnosti klepněte na možnost Nastavit jako podrobnosti.

 7. V seznamu Propojit s ID seznamu klepněte na název ovládacího prvku seznamu.

 8. Ve skupinovém rámečku Vztah seznam-podrobnosti klepněte na možnost Podle pole klíče.

 9. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole klíč (Předloha) a klepněte na klíčové pole pro ovládací prvek v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu a klikněte na OK.

 10. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole klíč (podrobnosti) a potom v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupiny klikněte na klíčové pole ovládacího prvku podrobností a klikněte na OK.

Tip: Chcete-li vytvořit vztah 1:N při počátečním vytvoření ovládacího prvku Seznam a podrobnosti, zvažte ruční vytvoření vlastního ovládacího prvku Seznam a podrobnosti namísto jeho předem definované verze, která je k dispozici v podokně úloh Ovládací prvky. Vlastní ovládací prvek můžete vytvořit ustavením vztahu seznam-podrobnosti mezi tabulkou s opakováním a oddílem s opakováním nebo mezi dvěma tabulkami s opakováním v šabloně formuláře. Dosáhnete toho otevřením dialogového okna Vlastnosti pro každý ovládací prvek a následným určením jednoho ovládacího prvku jako seznamu a druhého ovládacího prvku jako podrobností. Změnou vlastností ovládacího prvku podrobností pak můžete na základě polí klíčů nastavit vztah 1:N.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×