Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Oddíly umožňují nastavit pro různé části dokumentu specifické rozložení stránky a možnosti formátování (například zarovnání, číslování, sloupců nebo záhlaví a zápatí). Pomocí oddílů můžete například naformátovat úvod sestavy jako jeden sloupec a text sestavy jako dva sloupce. Dokud nevložíte konec oddílu, Word dokument považuje za jeden oddíl.

Tip: Pokud chcete zobrazit konce oddílů a další netisknutelné znaky, klikněte na panelu nástrojů Standard (Standardní) na Show all nonprinting characters (Zobrazit všechny netisknutelné znaky) Zobrazení všech netisknutelných znaků .

Dokument, který obsahuje konce oddílů

Popisek 1 Oddíl formátovaný jako jeden sloupec

  Obrázek tlačítka Konec oddílu, který určuje rozložení a formátování v předchozím oddílu označený jako 1

  Popisek 3 Oddíl formátovaný jako dva sloupce

  Krok 4 Konec oddílu, který určuje rozložení a formátování v předchozím oddílu označený jako 3

Každý konec oddílu určuje rozložení a formátování oddílu před ním. Pokud konec oddílu odstraníte, text před daným místem získá veškeré formátování oddílu, který následuje po něm. Jestliže například ve dříve zmíněném příkladu odstraníte konec prvního oddílu (2), první oddíl se naformátuje jako dva sloupce. Poslední značka odstavce (¶) v dokumentu určuje rozložení a formátování posledního oddílu v dokumentu. Pokud dokument neobsahuje oddíly, rozložení a formátování celého dokumentu je určeno poslední značkou odstavce.

Důležité informace: V následujících postupech se předpokládá, že jste v zobrazení rozložení při tisku. Pokud v něm nejste, klikněte v nabídce View (Zobrazení) na Print Layout (Rozložení při tisku).

Udělejte některou z těchto věcí:

Vložení konce oddílu

 1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit konec oddílu.

 2. Na kartě Layout (Rozložení) klikněte v části Page Setup (Vzhled stránky) na Break (Konec) a potom klikněte na požadovaný typ konce oddílu.

  Karta Layout (Rozložení), skupina Page Setup (Vzhled stránky) ve Wordu

  Následující tabulka obsahuje příklady typů konců oddílů, které můžete vložit. Na každém obrázku představuje dvojitá tečkovaná čára konec oddílu.

Typ konce oddílu

Popis

Další stránka

Vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce.

Dokument, který obsahuje konec oddílu další stránky

Nepřetržitě

Vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na té samé stránce.

Dokument, který obsahuje konec průběžného oddílu

Sudá stránka

Vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce se sudým číslem.

Dokument, který obsahuje konec sudého oddílu

Lichá stránka

Vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce s lichým číslem.

Dokument, který obsahuje konec oddílu na liché stránce

Odstranění konce oddílu

 1. Klikněte před konec oddílu, který chcete odstranit.

  Pokud se konec oddílu nezobrazuje, klikněte na panelu nástrojů Standard (Standardní) na Tlačítko Zobrazit .

 2. Stiskněte Odstranit .

  Pokud na vaší klávesnici klávesa Odstranit není, podržte SHIFT, stiskněte šipku vpravo Šipka a pak stiskněte DELETE.

  Poznámka: Když odstraníte konec oddílu, odstraníte i formátování textu v oddílu před ním. Text se stane součástí následujícího oddílu a převezme veškeré jeho formátování včetně okrajů.

Změna typu konce oddílu

 1. Klikněte do oddílu, který chcete změnit.

 2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument) a potom na kartu Layout.

 3. V místní nabídce Section start (Začátek oddílu) klikněte na požadovaný typ konce oddílu.

Viz taky

Ovládání stránkování

Dokument obsahuje nežádoucí konce stránek

Přidání nebo odebrání čísel stránek

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×