Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V aplikaci Microsoft Office InfoPath můžete na ovládací prvek seznam a podrobnosti k propojení s jiným, jeden ovládací prvek tak, aby výběru na první ovládací prvek určuje, co se zobrazí ve druhém.

V tomto článku

Kdy použít ovládací prvek seznam a podrobnosti

Důležité informace o kompatibilitě

Vložení ovládacího prvku seznam a podrobnosti

Změna výchozího vztahu seznam a podrobnosti

Kdy použít ovládací prvek seznam a podrobnosti

Ovládací prvek seznam a podrobnosti, je ve skutečnosti dvě související ovládací prvky. Jeden ovládací prvek je určené ovládací prvek a druhý je ovládacím prvkem podrobností. Ovládací prvek je vždy Opakující se tabulka. Ovládací prvek podrobností může být tabulka s opakováním nebo Opakující se oddíl.

Když budete chtít používejte ovládací prvek seznam a podrobnosti:

 • Povolení uživatelům, kteří jsou vyplňovat formuláře založené na šabloně formuláře pro efektivnější práci s velkým množstvím dat.

 • Zobrazte na ekvivalent v relaci. Můžete třeba ovládací prvek seznam a podrobnosti při návrh šablony formuláře lidských zdrojů, který je připojen k databázi záznamů o zaměstnancích. Ovládací prvek zobrazuje jméno zaměstnance a funkce a ovládacím prvkem podrobností můžete zobrazit umístění, datum přijetí a datum narození zaměstnance.

 • Zobrazte ekvivalent-n relace. Například, můžete použít ovládací prvek k zobrazení sady záznamů (například jména zákazníků) a ovládacím prvku podrobností zobrazení souvisejících záznamů (například objednávky zákazníků).

Na následujícím obrázku zařazují zaměstnanci v oddělení lidských zdrojů klikněte na jeden řádek v tabulce s opakováním zobrazíte podrobné informace o zaměstnanci.

Informace o zaměstnancích v ovládacím prvku seznamu a ovládacím prvku podrobností ve formuláři

Klepnutím na konkrétní řádek v tabulce s opakováním (ovládací prvek), jeden nebo více záznamy budou zobrazeny v oddílu s opakováním nebo opakující se tabulka (ovládací prvek podrobností) kdekoli jinde na formuláři.

Aplikace InfoPath poskytuje předdefinované podrobností ovládací prvek, který můžete vložit pomocí podokna úloh ovládací prvky. Ovládací prvek seznam a podrobnosti můžete taky vytvořit vložením tabulku s opakováním a opakující se oddíl (nebo dvě tabulky s opakováním) a potom změna vlastností pro každý ovládací prvek.

Pokud šablona formuláře je určená hlavně pro prohlížení na obrazovce, zvažte umístění ovládacího prvku podrobností do Oblast s možností posouvání v šabloně formuláře. Tak, pokud existuje velké množství dat zobrazených v ovládacím prvku vaši uživatelé můžete procházet data. Poznámka: Tento není je nejlepší možností, pokud si myslíte, že uživatelé budou chtít tisknout formuláře, protože všechna data, která je skrytý v oblasti s možností posouvání na obrazovce bude skrytý taky na tištěného formuláře.

Začátek stránky

Důležité informace o kompatibilitě

Když navrhnout šablonu formuláře aplikace InfoPath můžete navrhnout Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Při návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem prvky seznam a podrobnosti k dispozici v podokně úloh ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Kromě toho, i když máte přístup na kartu Seznam a podrobnosti v dialogových oknech opakující se oddíl a Opakující se tabulka vlastností, všechna nastavení na této kartě nejsou k dispozici (je zobrazeno šedě).

Informace k alternativním řešením toto omezení, můžete navrhnout šablonu formuláře tak, aby uživatelé mohli zobrazit dvě zobrazení, "předlohy" zobrazení, které jsou uvedeny některé položky a "podrobné" zobrazení s rozbalenými informace specifické pro každou položku v zobrazení předlohy.

Začátek stránky

Vložení ovládacího prvku Seznam a podrobnosti

Postup vložení ovládacího prvku seznam a podrobnosti se mírně liší podle toho, jestli jsou návrhem šablony formuláře nový, prázdný nebo návrh šablony formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Vložení ovládacího prvku seznam a podrobnosti v podokně úloh ovládací prvky aplikace InfoPath vložíte tabulku s opakováním a oddíl s opakováním vázaná na stejné Opakující se skupina ve zdroji dat. Ve výchozím nastavení obsahují oba ovládací prvky další ovládací prvky, které jsou vázané na pole v dané opakující se skupině.

Následující obrázek ukazuje ovládací prvek seznam a podrobnosti v Režim návrhu.

