Vložení obsahu z jiných aplikací

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Můžete vložit obsah nebo objekty z jiných aplikací do prezentace aplikace Microsoft PowerPoint 2010. Jedná se o soubory vytvořené v jiných aplikacích sady Microsoft Office, stejně jako soubory z jiných aplikací, které podporují OLE.

Poznámka :  Můžete vložit obsah pouze z programů, které podporují OLE a jsou nainstalovány v počítači. Chcete-li zjistit, jaké typy obsahu můžete vložit, na kartě Vložit Text skupině, klepněte na tlačítko Objekt . Vložit objekt Pole jsou uvedeny typy objektů, můžete použít.

Objekty obsahu do prezentace aplikace PowerPoint vložit dvěma způsoby:

 • Propojené objekty:    Propojený objekt je aktualizován, pokud se změní jejich zdrojový soubor. Například propojeného grafu z dat v aplikaci Microsoft Excel se změní v případě změny zdrojových dat aplikace Excel. Zdrojový soubor musí být k dispozici ve vašem počítači nebo síti udržovat propojení mezi vloženým objektem a zdrojovým datům. Vložení propojeného objektu je vhodné v případě, že zdrojová sada dat je velká nebo složitá.

 • Vložené objekty    Zdroj dat je vložena do prezentace. Vložený objekt můžete zobrazit v jiném počítači, protože zdroj dat je součástí souboru prezentace. Vložené objekty se obvykle vyžaduje více místa na disku než propojené objekty.

Co chcete udělat?

Vložení propojeného objektu

Vložit vložený objekt

Propojit nebo vložit obsah zkopírovaný z jiného programu

Vložení propojeného objektu

 1. Klepněte na snímek, kam chcete umístit objekt.

 2. Na Vložit karty v Text skupinu, klepněte na tlačítko Objekt .

 3. Click Vytvořit ze souboru .

 4. Soubor Pole zadejte název souboru, nebo klepněte na tlačítko Procházet vyberte ze seznamu.

 5. Vyberte Propojit zaškrtávací políčko.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit obsah v prezentaci, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit jako ikonu zaškrtnutí v .

  • Chcete-li zobrazit ikony, klepnutí na objekt zobrazení, vyberte pole Zobrazit jako ikonu zaškrtnutí v .
   Chcete-li změnit výchozí ikonu, obrázek nebo popisek, klepněte na tlačítko Změnit ikonu a potom klepněte na ikonu z Ikona seznam.Pokud chcete, můžete zadat popis Titulek pole.

Začátek stránky

Vložit vložený objekt

 1. Klepněte na snímek, kam chcete umístit objekt.

 2. Na Vložit karty v Text skupinu, klepněte na tlačítko Objekt .

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Objekt již neexistuje, klepněte na tlačítko Vytvořit nový . Typ objektu Klepněte na typ objektu, který chcete vytvořit.

  • Objekt již existuje, klepněte na tlačítko Vytvořit ze souboru . Soubor Pole zadejte název souboru, nebo klepněte na tlačítko Procházet vyberte ze seznamu.

 4. Zrušte Propojit zaškrtávací políčko.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit obsah v prezentaci, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit jako ikonu zaškrtnutí v .

  • Chcete-li zobrazit ikony, klepnutí na objekt zobrazení, vyberte pole Zobrazit jako ikonu zaškrtnutí v .
   Chcete-li změnit výchozí ikonu, obrázek nebo popisek, klepněte na tlačítko Změnit ikonu a potom klepněte na ikonu z Ikona seznam.Pokud chcete, můžete zadat popis Titulek pole.

Začátek stránky

Propojit nebo vložit obsah zkopírovaný z jiného programu

 1. V jiném programu než aplikace PowerPoint vyberte a zkopírujte informace, které chcete vložit jako objekt.

 2. V aplikaci PowerPoint klepněte na místo, kam chcete objekt zobrazit.

 3. Na Home v kartě Schránka skupinu, klepněte na šipku pod Vložit a potom klepněte na tlačítko Vložit jinak .

 4. Vložit jinak Dialogové okno, proveďte jeden z následujících:

  • Chcete-li informace vložíte jako propojený objekt, klepněte na tlačítko Vložit propojení .

  • Chcete-li vložit informace jako vložený objekt, klepněte na tlačítko Vložit . Seznamu jako klepněte na položku se slovo "objekt"v názvu.Při kopírování informací z dokumentu aplikace Word, klepněte na Objekt dokument Microsoft Word .

   Poznámka :  Je-li do výběru je velmi malý, například několik slov z dokumentu aplikace Word nebo čísla v buňce listu aplikace Excel, nebudete mít pravděpodobně uložit jej jako objekt. V takovém případě klepněte na jednu z možností v poli Typ , nebo přímo vkládat obsah.

Právní omezení strojového překladu

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×