Ovládací prvek Seznam a podrobnosti, s ovládacím prvkem podrobností vybraným v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Ovládací prvky seznam a podrobnosti jsou vždy vázaný na opakující se skupiny. V následujícím příkladu je d: zaměstnanci opakující se skupinou v podokně úloh Zdroj dat vázaný ovládací prvek seznamu a ovládacím prvkem podrobností.

Vztah mezi ovládacím prvkem Seznam a podrobnosti v šabloně formuláře a skupinou s opakováním ve zdroji dat

Poznámka: V-n relace seznamu a podrobností ovládací prvky jsou obvykle svázáno oddělit opakující se skupiny. Naučte se vytvořit vztah n místo relaci, najdete v článku Změna výchozího seznam a podrobnosti vztahu dál v tomto článku.

Vložení ovládacího prvku seznam a podrobnosti v šabloně formuláře nový, prázdný

Aplikace InfoPath poskytuje předdefinované podrobností ovládací prvek, který můžete vložit pomocí podokna úloh ovládací prvky. Ovládací prvek seznam a podrobnosti můžete taky vytvořit vložením tabulku s opakováním a oddílu s opakováním (nebo dvě tabulky s opakováním) a potom změna vlastností pro každý ovládací prvek.

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky klikněte na Seznam a podrobnosti.

 4. V poli počet sloupců v zobrazení seznamu v dialogovém okně Vložit seznam a podrobnosti zadejte požadovaný počet sloupců pro ovládací prvek.

 5. Do pole počet polí podrobně zadejte počet polí ovládacího prvku podrobností.

  Vloží dvou ovládacích prvků v šabloně formuláře aplikace InfoPath. První je označen Tabulka s opakováním (seznam) a druhý je popsán Opakující se oddíl (podrobnosti).

 6. Testování relace seznam a podrobnosti, klikněte na Náhled na panelu nástrojů Standardní a zadejte data v ovládacím prvku seznamu. Související data by se měly v ovládacím prvku podrobností.

Vložení ovládacího prvku seznam a podrobnosti v šabloně formuláře, který je založený na existujícího zdroje dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři je vložit ovládací prvek seznam a podrobnosti z podokna úloh ovládací prvky podle následujícího postupu.

Seznam a podrobnosti ovládací prvky vázat stejné opakující se skupině nebo různé skupiny s opakováním, v závislosti na vašim potřebám. Ovládací prvky, které se zobrazí uvnitř ovládacího prvku seznam a podrobnosti je vázaný na pole, které jsou součástí opakující se skupině.

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky klikněte na Tabulka s opakováním.

 4. Na první stránce průvodce Vazba tabulku s opakováním klikněte opakující se skupině, která chcete svázat řádky tabulky a klikněte na tlačítko Další. Pokud tabulka obsahuje pouze jeden sloupec, můžete vybrat opakujícímu se poli místo opakující se skupině.

  Tip: Pokud chcete vytvořit novou skupinou s opakováním svázat do tabulky, klikněte pravým tlačítkem myši skupiny, ke kterému chcete přidat opakující se skupině, v místní nabídce klikněte na tlačítko Přidat a zadejte vlastnosti skupinou s opakováním v dialogovém okně Přidat pole nebo skupiny.

 5. Pokud chcete přidat sloupce, které chcete zahrnout do tabulky, poklikejte na pole v seznamu datové vazby.

  Tip: Pokud chcete vytvořit nové pole přidat jako sloupec, klikněte pravým tlačítkem na skupinu, do kterého tabulce je vázaný, v místní nabídce klikněte na tlačítko Přidat a zadejte pole vlastnosti v dialogovém okně Přidat pole nebo skupiny.

 6. Pokud chcete změnit uspořádání sloupců, klikněte na některý sloupec v seznamu sloupce v tabulce, klikněte na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů a klikněte na tlačítko Dokončit.

 7. Poklikejte na popisek Tabulka s opakováním pod tabulkou v šabloně formuláře.

 8. Klikněte na kartu Seznam a podrobnosti.

 9. Klikněte na nastavit jako seznam, zadejte název do pole ID předlohy a klikněte na OK.

 10. Umístěte kurzor na místo v šabloně formuláře místo, kam chcete vložit oddílu s opakováním (ovládací prvek podrobností).

 11. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky v podokně úloh ovládací prvky klikněte na Opakující se oddíl.

  Poznámka: Můžete taky můžete použít jinou tabulku s opakováním jako ovládacím prvkem podrobností.

 12. Na první stránce průvodce Vazba oddílu s opakováním klikněte na opakující se skupinu, kterou chcete navázat oddílu a potom klikněte na OK.

 13. Poklikejte na popisek Opakující se oddíl, který se zobrazí pod oddílu v šabloně formuláře.

 14. Klikněte na kartu Seznam a podrobnosti.

 15. Klikněte na nastavit jako podrobnosti a potom klikněte na název hlavní ovládací prvek v seznamu propojit s ID.

 16. Chcete-li změnit výchozí vztahy ovládacího prvku seznam a podrobnosti n relace, klikněte na podle pole klíče v části seznam a podrobnosti relace a klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle (klíč pole hlavní) a klíč (podrobnosti) pole vyberte pole klíčů, které chcete.

 17. Testování relace seznam a podrobnosti, klikněte na Náhled na panelu nástrojů Standardní a zadejte data v ovládacím prvku seznamu. Související data by se měly v ovládacím prvku podrobností.

Tip: Podokno úloh Zdroj dat můžete taky vložit ovládací prvky seznam a podrobnosti. Pokud chcete vytvořit hlavní ovládací prvek v podokně úloh Zdroj dat, klikněte pravým tlačítkem myši opakující se skupině, kterou chcete navázat hlavní ovládací prvek a v místní nabídce klikněte na příkaz Tabulka s opakováním. Postupujte stejně Obecné možnosti vytvořit ovládacím prvkem podrobností.

Začátek stránky

Změna výchozího vztahu seznam a podrobnosti

Po vložení ovládacího prvku seznam a podrobnosti v šabloně formuláře pomocí podokna úloh ovládací prvky aplikace InfoPath naváže relaci mezi ovládacím prvku seznamu a ovládacím prvkem podrobností. Relaci znamená, že každý výběr v ovládacím prvku seznamu jeden výsledek se zobrazí v ovládacím prvku podrobností.

Změnit vztah seznam a podrobnosti v relaci výchozí na-n relace. Relace 1: n znamená, že pro každý výběr v ovládacím prvku seznamu více odpovídajících výsledků můžete se mají zobrazit v ovládacím prvku podrobností.

Po vložení ovládacího prvku seznam a podrobnosti v šabloně formuláře aplikace InfoPath vloží tabulku s opakováním a oddílu s opakováním ve výchozím nastavení. Obě tyto možnosti řízení vázaný na stejné opakující se skupinou ve zdroji dat. Ve výchozím nastavení obsahují oba ovládací prvky ovládacích prvků, které jsou vázané na pole v dané opakující se skupině. N relace ale ovládacích prvků seznamu a podrobností jsou obvykle vázaný na oddělit opakující se skupiny.

Pokud jste vložili ovládací prvek seznam a podrobnosti v šabloně formuláře z podokna úloh ovládací prvky a chcete vytvořit relace 1: n místo relaci, můžete odstranit ovládacím prvku podrobností, který vytváří aplikace InfoPath. Potom můžete vytvořit nový ovládacího prvku podrobnosti lépe vyhovující vašim potřebám, jak je uvedeno v následujícím způsobem:

 1. Vyberte opakující se oddíl, který je označen jako ovládacím prvkem podrobností a potom stiskněte klávesu DELETE.

 2. Vložte nový oddíl s opakováním v šabloně formuláře.

  Jak na to?

  1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

  2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

  3. V podokně úloh ovládací prvkyautomaticky vytvořit zdroj dat zaškrtněte políčko.

  4. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky klikněte na Opakující se oddíl.

 3. Požadované ovládací prvky, které chcete v oddílu s opakováním.

  Jak na to?

  1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

  2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

  3. V podokně úloh ovládací prvkyautomaticky vytvořit zdroj dat zaškrtněte políčko.

  4. Ve skupinovém rámečku ovládací prvky klikněte na ovládací prvek, který chcete vložit.

  5. Opakujte kroky 1 až 4 pro každý ovládací prvek, který chcete vložit.

 4. Poklikejte na oddílu s opakováním v šabloně formuláře.

 5. Klikněte na kartu Seznam a podrobnosti.

 6. V části Nastavení seznam a podrobnosti klikněte na nastavit jako podrobnosti.

 7. V seznamu propojit s ID klikněte na název ovládacího prvku.

 8. V části seznam a podrobnosti relace klikněte na podle pole klíče.

 9. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole klíč (Předloha) a klepněte na klíčové pole pro ovládací prvek v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu a klikněte na OK.

 10. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole klíč (podrobnosti) a potom v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupiny klikněte na klíčové pole ovládacího prvku podrobností a klikněte na OK.

Tip: Pokud chcete vytvořit relace 1: n během vytváření ovládací prvek seznam a podrobnosti, zvažte možnost ručně vytvoření vlastní ovládací prvek seznam a podrobnosti místo použití předdefinované podrobností ovládací prvek, který je k dispozici v úloh ovládací prvky podokno. Vytvořit vlastní ovládací prvek tak, že seznam a podrobnosti relaci mezi tabulkou s opakováním a oddílu s opakováním nebo dvě tabulky s opakováním v šabloně formuláře. K tomuto účelu otevřete dialogové okno Vlastnosti pro každý ovládací prvek a potom určit jeden ovládací prvek jako ovládacím prvkem a další ovládací prvek jako ovládacím prvkem podrobností. Změnou vlastností ovládacího prvku podrobností můžete nastavit-n relace pomocí klíče.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×